Libfree.com » Медицина » Педіатрія - Тяжка O.B. Бібліотека українських підручників
Информация к новости
  • Просмотров: 14394
  • Автор: admin
  • Дата: 6-11-2011, 20:59
 (голосов: 2)
6-11-2011, 20:59

Педіатрія - Тяжка O.B. Бібліотека українських підручників

Категория: Медицина

Педіатрія - Тяжка O.B.

У навчальному посібнику представлено матеріали з пропедевтики педіатрії (частина І) та дитячих хвороб (частина II та III) у межах навчальної програми для студентів медичного факультету, які вивчають педіатрію на III-V курсах. До кожного заняття наведено актуальність теми, мету заняття, перераховано питання, які має знати студент внаслідок домашньої підготовки до заняття, вказано перелік практичних навичок, якими студент повинен оволодіти після вивчення теми. Окрім переліку необхідної для засвоєння теми літератури, наведено допоміжні матеріали, навчальні тести й ситуаційні задачі.

У додатку подано перелік практичних навичок, якими повинен оволодіти студент, вивчаючи пропедевтичну, факультетську та госпітальну педіатрію. Окрім того, дається повний обсяг питань, які винесено на диференційований залік після III курсу та на екзамени, що складають студенти за IV і V курси.

Для студентів медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації і викладачів.ЗМІСТ


Основні принципи організації лікувально-профілактичної допомоги дітям
Загальні принципи обстеження і догляду за дитиною
Особливості догляду за хворою дитиною.
Особливості догляду за немовлям.
Особливості догляду за дитиною грудного віку.
Частина І. Пропедевтична педіатрія
Періоди дитячого віку. Роль вікового фактора в патології дитини
Анатомо-фізіологічні особливості дитячого організму та характерні патологічні стани в різні вікові періоди
Поняття про біологічний вік дитини
Соціалізація та її значення в становленні особистості
Фізичний розвиток дітей
Визначення та сутність оцінки фізичного розвитку
Закономірності збільшення основних антропометричних показників у дітей
Методи оцінки фізичного розвитку дітей
Семіотика порушень фізичного розвитку дітей
Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи в дітей. Нервово-психічний розвиток дитини. Методика дослідження. Семіотика уражень
Анатомічно-фізіологічні особливості нервової системи в дітей раннього віку
Методика дослідження нервової системи в дітей
ТРАНЗИТОРНІ РУДИМЕНТАРНІ РЕФЛЕКСИ
МЕНІНГЕАЛЬНІ ЗНАКИ, РЕФЛЕКСИ
Основні симптоми та синдроми ураження нервової системи в дітей раннього віку
Анатомо-фізіологічні особливості шкіри та підшкірної жирової клітковини в дітей. Методика дослідження. Семіотика уражень
Анатомо-фізіологічні особливості шкіри у дітей
Придатки шкіри у віковому аспекті
Елементи шкірного висипу
Склерема, склередема, адипонекроз
Анатомо-фізіологічні особливості кістково-м'язової системи в дітей. Методика дослідження. Семіотика уражень
Анатомо-фізіологічні особливості кістково-м'язової системи в дітей
Методика дослідження кістково-м'язової системи в дітей
Ознаки гіперплазії остеоїдної тканини
Ознаки остеомаляції
Нормальний рівень кальцію та фосфору в сироватці крові (В.А. Доскін, 1997)
Симптоми артриту
Види порушення тонусу м'язів
Види порушення трофіки м'язів
Анатомо-фізіологічні особливості кровотворної системи в дітей. Методика дослідження. Семіотика уражень
Етапи кровотворення у внутрішньоутробний період
Особливості кровотворення в дітей різного віку
Особливості основних показників крові в дітей різного віку
Особливості мієлограми в дітей різного віку
Семіотика порушень системи крові
Типи кровоточивості при геморагічному синдромі
Методика дослідження кровотворної системи в дітей
Анатомо-фізіологічні особливості імунної системи в дітей. Методика дослідження. Семіотика уражень
Етапи розвитку імунної системи
Основні поняття клінічної імунології
Патологія, що характерна для дефектів окремих ланок імунітету
Основні тести лабораторної імунодіагностики
Загальні правила інтерпретації імунограми
Норми вмісту основних показників імунограми у дітей
Методика дослідження лімфатичного апарату
Семіотика ураження лімфатичних вузлів
