Обладнання для фасування та пакування товарів, Ознаки класифікації обладнання, Організація торгівлі - Апопій В.В. Бібліотека українських підручників

10.6. Обладнання для фасування та пакування товарів

З утвердженням ринкових відносин зростає потреба в підвищенні якості торговельного обслуговування покупців. Важливою умовою високої культури обслуговування покупців є продаж фасованих товарів. Фасування товарів сприяє збереженню якості продуктів, покращує їх зовнішній вигляд, скорочує час на придбання товарів і створює зручності при їх споживанні. При цьому зростає пропускна спроможність торговельних підприємств і підвищується їх конкурентоспроможність і ефективність.

За останні роки обсяг продукції у фасованому й упакованому вигляді, що надходить у торгівлю як від зарубіжних, так і вітчизняних постачальників, значно зріс. Однак у цілому обсяг виробництва фасованих товарів, що надходять насамперед від вітчизняних виробників, ще недостатній, повністю не задовольняє потреби у фасованих товарах. Це змушує оптові бази і склади організовувати власне фасування харчових продуктів, застосовуючи різне фасувально-пакувальне обладнання.

Ознаки класифікації обладнання

Обладнання для фасування і пакування товарів класифікується за такими ознаками:

за призначенням — для фасування товарів (автоматичні і напівавтоматичні дозатори); для пакування товарів (дротозшивні машини, пакувальні машини, автомати для пакування овочів, фруктів і картоплі тощо); для фасування і пакування товарів (механізовані потокові лінії); для виготовлення пакетів, фасування і пакування товарів (фасувальні автомати, автоматизовані потокові лінії); для укладання фасованої продукції в тару-обладнання (самозавантажувальні машини);

за товарним профілем — для фасування і пакування бакалійних і гастрономічних товарів (цукрового піску, круп, кухонної солі, сиру тощо); для фасування і пакування картоплі, овочів і фруктів;

за способом дозування — об'ємне, об'ємно-вагове та за часом витікання продукту. При об'ємному дозуванні порція товару відміряється в мірній камері з регульованим об'ємом. Такий спосіб забезпечує високу продуктивність обладнання, але не досить точно відмірюється порція внаслідок різної густини товару, розмірів і форми його частинок. При об'ємно-ваговому дозуванні спочатку основна маса продукту дозується за об'ємом, з невеликим недовантаженням, а потім точна маса порції визначається на вагах при повільному надходженні товару. Цей спосіб забезпечує високу точність відмірювання маси порції і достатню продуктивність машини;

за ступенем автоматизації — неавтоматичне, напівавтоматичне, автоматичне. В неавтоматичному обладнанні всі операції виконуються вручну, в напівавтоматичному — лише деякі основні операції виконуються вручну, в автоматичному — за певною програмою без участі оператора;

за видом використовуваної тари — для фасування і пакування в рукавну бавовняну і полімерну сітку, в паперові пакети та пакети з плівкових полімерних матеріалів;

за принципом дії — безперервної і періодичної дії.

Фасувально-пакувальному обладнанню надають індекси, в яких букви означають назву обладнання, його призначення, а цифри — найбільшу масу однієї порції або продуктивність машини. Наприклад, ДРК-ІМ — дозатор ваговий для фасування крупи і цукру-піску з найбільшою масою однієї порції 1 кг, модернізований.

На оптових підприємствах для фасування та пакування бакалійних і гастрономічних товарів використовують дозатори вагові автоматичні для крупи і цукру-піску, фасувальні автомати, автомати для виготовлення пакетів, потокові лінії.

Дозатор автоматичний ваговий призначений для зважування крупи, цукру-піску і насипання зважених порцій у пакети. Зважування здійснюється порівнянням маси продукту, що є у ковші ваги, з масою гир, установлених у гиретримачі. Дозатор установлений на зварній тумбі з ніжками, що регулюються по висоті. На тумбі розташована панель управління (кнопки "Пуск", "Стоп", сигнальна лампочка, пакетний вимикач електроживлення дозатора і тумблер).

Дозатор працює за принципом подвійного зважування: продукт, що надходить у дозатор з накопичувального бункера, крізь воронку направляється в об'ємну камеру, де відбирається доза з недовантаженням і доводиться до заданого значення маси на рівноплечому коромислі. Сформована доза крізь випускну воронку потрапляє в пакет, розміщений на робочому столі. Пакети пакують, закладаючи вручну, або запечатують скобками за допомогою дротозшивної машини. Межі зважування: найбільша — 1000, найменша — 500 г. Насипна маса продукту, що зважується, — 0,8 т/м3. Об'єм ковша — 0,0019 м3. Продуктивність: для порції 0,5 кг — 20—30, для 1 кг — 20—25 відважувань за хвилину. Живитель ваги — завантажувальна воронка з камерою об'ємного дозування і вібратор для досипання. Управління роботою ваги — електричне, випуск порції — від ніжного управління. Напруга електромережі — 220 В, номінальна потужність 0,4 кВт. Габаритні розміри автоматичного вагового дозатора — 935 х 800 х 1950 мм, маса — 250 кг.

Фасувальні автомати А5-АФА і А5-АФБ призначаються для фасування і пакування цукру-піску порціями 1 кг. Автомати виконують такі операції: друкування фарбою на паперовому рулоні написів і малюнків, виготовлення подвійного паперового пакета, заповнення пакета порцією товару, відміряного об'ємним способом, контроль маси порції, складання, склеювання і запечатування пакета, виштовхування готового пакета на конвеєр. Матеріал для виготовлення пакетів — папір для пакування продуктів на автоматах, ширина рулонів — 334 мм, діаметр рулонів 600—900 мм. Продуктивність автомата А5-АФА становить 3900 кг/год, А5-АФБ — 2700 кг/год. Допустима похибка дози становить ±1,5 %. Місткість мірних стаканів регулюється натискуванням кнопок "Більше", "Менше". Габаритні розміри фасувального автомата А5-АФА— 8000 х 4900 х 3000 мм, маса — 17650 кг.

