Libfree.com » Фінанси » Фінанси країн Європейського Союзу - Карлін М.І. Бібліотека українських підручників
Информация к новости
  • Просмотров: 8156
  • Автор: admin
  • Дата: 6-11-2011, 20:59
 (голосов: 1)
6-11-2011, 20:59

Фінанси країн Європейського Союзу - Карлін М.І. Бібліотека українських підручників

Категория: Фінанси

Фінанси країн Європейського Союзу - Карлін М.І.

У посібнику аналізуються фінансові системи 27 країн — членів Європейського Союзу. Значну увагу приділено особливостям фінансових систем постсоціалістичних країн, які увійшли в ЄС у 2004 та 2007 рр. Посібник устаткований необхідними таблицями. До кожного розділу додаються запитання і завдання для самоперевірки знань. У кінці книги наведено список використаної та рекомендованої літератури.

Для студентів економічних спеціальностей, які вивчають курси "Фінанси", "Фінанси зарубіжних країн", "Міжнародна економіка", "Міжнародні фінанси", а також для студентів інших спеціальностей, яких цікавлять особливості фінансових систем розвинутих країн.ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА
Розділ 1. ФІНАНСИ ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНИ (ФРН)
1.1. Загальні основи побудови фінансової системи ФРН
1.2. Федеральний бюджет у фінансовій системі ФРН
1.2.1. Деякі особливості впливу держави на формування доходів сімей у різних землях ФРН
1.2.2. Доходи федерального бюджету
1.2.3. Витрати федерального бюджету
1.2.4. Державний борг і бюджетний дефіцит
1.3. Спеціальні урядові фундації
1.4. Бюджети земель та громад Німеччини
1.4.1. Зміни у бюджетному вирівнюванні
1.4.1.1. Структура й управління суспільними фінансами
1.4.1.2. Діюча система вирівнювання бюджетної забезпеченості земель
1.4.1.3. Підстави для реформи міжбюджетних відносин
1.5. Деякі особливості структури та діяльності фіскальних органів ФРН
1.6. Деякі особливості фінансового ринку ФРН
1.7. Оподаткування домашніх господарств і підприємств у ФРН
1.8. Особливості нарахування амортизації основних засобів у ФРН
1.9. Фінансування соціального захисту у ФРН та його проблеми
1.9.1. Форми соціального захисту у ФРН
1.9.2. Пенсійна реформа у ФРН
1.9.3. "Війна" поколінь у ФРН
1.10. Досвід Німеччини у фінансуванні сільськогосподарських підприємств
1.11. Фінансові проблеми державного сектору в економіці
1.11.1. Еволюція податкової політики
Запитання і завдання для самоперевірки
Розділ 2. ФІНАНСИ ФРАНЦІЇ
2.1. Державні фінанси Франції у фінансовій системі країни
2.2. Податкова система Франції
2.3. Податкова служба та її функції
2.4. Взаємовідносини рівнів бюджетної системи
2.5. Фінансове становище французьких місцевих громад
2.5.1. Податкові надходження громад
2.5.1.1. Надходження від прямих податків
2.5.1.2. Непрямі податкові надходження місцевих громад
2.5.1.3. Реальний ступінь податкової автономії французьких місцевих громад
2.5.2. Державні субсидії
2.5.2.1. Субсидії на функціонування
2.5.2.2. Субсидії на обладнання
2.5.3. Позикові ресурси
2.5.4. Доходи від державного майна та послуг
2.5.5. Контроль за місцевими фінансами
2.5.6. Тенденції та перспективи фінансів місцевих громад
2.6. Фінанси державних підприємств і організацій
2.6.1. Фінанси державних підприємств
2.6.2. Фінанси державних вищих навчальних закладів
2.7. Досвід Франції у фінансуванні сільськогосподарських підприємств
Запитання і завдання для самоперевірки