Кардіотимікоторакальний індекс
Анатомо-фізіологічні особливості серцево-судинної системи в дітей. Методика дослідження. Семіотика уражень
Анатомо-фізіологічні особливості серцево-судинної системи в дітей різного віку
Методика дослідження серцево-судинної системи в дітей
Особливості ЕКГ у дітей
Недостатність кровообігу в дітей
Анатомо-фізіологічні особливості дихальної системи в дітей. Методика дослідження. Семіотика уражень
Анатомо-фізіологічні особливості органів дихання в дітей
Методика дослідження органів дихання в дітей
Семіотика уражень дихальної системи в дітей
Анатомо-фізіологічні особливості травної системи в дітей. Методика дослідження. Семіотика уражень
Анатомо-фізіологічні особливості системи травлення в дітей
Особливості кишкової мікрофлори в дітей
Основні методи дослідження травної системи
Методика дослідження травної системи дитини
Головні синдроми ураження травної системи в дітей
Анатомо-фізіологічні особливості сечової системи в дітей. Методика дослідження. Семіотика уражень
Анатомо-фізіологічні особливості сечової системи в дітей
Методика дослідження органів сечової системи в дітей
Перелік методів клінічного дослідження, які застосовують під час обстеження дітей із захворюваннями органів сечової системи
Семіотика уражень сечової системи
Анатомо-фізіологічні особливості ендокринної системи в дітей. Методика дослідження. Семіотика уражень
Анатомо-фізіологічні особливості та ознаки порушення функції ендокринних залоз у дітей
Методика дослідження ендокринної системи
Закономірність появи ознак статевої зрілості
Сутність і визначення ознак статевої зрілості різного ступеня
Профілактичні щеплення
Перелік можливих ускладнень, що виникають при проведенні профілактичних щеплень
Невідкладна допомога в разі анафілактичного шоку
Природне (грудне) вигодовування
Сучасні підходи до грудного вигодовування
Формули розрахунку добового об'єму грудного молока для дітей
Алгоритм складання добового меню дитини
Змішане та штучне вигодовування
Адаптовані суміші, особливості їх складу і використання для вигодовування дітей грудного віку
Особливості формування раціону дитини, що перебуває на змішаному та штучному вигодовуванні
Схема історії хвороби
Частина II. Факультетська педіатрія
Діатези
Сучасне уявлення про діатези
Реабілітація дітей з алергічним діатезом
Діагностичні критерії лімфатичного діатезу
Реабілітація дітей з лімфатичним діатезом
Діагностичні критерії нервово-артритичного діатезу
Реабілітація дітей з нервово-артритичним діатезом
Рахіт, спазмофілія
Функції вітаміну D
Вміст кальцію і фосфору в крові та їх динаміка при рахіті
Якісне визначення рівня кальцію в сечі (проба Сулковича)
Препарати вітаміну D
Клінічна класифікація гіпервітамінозу D у дітей
Клінічна класифікація гіпервітамінозу Б у дітей (за Н.П. Бармебаєвою, В.І. Струковим, 1984)
Лікування гіпервітамінозу й у дітей
Основні клінічні прояви спазмофілії
Невідкладна допомога при спазмофілії
Дефіцитні анемії
Особливості розвитку залізодефіцитної анемії
Причини дефіциту заліза в організмі
Основні клінічні та лабораторні прояви залізодефіцитної анемії
Принципи терапії залізодефіцитної анемії
Особливості інших дефіцитних анемій
Хронічні розлади харчування в дітей раннього віку
Затримка внутрішньоутробного розвитку
Дистрофії з надмірною масою тіла
Принципи дієтотерапії при гіпотрофії різного ступеня тяжкості
Розлади травлення в дітей раннього віку. Кишковий токсикоз
Ознаки порушень сфінктерного апарату шлунка (халазія, ахалазія, пілороспазм, пілоростеноз)
Синдром мальабсорбції
Аліментарна диспепсія
Алергічне ураження травного тракту
Дисбактеріоз кишечнику
Кишковий токсикоз, типи ексикозу, особливості водного обміну в дітей раннього віку
Основні принципи оральної регідратації
Гострі респіраторні вірусні інфекції та бронхіти в дітей
Основні клінічні синдроми ГРВІ в дітей залежно від етіології
Сучасні принципи госпіталізації хворих на ГРВІ та бронхіти
Принципи терапії невідкладних станів при ГРВІ в дітей
Сучасна класифікація гострих бронхітів у дітей
Препарати для етіопатогенетичної терапії ГРВІ