Потокові лінії являють собою сукупність машин і допоміжного обладнання, розміщених послідовно, відповідно до технологічного процесу фасування і пакування товарів. У механізованих потокових лініях більшість або всі технологічні операцій виконуються за допомогою машин, керованих персоналом, а автоматизовані потокові лінії обладнані комплексом машин, які автоматично виконують усі технологічні операції.

Лінія ЛРГТ-700 для фасування гастрономічних товарів у термоусадочну плівку призначена для нарізування гастрономічних товарів, упаковки їх у термоусадочну плівку, зважування упакованих товарів, автоматичного визначення вартості товару, друкування і наклеювання етикетки на автоматично поданий пакет.

До складу лінії входять: машина для нарізання продуктів МРЗП, машина для пакування гастрономічних товарів у термоусадочну плівку МУГТ-700, установка для зважування та етикетування УВЭ-700 з ваговим регулювальним комплексом 1817ВРК-ЗА, виробничий стіл СР-1. На цій лінії гастрономічні товари нарізаються на скибки, загортаються в плівку, заварюються в пакет з дальшою усадкою його в термокамері, потім визначають вартість порції за заданою ціною, друкують етикетки і наклеюють їх на пакет з продуктом. Продуктивність лінії ЛРГТ-700 — 700 пакетів/год, мінімальна маса порції — 200 г, максимальна — 700 г. Розміри товару що пакується,— 160x 180x 100 мм. Напруга електромережі — 220 В, потужність — 11,5 кВт. Габарити лінії — 6000 х 1800 х 1550 мм, маса — 1540 кг. Лінію обслуговують два оператора.

Машина МУПС-1 для пакування овочів і фруктів призначена для укладання попередньо зважених порцій овочів і фруктів у поліетиленову рукавну сітку з наступним відрізанням і зварюванням торців одержаних пакетів. Машина являє собою зварну станину, верхня частина якої слугує столом зі спеціальним пристосуванням для зварювання і відрізання пакетів. Ліворуч столу на виносному кронштейні розміщений приймальний лоток, продовженням якого є патрубок з попередньо натягнутою на нього поліетиленовою рукавною сіткою. Довжина патрубка дозволяє розмістити на ньому до 30—32 м сітки, що відповідає в середньому 80—90 пакетам. Найбільша маса пакета — 3 кг, продуктивність машини — 6—10 пакетів /год.

Механізована потокова лінія ЛФКС-600А застосовується на плодоовочевих базах із контейнерним зберіганням картоплі для фасування і пакування картоплі в пакети з полімерної сітки порціями до 3 кг. За допомогою електронавантажувача встановлюють контейнер у кліть контейнеро-перекидача. Кліть піднімають і повертають для вивантаження картоплі у приймальний бункер. З бункера картопля надходить на першу перебиральну машину для ручного видалення гнилої картоплі і сторонніх домішок. Потім картопля послідовно проходить ванну замочування, мийно-очисну машину або машину сухого очищення, машину волого вилучення гарячим повітрям. Чиста і суха картопля потрапляє у другу перебиральну машину, а потім — у калібрувальну машину для розділення дрібних і великих бульб, накопичуваних у окремих бункерах. Звідси вони подаються на двоє автоматичних ваг. Спочатку подаються великі бульби, а потім — дрібні. Сформовані порції, до яких додаються етикетки з назвою товару, масою, вартістю і датою фасування, пересуваються в пакувальній автомат. Сформовані пакети вручну чи за допомогою завантажувальної машини укладаються в тару-обладнання. Продуктивність лінії становить 600 пакетів/год.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Які види транспорту можуть застосовуватися для перевезень /торговельних вантажів? Які найбільш розповсюджені типи транспортних засобів використовуються під час залізничних та автомобільних перевезень торговельних вантажів?

2. Охарактеризуйте чинний порядок організації залізничних перевезень торговельних вантажів

3. Охарактеризуйте чинний порядок організації автомобільних перевезень торговельних вантажів

4. Якими е функції тари та пакування під час товарообігу? Назвіть основні ознаки класифікації тари та охарактеризуйте найбільш розповсюджені її види.

5. Якими документами визначається порядок організації тарних операцій на підприємствах торгівлі? Охарактеризуйте основи організації обігу засобів упаковки багаторазового використання (на прикладі одного з її видів), основи організації обігу дерев'яної та картонної тари.

6. Що розуміють під комплексною механізацією робіт на складі?

7. Які механізми використовують на складах для горизонтального переміщення вантажів?

8. Які механізми використовують на складах для вертикального переміщення вантажів?

9. Що розуміють під добовим вантажообігом складу?

10. Як поділяється складське обладнання для зберігання товарів за призначенням?

11. Яким вимогам має відповідати складське обладнання для зберігання вантажів?

12. За якими основними ознаками поділяються стелажі?

13. Що являють собою стелажі "роботосистеми"?

14. У чому полягає сутність пакетування вантажів?

15. Які види обладнання використовують для зберігання навальних і насипних товарів?

16. За якими основними ознаками класифікується підйомно-транспортне обладнання?

17. Які вимоги пред'являються до підйомно-транспортного обладнання?

18. Хто допускається до керування підйомно-транспортним обладнанням?

19. Чим керуються при доборі окремих видів підйомно-транспортного обладнання?

20. За якими ознаками класифікується обладнання для фасування пакування товарів?

21. Як класифікується фасувально-пакувальне обладнання за при значенням?