Розділ 3. ФІНАНСИ ІТАЛІЇ
3.1. Державні фінанси Італії у фінансовій системі країни
3.2. Особливості пенсійної реформи в Італії
3.3. Шляхи вирішення міжбюджетних проблем
Запитання і завдання для самоперевірки
Розділ 4. ФІНАНСИ БЕЛЬГІЇ
4.1. Державні фінанси та податкова система Бельгії
4.2. Фінанси соціальних фондів
Запитання і завдання для самоперевірки
Розділ 5. ФІНАНСИ НІДЕРЛАНДІВ
5.1. Державні фінанси Нідерландів у фінансовій системі країни
5.2. Фінанси юридичних осіб
5.3. Види податків у Нідерландах
5.4. Особливості місцевих фінансів
5.5. Структура податкової служби Нідерландів
5.6. Механізми внутрішнього контролю податкової служби Нідерландів
5.7. Права платників податків та податкової служби у сучасних умовах
5.8. Фінансова привабливість Нідерландів для іноземних інвесторів
Запитання і завдання для самоперевірки
Розділ 6. ФІНАНСИ ЛЮКСЕМБУРГУ
6.1. Податкова система країни
6.2. Основні видатки бюджету країни
6.3. Проблеми в діяльності банківських структур Люксембургу
Запитання і завдання для самоперевірки
Розділ 7. ФІНАНСИ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ
7.1. Державні фінанси Великої Британії у фінансовій системі країни
7.2. Державний бюджет, склад та структура його доходів і видатків
7.3. Податкова система Великої Британії та її особливості
7.4. Державні доходи, витрати і державний борг Великої Британії
7.5. Фінанси домогосподарств у Великій Британії та їх перспективи
7.6. Досвід Великої Британії у фінансуванні сільськогосподарських підприємств
7.7. Розвиток фінансової системи Великої Британії на перспективу
7.8. Боротьба з отриманням і відмиванням "брудних" грошей
Запитання і завдання для самоперевірки
Розділ 8. ФІНАНСИ ІРЛАНДІЇ
8.1. Вплив допомоги Європейського Союзу на фінансовий розвиток Ірландії
8.2. Фінансова привабливість Ірландії для інвесторів
Запитання і завдання для самоперевірки
Розділ 9. ФІНАНСИ ДАНІЇ
9.1. Податкова система Данії
9.2. Особливості фінансування державних витрат у Данії
9.3. Фінанси підприємств (на прикладі "А.Р. Моllеr-Маеrsk")
Запитання і завдання для самоперевірки
Розділ 10. ФІНАНСИ АВСТРІЇ
10.1. Загальна характеристика фінансової системи Австрії
10.2. Казначейство Австрії
10.3. Особливості оподаткування в Австрії
10.4. Сучасні зміни у витратних статтях та прибутковій частині бюджету
10.5. Проблеми підвищення фінансової ефективності єдності федерації
10.6. Особливості розвитку фінансово-кредитної системи Австрії
10.7. Фінанси підприємств (на прикладі компанії "Andrizt Group")
Запитання і завдання для самоперевірки
Розділ 11. ФІНАНСИ ШВЕЦІЇ
11.1. Загальна характеристика публічних фінансів Швеції
11.2. Розвиток та особливості податкової системи Швеції
11.3. Фінанси домогосподарств у Швеції
11.4. Фінансове вирівнювання у Швеції
11.5. Фінанси підприємств у Швеції (на прикладі компанії "Volvo")
Запитання і завдання для самоперевірки
Розділ 12. ФІНАНСИ ФІНЛЯНДІЇ
12.1. Особливості реформування фінансової системи Фінляндії
12.2. Податкова система Фінляндії
12.3. Основні видатки в бюджеті Фінляндії
12.4. Місцеві фінанси (фінанси комун)
Запитання і завдання для самоперевірки
Розділ 13. ФІНАНСИ ІСПАНІЇ
13.1. Реформування фінансово-економічної системи в Іспанії
13.2. Фінансування автономних спільнот
13.2.1. Частка з державного бюджету
13.2.2. Власні ресурси
13.2.3. Кредитна діяльність
13.3. Податкова система Іспанії
