Libfree.com » Історія » Історія України - Коваль М. В. Бібліотека українських підручників
Информация к новости
  • Просмотров: 4449
  • Автор: admin
  • Дата: 6-11-2011, 20:48
 (голосов: 0)
6-11-2011, 20:48

Історія України - Коваль М. В. Бібліотека українських підручників

Категория: Історія

Історія України - Коваль М.В.

На замовлення Міністерства освіти України

Коваль М. В. та ін.

Історія України.

Матеріали до підручн. для 10— її кл. середи, шк.— К., «Райдуга», 1992 —512 стор.

Матеріали призначені для вивчення в школі. Вони висвітлюють основні проблеми української історії від 1917 р. до сьогоден­ня й ляжуть в основу майбутнього нового підручника.ЗМІСТ


Любі друзі!
Розділ І. УТВОРЕННЯ УНР. ЦЕНТРАЛЬНА РАДА
§ 1. Виникнення Центральної Ради
Лютнева демократична революція в Росії
Утворення місцевих органів влади
Виникнення Центральної Ради
Утворення Рад
Гасло "Вся влада Радам!"
Гасло автономії України
Перші національні маніфестації
Українські політичні партії та організації
Український національний конгрес
§ 2. Проголошення автономії України
Розгортання національно-визвольного руху
Переговори у Петрограді
І селянський і II військовий з'їзди
І Універсал Центральної Ради
Утворення Генерального секретаріату
§ 3. Перші елементи української державності
II Універсал Центральної Ради
Липнева політична криза
Центральна Рада — крайовий орган влади
Загальнонаціональна криза
З'їзд народів Росії
§ 4. Проголошення Української Народної Республіки
Жовтневі події у Києві
III Універсал Центральної Ради
§ 5. Війна УНР з радянською Росією
Боротьба за владу в Україні
Ультиматум Раднаркому
Утворення радянської "УНР"
Проголошення незалежності УНР
Наступ радянських військ
Мирні переговори у Брест-Литовську
Розділ II. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО
§ 6. Вторгнення німецьких і австро-угорських ВІЙСЬК в Україну
Відступ радянських військ з України
Розпуск Центральної Ради
Утворення гетьманського уряду
§ 7. Внутрішня політика П. Скоропадського
Політичні партії і гетьманський режим
Збройні сили Української Держави
Аграрна політика уряду
Становище робітничого класу
Народна боротьба з окупантами
Національно-культурна політика
§ 8. Зовнішньополітичний курс Української Держави
Переговори про мир з радянською Росією
Бессарабське питання
Кримське питання
Холмщина і Підляшшя
Міжнародні зв'язки України
Розділ III. ВІДРОДЖЕННЯ УНР. ДИРЕКТОРІЯ
§ 9. Падіння гетьманського режиму
Ставлення білогвардійців до української державності
Утворення Українського Національного Союзу
Відречення гетьмана од гасла самостійної України
Утворення Директорії
§ 10. Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях. Утворення ЗУНР
Таємна стаття Брестської угоди
Проголошення ЗУНР
Північна Буковина і Хотинщина
Закарпатська Україна
Декларація про возз'єднання українських земель у єдиній державі
§ 11. Відносини з Антантою. Внутрішня політика Директорії
Інтервенція Антанти на півдні України
Природа режиму і політика Директорії
Позиція українських партій
§ 12. Війна з радянською Росією
Підготовка Раднаркому до вторгнення в Україну
Неоголошена війна
Розгром основних військових сил Директорії
Реорганізація Директорії
Розділ IV. УТВЕРДЖЕННЯ УСРР. БОРОТЬБА РАДЯНСЬКИХ І ПЕТЛЮРІВСЬКИХ ВІЙСЬК З ДЕНІКІНЦЯМИ
§ 13. Внутрішня політика Раднаркому УСРР
Утворення українського Раднаркому
Організація державної влади
"Воєнно-політичний союз"
Комуністичне будівництво
Антибільшовицькі виступи в українському селі
§ 14. Боротьба радянських військ з білогвардійськими арміями Денікіна
Наступ білогвардійців в Україні
