ГЛОБАЛЬНІ ЗМІНИ ТА ЕКОЛОГІЧНА КРИЗА, ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІНИ , Соціологія - Гіденс Ентоні Бібліотека українських підручників

19. ГЛОБАЛЬНІ ЗМІНИ ТА ЕКОЛОГІЧНА КРИЗА

Основні поняття

• соціальна зміна • постіндустріальне суспільство

Люди населяють Землю приблизно півмільйона років. Сільське господарство, основоположна умова постійних поселень, існує лише близько 12 тисяч років. Якби ми уявили весь період існування людства як один день, то сільське господарство мало б з'явитися об 11.56, а цивілізації — об 11.57. Розвиток сучасних країн розпочався б тільки об 11.59 і ЗО секунд! Проте, ймовірно, за останні ЗО секунд цього дня людства відбулося стільки ж змін, як і за весь попередній період.

Швидкість змін за сучасної доби легко простежити, якщо поглянути на темпи технологічного розвитку. Історик економіки Дейвід Лендес у відомій праці зауважив:

"Сучасна технологія не тільки виробляє більше і швидше; вона продукує речі, які за жодних обставин неможливо було б виробити за допомогою вчорашніх ремісничих методів. Найкраща індіанська прялка неспроможна виробляти таку тонку і бездоганну пряжу, як мюль-машина; усі кузні християнського світу XVIII століття не могли б викувати такі великі, однорідні, гладенькі металеві листи, як на сучасному прокатному стані. Що найважливіше, сучасною технологією витворено речі, які навряд чи можна було уявити в доіндустріальну еру; кінокамера, автомобіль, аероплан, ціла низка електронних приладів — від радіо до швидкісного комп'ютера, атомної електростанції, і так далі майже до нескінченності... Результатом стало неймовірне зростання обсягу продукції й асортименту товарів та послуг, і вже це одне змінило спосіб життя людини більше, ніж будь-що інше з часів відкриття вогню: англійці (і, можна додати, англійки) 1750 року у матеріально-речовому плані бували ближчі до легіонерів Юлія Цезаря, ніж до своїх власних правнуків" (Landes, 1969).

Способи життя й соціальні інституції, властиві для сучасного світу, радикально відрізняються від тих, що існували в нещодавньому минулому. Протягом двох-трьох століть (в контексті світової історії це хвилинний зріст часу) настільки змінилося соціальне життя людини, що його годі порівняти з тим, як вона жила тисячі років до того.

На нас чекає ще непевніше, ніж для будь-якого попереднього покоління, майбутнє. Власне, умови життя попередніх поколінь завжди були небезпечні: люди жили під загрозою природних катаклізмів, епідемій та голоду. Але, хоча в сьогоднішніх індустріальних країнах люди навчилися захищатися від епідемій і голоду, ми зазнаємо впливу соціальних чинників, що ми їх самі ж і випустили на волю. Ці чинники повсякчас видозмінюють наше життя.

ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІНИ

Що ж таке СОЦІАЛЬНА ЗМІНА? У певному розумінні, все повсякчас змінюється. Кожний день є новим; кожний момент є новою миттєвістю часу. Як зазначав грецький філософ Геракліт, неможливо двічі увійти в одну й ту саму річку. За другим разом річка вже інша, оскільки вода в ній уже збігла, а людина теж змінилася в якийсь невловимий спосіб. Хоча це зауваження по суті слушне, ми все-таки схильні думати, що в обох випадках це були та сама річка і та сама людина, яка входить у неї. В обрисах або формі річки, а також у фізичному стані та особистості людини з мокрими ногами існує неперервність, достатня для того, аби стверджувати, що, незважаючи на зміни, все залишається "тим самим". З'ясування значної зміни означає демонстрацію перетворень у засадничій структурі об'єкта або ситуації за певний часовий період. Що ж до людського суспільства, то, щоб вирішити, наскільки і в який спосіб система зазнає змін, ми маємо показати, до якої міри модифікуються базові інституції за певний період. При визначенні змін, окрім того, треба

показати, що залишається незмінним, відіграючи роль точки відліку. Навіть у сьогоднішньому динамічному світі існують явища, котрі мають давнє минуле. Наприклад, найбільші релігійні системи, такі як християнство або іслам, зберігають зв'язок з ідеями та обрядами, започаткованими близько двох тисяч років тому. Водночас більшість інституцій у сучасних суспільствах, безперечно, змінюються набагато швидше, ніж у традиційному світі.

У цьому розділі ми розглянемо спроби витлумачити напрямки змін, що позначаються на історії людства в цілому; далі ми з'ясуємо, чому сучасному періоду властиві такі докорінні й швидкі соціальні зміни. Сьогодні багато змін мають глобальний характер; вони відбуваються одночасно у багатьох країнах світу або позначаються на майбутньому всієї планети.