Libfree.com » Психологія » Загальна психологія - Сергєєнкова О.П. Бібліотека українських підручників
Информация к новости
  • Просмотров: 22121
  • Автор: admin
  • Дата: 6-11-2011, 20:36
 (голосов: 0)
6-11-2011, 20:36

Загальна психологія - Сергєєнкова О.П. Бібліотека українських підручників

Категория: Психологія

Загальна психологія - Сергєєнкова О.П.

У навчальному посібнику викладено основний зміст загальної психології. Книга містить інформаційний компонент, що спрямований на розкриття теоретичного матеріалу та контрольно-дослідницький, який забезпечує закріплення і поглиблення набутих знань з психології. Посібник містить значну кількість опорно-логічних схем, виносок та коментарів, що покращує розуміння та засвоєння навчального матеріалу.

Призначений для студентів вищих навчальних закладів і всіх, хто цікавиться психологією.

Завантажити файл


ЗМІСТ


Передмова
Розділ 1. Загальні питання психології
1.1. Психологія як наука
Предмет і завдання психології як науки
Загальнопсихологічні категорії
Галузі психологічних знань
1.2. Психологічне дослідження
Принципи та етапи психологічного дослідження
Методи психологічного дослідження
Характеристика основних методів психології
Особливості допоміжних методів психології
1.3. Розвиток психіки
Історія розвитку психіки
Відмінність психіки людини від психіки тварин
1.4. Свідомість
Поняття про свідомість, її особливості та функції
Структура свідомості
Рівні вияву психіки людини
Філогенетичні та онтогенетичні фактори формування свідомості
Розділ 2. Психічні процеси та стани
2.1. Відчуття
Поняття про відчуття. Фізіологічні основи відчуттів
Класифікація різновидів відчуттів
Характеристика основних відчуттів людини
Властивості відчуттів
2.2. Сприймання
Поняття про сприймання. Фізіологічні основи сприймання
Класифікація та види сприймання. Ілюзії сприймання
Особливості сприймання
Спостереження і спостережливість
Основні типи сприймання
2.3. Пам'ять
Поняття про пам'ять. Функції та теорії пам'яті
Види пам'яті, їх особливості
2.4. Мислення
Поняття про мислення, його особливості
Розумові дії та операції мислення
Форми та види мислення
2.5. Мовлення
Поняття про мову і мовлення, їх функції. Фізіологічні основи мовлення
Види мовлення та їх характеристика
2.6. Уява
Поняття про уяву, її функції та особливості
Види уяви, їх особливості
Фізіологічні основи процесів уяви. Форми уяви
2.7. Увага
Поняття про увагу, її критерії та функції
Теорії та фізіологічні основи уваги
Види уваги
Властивості уваги та їх розвиток
2.8. Емоції та почуття
Поняття про емоції та почуття, їх особливості
Функції емоцій та почуттів
Фізіологічні основи переживання людиною емоцій та почуттів
Вияви емоцій та почуттів
Види емоцій та почуттів. Вищі почуття
Форми переживання емоційних станів людиною
2.9. Воля
Поняття про волю як психологічну категорію, її функції. Філософські основи вольової регуляції
Аналіз вольових дій. Психологічна структура вольового акту
Вольові якості особистості
Розділ 3. Психологічна характеристика особистості та діяльності
3.1. Особистість
Поняття про особистість як центральну психологічну категорію. Співвідношення понять "людина", "індивід", "суб'єкт", "особистість", "індивідуальність"
Теорії особистості
Структура особистості
Особистість як суб'єкт і об'єкт міжіндивідних взаємин
Фактори формування особистості
3.2. Самосвідомість
Поняття про самосвідомість, її функції та структура
Образ "Я" - центральний компонент самосвідомості, його вияви
Самооцінка, її види та механізми формування
Поняття про рівень домагань
Психологічний захист, його призначення та види
3.3. Діяльність
Активність і діяльність. Поняття про діяльність, її функції
Зміст структури діяльності
Засоби діяльності. Механізм формування навички
Основні види діяльності
3.4. Спілкування
Поняття про спілкування, його структура
Структура спілкування
Види спілкування: альтернативні підходи
Засоби та функції спілкування
Конфлікти в спілкуванні, їх причини та способи реагування
3.5. Темперамент
Поняття про темперамент. Критерії темпераменту
Історія розвитку вчення про темперамент
Тип вищої нервової діяльності та темперамент
Психологічна характеристика типів темпераменту
3.6. Характер
Поняття про характер. Історія його вивчення
Фізіологічні основи характеру
Структура рис характеру та його виразні ознаки
Акцентуації характеру
Механізми формування характеру людини в онтогенезі
3.7. Здібності
Поняття про здібності, їх природу
Ознаки наявності здібностей до певного виду діяльності
Види здібностей та рівні їх прояву
Механізми розвитку здібностей
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.