Окупаційний режим в Україні
Боротьба трудящих мас проти окупантів
Поразка білогвардійських окупантів
§ 15. Петлюрівці, денікінці та більшовики на Правобережжі
Війна на два фронти
Київська катастрофа
Війна армії УНР з Денікіним
Розділ V. СТАНОВИЩЕ В УСРР У 1920 р. РАДЯНСЬКО-ПОЛЬСЬКА ВІЙНА
§ 16. Відносини українського радянського керівництва з більшовицьким центром
Більшовицький тоталітарний режим
Незалежність радянської України: форма і суть
"Радянське будівництво"
Приборкання українських комуністичних партій
§17. Радянсько-польська війна
Радянсько-польські відносини
Варшавська угода
Інтервенція польських військ
Наступ на Варшаву
§ 18. Боротьба радянських військ з білогвардійцями і петлюрівцями
Наступ врангелівських військ
Контрнаступ радянських військ
Ліквідація опору петлюрівських і білогвардійських військ на Правобережжі
§ 19. Радянська політика в галузі економіки і культури
Мілітаризація економіки
Земельна політика
Продрозкладка
Утворення комітетів незаможних селян
Культурне будівництво
Розділ VI. УСРР В РОКИ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ |1921—1928)
§ 20. Перехід до мирного будівництва
Міжнародне становище України
План ГОЕЛРО
Внутрішнє становище України
Голод у південних губерніях
§ 21. Запровадження нової економічної політики
Перехід до непу
Неп у промисловості
Концепція кооперування
§ 21. Україна і створення Союзу PCP
Договірна федерація
Курс на ліквідацію державності національних республік
Конституційне оформлення Союзу PCP. Зміни в Конституції УСРР
§ 23. Відродження народного господарства
Відбудова сільськогосподарського виробництва
Кооперативне і колгоспне будівництво
Відродження промисловості
§ 24. Посилення адміністративно-командної системи
Прагнення Сталіна до лідерства у партії й державі та сприяння цьому більшовиків України
Обмеження демократії на фоні лібералізації
Досягнення й складнощі українізації
§ 25. Перші кроки культурного будівництва
Проблеми народної освіти
Наростання неприязні до людей розумової праці
Розвиток наукової думки
Національне відродження у мистецькому житті
Розділ VII. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ПОЛІТИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ 1929—1938 рр.
§ 26. Успіхи і труднощі індустріалізації
Нова спроба реалізації комуністичної доктрини
Сталінський "стрибок" в індустріалізацію
Новий господарський механізм
Репресії проти господарників і спеціалістів
Виробниче змагання
Будови перших п'ятирічок
Підсумки індустріалізації
§ 27. Колективізація сільського господарства
Поворот до суцільної колективізації
"Ліквідація куркульства як класу"
Деградація сільськогосподарського виробництва
Голод 1933 р
Колгоспи в системі командної економіки
§ 28. Становище у сфері культури
На ниві народної освіти
Від неприязні — до фізичного знищення інтелігенції
Діяльність культурно-освітніх установ
Умови наукової діяльності
Здобутки і трагічні сторінки літератури
Суперечності у розвитку мистецтва
§ 29. Соціальна незахищеність людини
Складові структури населення
Проголошення демократизації суспільства та її реальність
Життєвий рівень народу
Розширення репресій
Розділ VIII. УКРАЇНА В ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939—1943 рр.)
§ 30. Злочинний зговір Сталіна з Гітлером у 1939 р. і доля західноукраїнських земель
Соціально-економічне та політичне становище
Реалізація договорів між СРСР і Німеччиною
Радянізація нових областей
§ 31. Напередодні трагічних випробувань
Складнощі соціально-економічного становища
Прорахунки радянського керівництва
§ 32. Смуга поразок і невдач (червень 1941 — листопад 1942 рр.)
