Libfree.com » Економіка » Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б.Є. Бібліотека українських підручників
Информация к новости
  • Просмотров: 10525
  • Автор: admin
  • Дата: 6-11-2011, 20:57
 (голосов: 1)
6-11-2011, 20:57

Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б.Є. Бібліотека українських підручників

Категория: Економіка

Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б.Є.

У навчальному посібнику розглядаються методичні аспекти формування та оцінки потенціалу промислового підприємства, а також концепції та передумови розвитку сучасного підприємства. До кожної теми додаються питання до самоконтролю.

Призначено для керівників та спеціалістів промислових підприємств України, наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА, СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА
1.1. Сутнісна характеристика потенціалу підприємства
Питання визначення сутності потенціалу
Носій потенціалу
Потенціал
1.2. Графоаналітична модель та структура потенціалу підприємства
Структурні складові об'єкта
Потенціал розвитку
1.3. Видова класифікація потенціалу підприємства
Виробничий потенціал
Основні суб'єкти зовнішньої та внутрішньої оцінки
Питання до самоконтролю
РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Поняття і загальна модель формування потенціалу підприємства
Політичний клімат, стабільність.
Зовнішня політика.
Вибір зовнішнього стратегічного партнера держави.
Податкова політика держави.
2.2. Особливості формування виробничого потенціалу підприємства
Частковий потенціал конструкції продукції, що випускається.
Частковий потенціал технології виготовлення продукції.
Частковий потенціал парку обладнання на стадії формування або реформування.
Питання до самоконтролю
РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Потенціал конкурентоспроможності підприємства
Критеріальні методи
Експертні методи
Графічні методи
Математичні методи
Методи логічного аналізу
Статичні методи
Індикаторні методи
Матричні методи
3.2. Теоретичні основи оцінювання потенціалу підприємства
Чим відрізняється зовнішня та внутрішня оцінка підприємства?
Що ж таке оцінка, й що - діагностика потенціалу?
То чи дійсно оцінка, наприклад, нерухомості є одночасно оцінкою її потенціалу?
3.3. Методичні підходи до оцінювання потенціалу підприємства
Міжнародні стандарти
Методи капіталізації
Метод Хоскольда
Питання до самоконтролю
РОЗДІЛ 4. ОЦІНКА ВАРТОСТІ НЕРУХОМОСТІ
4.1. Законодавча база оцінки вартості землі як об'єкту нерухомості
Особливості землі як об'єкту оцінки
Законодавча база оцінки землі та її поліпшень
Визнання земельних ділянок
4.2. Методи оцінки вартості земельної ділянки
Капіталізація чистого операційного або рентного доходу (пряма і непряма).
Зіставлення цін продажу подібних земельних ділянок.
Урахування витрат на земельні поліпшення.
4.3. Методи оцінки вартості будівель і споруд
Метод дисконтування грошових потоків
Порівняльний підхід
Методи ринкових мультиплікаторів
Витратний підхід
Метод кошторисного розрахунку
Питання до самоконтролю
РОЗДІЛ 5. ОЦІНКА ВАРТОСТІ МАШИН І ОБЛАДНАННЯ
5.1. Оцінка вартості машин і обладнання
Класифікація видів рухомого майна
Специфічне майни цілісного майнового комплексу
Особливості оцінки машин і обладнання
Типові види оцінки рухомих об'єктів оцінки
5.2. Методи оцінки машин і обладнання
Дохідний, витратний, порівняльний та змішаний підхід до оцінки
Вибір об'єкта для порівняння цін
Визначення ціни за укрупненими нормативами собівартості
5.3. Урахування зносу машин і обладнання при визначенні їх вартості
Проблеми визначення рівня зносу машин та обладнання
Поділення зносу за ознаками його виникнення
Класифікація морального зносу за родом, видом і рівнем
Визначення термінів корисного використання машин та обладнання
Питання для самоконтролю
РОЗДІЛ 6. ОЦІНКА ВАРТОСТІ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
6.1. Нематеріальні активи підприємства і методи їх оцінювання
Проблеми оцінки нематеріальних активів
Склад нематеріальних активів та нематеріальних об'єктів оцінки
Майнові права.
Інтелектуальна власність.
Відкладені, або відстрочені витрати
Визначення, оцінка та облік гудвілу
6.2. Вартісна оцінка нематеріальних активів
Вибір засобу визначення необхідних для розрахунку показників
Нематеріальні активи
Оцінка знов створених НО
Питання до самоконтролю
РОЗДІЛ 7. ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
7.1. Трудовий та кадровий потенціал підприємства
Потенціал трудових ресурсів підприємства
Кадровий та трудовий потенціал трудових ресурсів
Показники оцінки потенціалу трудових ресурсів
Формування трудових ресурсів
7.2. Оцінювання потенціалу трудових ресурсів підприємства
Діагностика кадрового потенціалу
Методи оцінки і діагностики кадрового та трудового потенціалу працівників
Оцінка трудового потенціалу
Визначення впливу потенціалу трудових ресурсів на ринкову ціну підприємства.
Визначення впливу трудового потенціалу на інвестиційну привабливість підприємства.
Визначення витрат на формування або реформування трудових ресурсів підприємства
Питання до самоконтролю
РОЗДІЛ 8. ОЦІНКА ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ
8.1. Особливості оцінювання вартості бізнесу
8.2. Методи оцінювання вартості бізнесу
Витратний (майновий) підхід для оцінки бізнесу
Доходний підхід
Порівняльний підхід
Метод мультиплікаторів
Питання до самоконтролю
РОЗДІЛ 9. ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ
9.1. Прикладні аспекти оцінювання потенціалу підприємства
Повний потенціал продукції виробничого призначення
Зміст методики визначення та використання потенціалу продукції
Визначення економічних результатів проектування.
Визначення експлуатаційних витрат та результатів проектування
9.2. Концепції та передумови розвитку підприємства
Законодавство України у сфері інвестиційної та інноваційної діяльності
Правовий режим інноваційних проектів
Стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності
Формування стратегії розвитку підприємства
Розвиток підприємства за пріоритетними напрямками відновлення
9.3. Методичні підходи до визначення потенціалу розвитку
Потенціал гнучкості
Потенціал рекомбінації
Потенціал трансформації
Питання для самоконтролю
ТЕМАТИЧНИЙ СЛОВНИК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.