13.4. Фінансово-економічні результати демократичних реформ у Іспанії
Запитання і завдання для самоперевірки
Розділ 14. ФІНАНСИ ГРЕЦІЇ
14.1. Загальна характеристика фінансової системи країни
14.2. Особливості податкової системи Греції
14.3. Особливості оподаткування прибутку підприємств у Греції
14.4. Фінансово-економічні результати входження Греції до Європейського Союзу
Запитання і завдання для самоперевірки
Розділ 15. ФІНАНСИ ПОРТУГАЛІЇ
15.1. Загальна характеристика фінансової системи Португалії
15.2. Податкова система Португалії
Запитання і завдання для самоперевірки
Розділ 16. ФІНАНСИ ПОЛЬЩІ
16.1. Державні фінанси країни, їх структура
16.2. Бюджет одиниці місцевого самоврядування
16.3. Особливості бюджетного процесу в Польщі, Опрацювання та ухвалення державного бюджету
16.4. Фінанси Польщі до реформи 1990 р. і після неї
16.5. Реформа місцевого самоврядування і фінансів у Польщі
16.6. Види податків і зборів у Польщі. їх вплив на доходи підприємств і домогосподарств
16.7. Фінансові аспекти реформування пенсійного забезпечення та охорони здоров'я в Польщі
16.7.1. Пенсійна реформа в Польщі та її проблеми
16.7.2. Особливості фінансування охорони здоров'я у країні
16.8. Особливості фінансів гмін у Польщі
16.9. Фінанси малих і середніх підприємств у Польщі
16.10. Міжбюджетні відносини
16.11. Фінанси домогосподарств у Польщі
16.12. Депозитарна система Польщі
16.13. Особливості діяльності Варшавської фондової біржі
16.14. Фінансово-економічні результати входження Польщі до Європейського Союзу
Запитання і завдання для самоперевірки
Розділ 17. ФІНАНСИ УГОРЩИНИ
17.1. Фінанси Угорщини до реформи кінця 80-х років XX ст. та після неї
17.2. Види податків в Угорщині
17.2.1. Прибуткові податки
17.2.2. Податки з обороту
17.2.3. Місцеві податки
17.2.4. Рента соціального страхування
17.3. Місцеві фінанси і міжбюджетні відносини
17.4. Реформування системи пенсійного забезпечення в Угорщині
17.4.1. Передумови здійснення пенсійної реформи в Угорщини
17.4.2. Напрями здійснення пенсійної реформи в Угорщині у 90-х роках XX ст. та на початку XXI ст.
17.5. Недоліки і завдання реформування пенсійної системи Угорщини
17.6. Інвестиційна привабливість фінансової системи Угорщини
17.7. Фінансово-економічні результати входження Угорщини до Європейського Союзу
Запитання і завдання для самоперевірки
Розділ 18 ФІНАНСИ ЧЕХІЇ
18.1. Фінанси Чехословаччини до реформи 1991 р. і після неї
18.2. Загальна характеристика податкової реформи та податкової системи Чехії
18.3. Види податків, що стягуються в Чехії
18.3.1. Податки на доходи юридичних і фізичних осіб
18.3.2. Податок на додану вартість
18.3.3. Податок на нерухомість
18.3.4. Споживчий податок — акцизи
18.3.5. Дорожній податок
18.3.6. Податки зі спадщини, подарунків і переведення нерухомості
18.4. Міжбюджетні відносини
18.5. Регіональні бюджети
18.6. Результати реформування фінансово-економічної системи Чехії
Запитання і завдання для самоперевірки
Розділ 19. ФІНАНСИ СЛОВАЧЧИНИ
19.1. Загальна характеристика фінансів Словаччини в період реформування економіки
19.2. Результати сільськогосподарського виробництва залежно від дотацій бюджету
19.3. Міжбюджетні відносини Словаччини
19.4. Результати реформування фінансової системи Словаччини
19.5. Особливості реформування фінансової системи Словаччини у другій половині першого десятиріччя XXI ст.