Початок війни
Мобілізація сил на відсіч ворогові
Бойові дії на Південно-Західному та Південному фронтах
§ 33. Корінний перелом у ході війни (листопад 1942 — 1943 рр.)
Сталінградська битва
"Новий порядок"
Боротьба у ворожому тилу
Самовіддана праця селян, інтелігенції у тилу
Визволення Лівобережної України та Донбасу
§ 34. Битва за визволення України. Завершення війни (1944 —травень 1945 рр.)
Повне визволення території України
Початок відбудови народного господарства
Розділ IX. ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД (1945—1955 рр.)
§ 35. На шляху мирного будівництва
Перехід до мирного життя
Господарсько-політичні завдання республіки
Проблеми матеріального стану населення
§ 36. Стан промисловості і сільського господарства
Промисловий розвиток республіки
Стан сільського господарства
§ 37. Суспільно-політичне та культурне життя
Суперечливий характер суспільного життя
Труднощі і здобуття в розвитку культури
§ 38. Міжнародне становище України
Міжнародне становище по завершенні другої світової війни
Розділ X. СПРОБА РЕФОРМ (ДРУГА ПОЛОВИНА 50-х — ПЕРША ПОЛОВИНА 60-х рр.)
§ 39. Перші кроки лібералізації суспільного життя
Зрушення в офіційній політиці
Зародження дисидентського духу
§ 40. Спроби застосування економічних методів господарювання
Реформування в промисловості
Проблеми сільського господарства
Заходи у соціальній сфері
§ 41. Суперечливі процеси у розвитку культури і науки
Пошуки шляхів удосконалення народної освіти
Діяльність вчених
Поява "шестидесятників" у літературі та мистецтві
§ 42. Україна на міжнародній арені
Наслідування зовнішньої політики центру
Діяльність у міжнародних організаціях
Відносини з європейськими країнами, що перебували під радянським впливом
Розділ XI. НАРОСТАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ (ДРУГА ПОЛОВИНА 60-х — ПЕРША ПОЛОВИНА 80-х рр.)
§ 43. Адміністративно-командні методи керівництва народним господарством
Посилення централізації управління виробництвом
Недооцінка назрілих соціальних проблем
§ 44. Суспільно-політичне життя республіки
Зміни в соціальному та демографічному складі населення
Згортання демократії, розширення панування бюрократичних сил
§ 45. Розвиток національно-визвольного руку
Наростання протесту проти порушення прав людини
Зростання організованості й радикальності національно-визвольного руху
§ 46. Проблеми у сфері культури
Нагромадження недоліків у системі народної освіти
Уповільнення темпів розвитку науки
Політика заборон у художній творчості
§ 47. Участь України у міжнародних відносинах
В руслі союзної дипломатії
Співробітництво з країнами Східної та Центральної Європи
Відносини з країнами, що розвивалися
Розділ XII. УКРАЇНА НА ШЛЯХУ ДО СВОБОДИ І НЕЗАЛЕЖНОСТІ
§ 48. Новий етап у розвитку національно-визвольного, демократичного руху
Підвищення суспільно-політичної активності населення
Спроба державного перевороту
§ 49. Зростання національної самосвідомості
Становище української мови
Національна і релігійна толерантність
Проголошення суверенітету і незалежності України
§ 50. Кризові явища у виробничих галузях
Опір застосуванню економічних важелів розвитку промисловості
Протистояння прогресивним змінам у сільському господарстві
§ 51. Наслідки соціальної незахищеності населення
Падіння життєвого рівня
Загострення проблем охорони здоров'я та екології
§ 52. Становище в галузі культури і науки
Загальне поняття культури
Чергові реформування системи освіти
Здобутки й прорахунки в науці
Громадянська позиція письменників і митців
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.