Гострі пневмонії
Класифікація пневмоній
Клінічна діагностика вірусних пневмоній та спричинених інфекційними агентами, що рідко зустрічаються
Хронічні неспецифічні захворювання бронхолегеневої системи
Хронічний бронхіт
Хронічний облітеруючий бронхіоліт
Спадкові захворювання та вади розвитку бронхів і легень
Класифікація вад розвитку трахеї, бронхів, легень і легеневих судин
Бронхіальна астма
Фактори, що сприяють розвитку та загостренню бронхіальної астми в дітей
Патогенетичні ланки бронхіальної астми в дітей
Класифікація бронхіальної астми в дітей
Критерії тяжкості бронхіальної астми в дітей
Клінічні особливості бронхіальної астми в дітей
Препарати, які застосовують у терапії дітей з бронхіальною астмою
Алгоритм терапії астматичного нападу
Алгоритм інтенсивної терапії тяжкого астматичного статусу
Хронічний гастрит, гастродуоденіт, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки
Класифікація гастродуоденіту
Класифікація виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки
Методи діагностики інфекції Н. pylori
Сучасні терапевтичні підходи до лікування хронічного гастродуоденіту та виразкової хвороби
І. Терапевтичні заходи щодо зменшення активності агресивних факторів
II. Засоби, які посилюють захисні якості слизової оболонки (цитопротектори)
III. Корекція вегетативних порушень
IV. Фізіотерапія
Прогноз при гастриті та виразковій хворобі в дітей
Основні шляхи оздоровлення хворих на хронічний гастрит і гастродуоденіт на поліклінічному етапі
Основні шляхи оздоровлення хворих на виразкову хворобу на поліклінічному етапі
Захворювання жовчовивідної системи
Диференціально-діагностичні критерії типів дискінезії жовчовивідних шляхів
Діагностика холецистохолангіту
Прогноз при захворюваннях жовчовивідних шляхів
Основні шляхи оздоровлення хворих з дискінезіями жовчовивідних шляхів на поліклінічному етапі
Схема диспансерного спостереження хворих на хронічний холецистохолангіт
Поліклінічний етап реабілітації хворих на хронічний холецистохолангіт
Ревматизм
Особливості ревматизму в дітей
Робоча класифікація та номенклатура ревматизму (А.І. Нестеров, 1964)
Діагностичні критерії ревматизму (A.A. Кисель – T.T.D. Jones)
Принципи лікування активної фази ревматизму в дітей
Профілактика ревматизму в дітей
Хронічні гепатити
Класифікація хронічних гепатитів (Лос-Анджелес, 1994)
Клінічні особливості хронічних гепатитів залежно від ступеня активності
Серологічна діагностика хронічних вірусних гепатитів
Спрямованість терапевтичних дій при хронічному гепатиті
Схема диспансерного спостереження хворих на хронічний гепатит
Пієлонефрит
Термінологія мікробно-запальних захворювань нирок і сечових шляхів
Класифікація пієлонефриту в дітей (за М.Я. Студенікіним і співав., 1980)
Основні принципи лікування пієлонефриту в дітей
Лікарські рослини, які використовують при лікуванні пієлонефриту в дітей
Клініко-лабораторні ознаки гломерулонефриту та пієлонефриту в дітей
Гломерулонефрит
Сучасні уявлення про патогенез гломерулонефриту
Класифікація первинного гломерулонефриту в дітей (за М.Я. Студенікіним, В.І. Наумовою, 1976)
Схема лікування хворих на гломерулонефрит
Особливості гломерулонефриту в дітей
Частина III. Госпітальна педіатрія
Зміст роботи педіатра в дитячій поліклініці
Комплексна оцінка стану здоров'я дитини
Основні принципи диспансеризації дітей
Вакцинопрофілактика інфекційних захворювань у дітей
Витяг з наказу № 276 від 31.10.2000р. "Яро порядок проведення профілактичних щеплень в Україні"
Лікування основних ускладнень щеплень
Терміни розвитку поствакцинальних реакцій та ускладнень
Вакцинація дітей, які мали реакцію на попереднє щеплення
Анафілактичний шок, кропивниця, ангіоневротичний набряк, атопічний дерматит, алергічні захворювання травної системи, верхніх відділів респіраторного тракту в дітей
Анафілактичний шок: діагностика, невідкладна допомога, лікування
Кропивниця, ангіоневротичний набряк: діагностика, принципи терапії
Діагностичні критерії атонічного дерматиту (J. Hanifin, G. Rajka, 1980)
Шкала атопічного дерматиту SCОRAD
Клінічні форми атопічного дерматиту в дітей. Тактика ведення хворих
