Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 72774
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 21:01
6-11-2011, 21:01

Економічна теорія - Мочерний С.В Бібліотека українських підручників

Категорія: Економіка

У підручнику проаналізовано набутий класичних і сучасних економічних напрямів, течій, шкіл, розкрито сутність і становлення соціально-економічних систем у процесі розвитку цивілізації, а також зміст основних економічних законів, категорій і явищ, які вони позначають. В окремих розділах окреслено загальну картину сучасного глобалізованого світу, перспективи народного господарства України, зародження і розвиток вітчизняної економічної думки від середніх віків до сучасності.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 26514
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 21:01
6-11-2011, 21:01

Соціологія - Гіденс Ентоні Бібліотека українських підручників

Категорія: Соціологія

У книжці викладено, витлумачено і на численних прикладах проілюстровано основні поняття — підвалини, на яких стоїть будівля сучасної соціології. Читач знайде в ній чимало цікавого матеріалу, що стосується як структури соціології, так і предмета, який вона досліджує.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 15827
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 21:01
6-11-2011, 21:01

Філософія історії - Бойченко І.В. Бібліотека українських підручників

Категорія: Філософія

У підручнику вперше не тільки у вітчизняній, а й у зарубіжній літературі на новій концептуальній основі дається системний аналіз проблем формування, розвитку та функціонування філософії історії. З'ясовуються її предмет, структура і функції, співвідношення з інши­ми галузями пізнання та соціальної практики. Розглянуто найваж­ливіші напрями та етапи розвитку класичної, некласичної, а також відмітні риси постнекласичної філософії історії.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 51311
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 21:01
6-11-2011, 21:01

Організація торгівлі - Апопій В.В. Бібліотека українських підручників

Категорія: Маркетинг

У підручнику висвітлені нові теоретичні положення і наукові підходи, які базуються на теоріях систем та організації, розглядаються сучасні концепції і тенденції, наукові обґрунтування організаційних структур і моделей, розкриті закони і принципи організації, умови їх реалізації, єдність структури і організаційних процесів, суть і зміст синергетики в організації торгівлі.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 7515
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 21:00
6-11-2011, 21:00

Экономическая теория - Бутук А.И. Бібліотека українських підручників

Категорія: Політекономія

Настоящее пособие — фундаментальная работа, охватывающая практически весь спектр вопросов экономической теории. Главное достоинство книги — ясность и логическая последовательность изложения материала. В ходе рассмотрения теоретических проблем учтены важнейшие методологические концепции современной экономической науки, критически проанализированы различные стороны экономической политики Украины и других стран СНГ, широко используются таблицы и графики.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 44179
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 21:00
6-11-2011, 21:00

Історія України - Лазарович М.В. Бібліотека українських підручників

Категорія: Історія

На основі кращих здобутків історіографії висвітлюється історія України з найдавніших часів до сьогодення. Високий науковий рівень видання поєднується з доступним викладом фактичного матеріалу та оригінальною формою його подання. У посібнику наводяться перелік запитань і завдань для контролю засвоєних знань, перелік питань для підготовки до іспитів, хронологічна таблиця най важливіших історичних подій та рекомендована література.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 13181
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 21:00
6-11-2011, 21:00

Новітня історія країн Європи та Америки - Газін В.П. Бібліотека українських підручників

Категорія: Історія

У посібнику викладено систематичний курс новітньої історії країн Європи та Америки. На багатому фактичному матеріалі висвітлюється соціально-економічний та політичний розвиток країн двох континентів. Глибоко аналізуються суспільні процеси зламу тисячоліть, характеризуються тенденції та окреслюються перспективи їх розвитку.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 7146
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 21:00
6-11-2011, 21:00

Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. Бібліотека українських підручників

Категорія: Право

Розкриваються як традиційні, так і нові складові загальної системи права Європейського Союзу. Окремий розділ присвячено практичним рекомендаціям студентам, які готуються розпочати власну кар'єру, спеціалізуючись на праві Європейського Союзу, Особливу цінність становлять словник найважливіших термінів права Співтовариства (шістьма мовами), покажчик основних нормативних документів Співтовариства і покажчик прецедентів та судових процесів на основі права Співтовариства. Українською мовою книга видається вперше, російською — не видавалася.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 48744
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 21:00
6-11-2011, 21:00

Загальна психологія - Максименко С.Д. Бібліотека українських підручників

Категорія: Психологія

Підручник являє собою виклад основ нормативного курсу загальної психології. У ньому розкрито загальні питання психології, розглянуто закономірності психічних процесів, психічної діяльності, емоційно-вольову сферу особистості, її індивідуальні особливості, висвітлено питання психології особистості, колективу та спілкування. Особливу увагу приділено психології діяльності людини і ії засобам, інноваційним технологіям та будові механізму творчості.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 22243
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 21:00
6-11-2011, 21:00

Основи психології - Киричук О.В. Бібліотека українських підручників

Категорія: Психологія

Підручник створений у відповідності з авторською навчальною програмою, базованою на вчинковому принципі, за яким виникнення та розвиток усіх психічних феноменів визначаються взаємодією ситуативного, мотиваційного, дійового й післядійового компонентів учинку.
Назад Вперед