Принципи будови ЕККА, Основні вузли ЕККА, Організація торгівлі - Апопій В.В. Бібліотека українських підручників

15.2.3. Принципи будови ЕККА

У торговельних підприємствах України експлуатуються як вітчизняні ЕККА, так і зарубіжні апарати, а також ті, які зібрані з певною доробкою з імпортних комплектуючих матеріалів.

ЕККА ЕРА-101 є повністю вітчизняною розробкою. ЕРА- 101.04 — 101.08 (крім 101.05) забезпечує введення, обробку і збереження інформації торговельних операцій (рис. 15.3). Результати введення і обробки інформації виводяться на індикатори касира та покупця і друкувальний пристрій.

Електронний контрольно-касовий апарат ЕРА-101

Рис. 15.3. Електронний контрольно-касовий апарат ЕРА-101: 1 — друкувальний пристрій (принтер); 2— індикатор покупця; З — індикатор оператора; 4 — замок електромеханічний; 5— блок клавіатури

Апарат забезпечує виконання таких функцій: нагромадження; множення ціни на введену кількість товарів; корекцію помилкового введення; корекцію помилкового нагромадження (до закриття чека); обчислення процентної надбавки та знижки; програмування обчислення податку з обороту чи податку на додану вартість; чотири форми розрахунків за придбані товари; запис грошового обороту у фіскальну пам'ять при обнулінні накопичувальних лічильників; відлік астрономічного часу з виведенням на чекову стрічку; програмування чотирьох ставок податкових відрахувань в % виразі; службове внесення і видачу грошових сум; програмування цін товарів прямого доступу; програмування % знижки чи надбавки, № ЕККА, дати, ідентифікаційного №. ЕККА забезпечує такі види звітів: звіти службової пам'яті; звіти фіскальної пам'яті; звіт касира; загальний звіт. Асортимент — 200 найменувань товарів (з кодом від 00 до 199), розподіл асортименту по чотирьох товарних групах і 14 відділах (для ЕР А-101.10 асортимент — 700 найменувань товарів).

Касовий апарат забезпечує збереженість інформації при відімкненні електроживлення не менше 1440 годин; дозволяє виконувати щоденні записи у фіскальну пам'ять і забезпечує зберігання записаної інформації протягом 7 років. Тривалість безперервної роботи — не більше 16 годин на добу. Габаритні розміри ЕРА-101: 430 х 375 х 420 мм, маса — 12 кг.

Основні вузли ЕККА

ЕККА ЕРА-101 випускається у двох варіантах: з англомовними й україномовними позначеннями й складається з таких основних вузлів і механізмів: 1) блок керування; 2) блок клавіатури; 3) індикатор; 4) друкувальний пристрій (принтер); 5) блок оперативної пам'яті; 6) блок фіскальної пам'яті; 7) замок електромеханічний; 8) блок живлення; 9) грошовий ящик; 10) корпус.

Блок керування призначений для розміщення мікропроцесора, елементів оперативної і постійної пам'яті, елементів інтерфейсу і комутуючих елементів. Мікропроцесор працює під керуванням програми, що міститься в постійній пам'яті. Оперативна пам'ять забезпечує збереження інформації до 1440 год після вимкнення електроживлення.

Блок клавіатури складається з 38 клавіш (11 цифрових та 27 логічних, або функціональних) для введення різноманітної інформації при роботі в режимах програмування, продажу товарів, отримання звітів ( рис. 15.4).

Цифрові клавіші (цифрове поле) розташовані на клавіатурі ліворуч і включають клавіші 1—9, 0, 00. Праворуч на клавіатурі розташоване поле відділів, яке включає функціональні клавіші 1—9.

Індикатор (два: для касира та покупця) — для відображення введеної інформації і додаткових повідомлень. Індикатор касира розміщений на передній панелі апарата і має дев'ять цифрових розрядів та один знаковий, а також п'ять світлодіодних індикаторів режимів роботи. Індикатор покупця виконаний у вигляді табло, що обертається, розміщеного у верхній правій частині апарату. Він має вісім цифрових розрядів та три світлодіодних індикатори.

Друкувальний пристрій (принтер) — для друкування всієї необхідної інформації на чековій та контрольній стрічці. Швидкість друку — не менше 4 рядків середньої довжини на секунду, довжина рядка — до 18 розрядів.

Блок оперативної пам'яті складається з двох модулів: робочого, який призначений для зберігання інформації про продані товари, і програмного, що призначений для зберігання інформації, занесеної в пам'ять під час роботи в режимі програмування.

Блок фіскальної пам'яті — енергонезалежний; раніше записана в ньому інформація не може змінюватися. Робочий модуль фіскальної пам'яті містить інформацію, нагромаджену в апараті з метою звіту ДПІ. Ця інформація доповнюється при кожному звіті апарата, який супроводжує його обнуління.

Замок електромеханічний призначений для переведення касового апарата в такі режими роботи: "БР" ("OFF") — тестовий, "Р" ("R") — продажу товарів, "X" — отримання службових (не фіскальних, без обнуління оперативної пам'яті) звітів, "Z" — для отримання фіскальних (з обнулінням оперативної пам'яті) звітів, "П" ("Р") — для роботи в режимі програмування.

Замок комплектується ключами: "Р" ("R") — для переведення ЕККА з режиму: "БР" в режим "Р"; "X" — для переведення касового апарата з режиму: "БР" в режим: "X"; "Z" — для переведення ЕККА з режиму: "БР" в режими: "X" і "Z"; "П" ("Р") для переведення в режим програмування та в інші режими роботи.

Програмування інформації виконується в таблицях, кожна з яких містить рядки та поля для програмування окремих параметрів. Для програмування товарів використовується таблиця 0 і 1; 2 — параметри відділів; 3 — параметри касирів; 4 — оформлення чека; 5 — контроль касирів; 6 — параметри клавіш: + %, - %, +, -; 7 — для програмування часу. Фіскальна інформація програмується у фіскальній пам'яті також у таблицях, а саме: в таблиці 0 програмується фіскальний і заводський номери касового апарата, в таблиці 1 програмуються податкові ставки.

Клавіатура касового апарату

Рис. 15.4 Клавіатура касового апарату

Блок живлення призначений для видачі напруги на всі функціональні вузли апарата.

ЕККА ЕРА-101 може бути оснащений грошовий ящиком % який містить 5 секцій для банкнот і 5 секцій для монет. Відкривається за допомогою ключа, при відкритому замку ключ не може бути витягнутий із замка і дозволяє спрацювання грошового ящика при розрахунку з покупцем.

Корпус призначений для розміщення вузлів і механізмів апарата і захисту їх від безконтрольного доступу.