Відмінності алергічних захворювань респіраторного і травного трактів від клінічно подібних запальних захворювань тієї самої локалізації
Введення в неонатологію. Періоди внутрішньоутробного розвитку плода, перинатальний та неонатальний періоди. Рання неонатальна адаптація. Граничні стани новонароджених. Фізіологія та патологія новонароджених дітей
Періоди внутрішньоутробного розвитку плода
Інтранатальний, неонатальний, перинатальний періоди
Визначення критеріїв живонародженості та мертвонародженості
Фази найбільшого напруження адаптаційних реакцій. "Синдром дитини, що тільки народилася"
Причини невиношування. Гестаційний вік недоношених дітей
Основні патологічні стани в недоношених дітей
Особливості ураження центральної нервової системи в недоношених дітей
Внутрішньоутробна гіпоксія. Асфіксія новонароджених. Респіраторний дистрес-синдром
Гіпоксія плода
Асфіксія новонароджених
Первинна реанімація новонароджених
Патогенез респіраторного дистрес-синдрому
Диференціальна діагностика дихальних розладів у новонароджених
Гемолітична хвороба новонароджених. Затримка внутрішньоутробного розвитку
Патогенез гемолітичної хвороби новонароджених. Клінічні форми
Диференціальна діагностика гемолітичної хвороби новонароджених
Консервативні методи лікування дітей з гемолітичною хворобою новонароджених
Показання до проведення операції обмінного переливання крові при гемолітичній хворобі новонароджених
Класифікація затримки внутрішньоутробного розвитку
Основні параметри фізичного розвитку новонароджених (за Дементьєвою, сигмальний метод)
Пологова травма. Перинатальні ушкодження центральної нервової системи гіпоксичного та травматичного генезу
Класифікація перинатальних уражень нервової системи
Клінічні форми ушкоджень центральної нервової системи в новонароджених
Внутрішньочерепні крововиливи
Клінічні прояви сигнальної травми
Вроджені вади серця
Класифікація вроджених вад серця (в основі – класифікація Marder)
Діагностичні критерії основних вроджених вад серця
Ускладнення при вроджених вадах серця
Лікувальна тактика при вроджених вадах серця
Диспансерне спостереження дітей із вродженими вадами серця
Прогноз при вроджених вадах серця
Набуті вади серця у дітей
Діагностичні критерії мітральної недостатності та мітрального стенозу
Діагностичні критерії аортального стенозу й аортальної недостатності
Неревматичні кардити в дітей
Класифікація неревматичних кардитів (за И.О. Бєлоконь, М.Б. Кубергером, 1987)
Ознаки та ступені серцевої недостатності при неревматичних кардитах у дітей (за Н.О. Бєлоконь, М.Б. Кубергером, 1987)
Критерії діагностики неревматичних кардитів у дітей (за І.М. Воронцовим із співавт., 1982)
Особливості перебігу різних варіантів неревматичних кардитів у дітей
Додаткові методи діагностики неревматичних кардитів у дітей
Лікування дітей з неревматичними кардитами
Диспансерне спостереження дітей з неревматичними кардитами (амбулаторний і санаторний етапи)
Порушення ритму серця в дітей
Особливості порушення ритму серця в дітей
Принципи терапії порушень ритму серця
Клінічні особливості аритмій, що потребують екстреного лікування і надання невідкладної допомоги
Прогноз аритмій
Схема диспансерного спостереження дітей а аритміями в умовах поліклініки
Реабілітація дітей з аритміями
Дифузні захворювання сполучної тканини
Ювенільний ревматоїдний артрит
Системний червоний вовчак
Системна склеродермія
Дерматоміозит
Засоби патогенетичного лікування дітей з дифузними захворюваннями сполучної тканини
Основні принципи лікування дітей з дифузними захворюваннями сполучної тканини
Вегетативні дисфункції
Сучасна класифікація вегетативних дисфункцій
Дослідження стану вегетативної нервової системи за допомогою клінортостатичної проби та кардіоінтервалографій
Клінічні прояви нейроциркуляторної дисфункції в дітей
Клінічні прояви вегетативно-судинної дисфункції в дітей
Клінічні прояви вегетативно-вісцеральної дисфункції в дітей
Основні клінічні ознаки симпатоадреналового і вагоінсулярного кризів у дітей
Основні принципи лікування вегетативних дисфункцій