Запитання і завдання для самоперевірки
Розділ 20. ФІНАНСИ ЛАТВІЇ
20.1. Фінансові аспекти реформування економіки Латвії
20.2. Фінанси домашніх господарств у Латвії
20.2.1. Вплив трансформації фінансово-економічної системи Латвії на доходи домашніх господарств
20.2.2. Фінанси домашніх господарств у Латвії порівняно з іншими країнами Балтії
20.3. Пенсійна реформа в Латвії
20.4. Міжбюджетні відносини
20.5. Державне казначейство Латвійської Республіки
20.6. Програма державних інвестицій у Латвії
Запитання і завдання для самоперевірки
Розділ 21. ФІНАНСИ ЛИТВИ
21.1. Шляхи реформування фінансової системи Литви
21.2. Місцеві фінанси та міжбюджетні відносини
21.3. Фінанси домогосподарств у Литві
21.4. Інвестиційний клімат Литви
21.5. Проблеми і перспективи фінансування сільськогосподарських підприємств у Литві
Запитання і завдання для самоперевірки
Розділ 22. ФІНАНСИ ЕСТОНІЇ
22.1. Загальна характеристика та шляхи реформування фінансової системи в Естонії у 90-х роках XX ст.
22.3. Вплив фінансово-економічної трансформації Естонії на фінанси домогосподарств і підприємств
22.4. Податкова система Естонської Республіки
22.4.1. Податкова реформа та прибутковий податок з фізичних осіб у Естонській Республіці
22.4.2. Податок на прибуток підприємств у Естонській Республіці
22.4.3. Податок з обороту в Естонській Республіці
22.4.4. Інші податки і збори в Естонській Республіці
Запитання і завдання для самоперевірки
Розділ 23. ФІНАНСИ СЛОВЕНІЇ
23.1. Загальні основи побудови та реформування фінансово-економічної системи Словенії
23.2. Особливості проведення пенсійної та адміністративної реформи у Словенії
23.3. План Дж. Сороса для Балкан
Запитання і завдання для самоперевірки
Розділ 24 ФІНАНСИ КІПРУ
24.1. Загальна характеристика фінансової системи Кіпру
24.2. Особливості діяльності офшорних компаній на Кіпрі
24.3. Зміни в оподаткуванні на Кіпрі — вимога часу
Запитання і завдання для самоперевірки
Розділ 25. ФІНАНСИ МАЛЬТИ
25.1. Загальні основи побудови та функціонування фінансової системи Мальти
25.2. Доходи і видатки консолідованого бюджету Мальти
25.2.1. Індивідуальні доходи
25.2.2. Операційні витрати
25.2.3. Особливі видатки
25.2.4. Зміни в доходах і видатках домогосподарств
25.3. Заходи із залучення іноземних інвестицій на Мальту
Запитання і завдання для самоперевірки
Розділ 26. ФІНАНСИ РУМУНІЇ
26.1. Особливості реформування фінансово-економічної системи Румунії та їх результати
26.1.1. Процес приватизації: фінансові аспекти
26.2. Бюджетна і грошова політика
26.2.1. Бюджетна політика
26.2.2. Грошова політика: проблеми і перспективи
26.3. Зміни в організаційних формах та у фінансах підприємств
26.3.1. Особливості реорганізації державних підприємств та комерційних компаній державної власності
26.3.2. Комерційні компанії: особливості організації та фінансів
26.3.3. Особливості банкрутства та ліквідації підприємств
26.3.4. Корпоратизація як засіб зменшення збитковості державних підприємств
26.4. Специфіка інвестиційної діяльності в Румунії
26.4.1. Законодавче регулювання іноземних інвестицій
26.4.2. Надходження іноземних інвестицій до Румунії
26.5. Місцеві фінанси і фінанси домогосподарств
26.5.1. Місцеві фінанси
26.5.2. Фінанси домогосподарств
26.5.2.1. Особливості приватизації житлового сектору в Румунії
26.5.2.2. Фінанси домогосподарств на початку XXI ст.
Запитання і завдання для самоперевірки
Розділ 27. ФІНАНСИ БОЛГАРІЇ
27.1. Загальні основи побудови та функціонування фінансів країни
27.2. Особливості реформування фінансової системи країни
27.3. Особливості оподаткування в Болгарії
27.4. Особливості організації фінансів підприємств
27.5. Фінанси домогосподарств та зміни в них
27.6. Фінансово-економічні проблеми на шляху до Європейського Союзу і перспективи перебування Болгарії в Євросоюзі
Запитання і завдання для самоперевірки
ВИКОРИСТАНА ТА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.