Первинні та вторинні імунодефіцитні стани
Показання до проведення імунологічного дослідження на наявність імунної недостатності
Класифікація первинних імунодефіцитних станів (за даними Д.В. Стефані, Ю.Є. Вєльтіщева)
Основні захворювання, які супроводжуються вторинними імунодефіцитними станами та імунними дефектами
Залежність клінічних проявів від ураження тієї чи іншої ланки імунітету
Частота виникнення первинних імунодефіцитних станів
Лікування імунної недостатності
Спадкові хвороби
Медико-генетичне консультування
Преімплантаційна пренатальна діагностика
Перинатальна діагностика
Хвороба (синдром) Марфана
Синдром Клайнфельтера
Синдром Шерешевського-Теркера
Хвороба Дауна
Спадкові хвороби обміну речовин
Перелік найбільш поширених метаболічних порушень
Основні клінічні ознаки вроджених порушень метаболізму
Лікування гострих захворювань у випадках, коли не можна виключити спадкові хвороби обміну речовин
Діагностичні можливості скринінгу вроджених захворювань обміну речовин
Коротка характеристика спадкових захворювань обміну речовин, що найчастіше зустрічаються
Геморагічні захворювання
Скринінгові тести гемостазу (за Л.З. Баркаганом)
Диференціальна діагностика спадкових коагулопатій
Особливості терапії гемофілії
Схема диспансерного спостереження дітей, хворих на гемофілію
Поліклінічний етап реабілітащі дітей, хворих на гемофілію
Діагностика порушень тромбоцитарної ланки гемостазу
Особливості терапії дітей з ідіопатичною тромбоцитопенічною пурпурою
Особливості терапії дітей з ідіопатичною тромбоцитопенічною пурпурою
Схема диспансерного спостереження дітей з ідіопатичною тромбоцитопенічною пурпурою
Поліклінічний етап реабілітації дітей з ідіопатичною тромбоцитопенічною пурпурою
Діагностика геморагічного васкуліту
Лікувальна програма при геморагічному васкуліті (A.A. Баранов, 1998)
Поліклінічний етап реабілітації хворих на геморагічний васкуліт
Схема диспансерного спостереження дітей, хворих на геморагічний васкуліт
Лейкози та лімфоми в дітей
ФАБ-класифікація гострих лейкозів у дітей (Франція, Америка, Британія)
Імунологія гострої лімфобластної лейкемії
Принципи терапії гострих лейкозів у дітей
План обстеження хворого на лімфому Ходжкіна (лімфогранулематоз)
Визначення клінічної стадії процесу
Принципи терапії лімфоми Ходжкіна та неходжкінських лімфом
Лімфаденопатїі в дітей
Гемолітичні анемії
Класифікація гемолітичних анемій (за Л.І. Ідельсоном, 1975)
Перелік препаратів і рослинних продуктів, які можуть спричинити гемолітичний криз у людини з недостатністю гпюкозо-6-фосфатдегідрогенази
Провідні диференціально-діагностичні ознаки гемолітичних анемій та вірусного гепатиту
Основні принципи лікування гемолітичних анемій
Апластичні анемії
Основна література
Додаткова література
Допоміжні матеріали
Класифікація апластичних та гіпопластичних анемій
Перелік медикаментозних засобів, що найчастіше сприяють розвитку апластичної анемії
Принципи лікування апластичних анемій
Цукровий діабет у дітей
Визначення і типи цукрового діабету; особливості цукрового діабету у дітей
Критерії діагностики цукрового діабету та порушення толерантності до глюкози у дітей
Складові формулювання діагнозу "цукровий діабет", прийняті в клінічній практиці
Лікування цукрового діабету в дітей
Критерії оптимальної ефективності терапїі цукрового діабету у дітей:
Ускладнення інсулінотерапії
Курація дитини
Перелік вимог до оформлення історії хвороби
Схема курації
Схема рецензії
Додатки
Додаток 1. Перелік практичних навичок з пропедевтичної педіатрії для студентів III курсу
Додаток 2. Перелік практичних навичок з факультетської педіатрії для студентів IV курсу
Додаток 3. Перелік практичних навичок з госпітальної педіатрії для студентів V курсу
Додаток 4. Перелік питань до диференційованого заліку з педіатрії для студентів III курсу медичного факультету
Додаток 5. Перелік питань до іспиту з факультетської педіатрії для студентів IV курсу медичного факультету
Додаток 6. Перелік питань до іспиту з госпітальної педіатрії для студентів V курсу медичного факультету
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.