СІМ'Я, ШЛЮБ І ОСОБИСТЕ ЖИТТЯ, КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ , Соціологія - Гіденс Ентоні Бібліотека українських підручників

Розділ 7. СІМ'Я, ШЛЮБ І ОСОБИСТЕ ЖИТТЯ

Основні поняття

• сім'я • спорідненість • шлюб

В цій книжці здебільшого йдеться про переміни. Ми живемо в розбурханому, важкому й чужому світі. Подобається нам це чи ні, ми всі повинні якось пристосовуватися до тієї мозаїки можливостей та ризику, яку нам пропонує цей світ. Ніде це зауваження не видається таким слушним, як у нашому особистому та емоційному житті.

У своєму особистому житті ми здебільшого маємо справу зі "стосунками". Коли хтось запитує: "Як там твої стосунки?", — він або вона здебільшого мають на увазі стосунки сексуального характеру. Але ми дедалі більше втягуємося в стосунки зі своїми батьками, друзями та іншими людьми. Термін "стосунки", в його застосуванні до особистого життя, увійшов до загального вжитку лише двадцять або тридцять років тому, як і уявлення про те, що й у особистому житті є потреба в "інтимності" та в "почутті обов'язку".

Той факт, що більшість із нас, незалежно від того, чинимо ми опір цим перемінам чи ні, сьогодні багато думає про них, яскраво свідчить про фундаментальні перетворення, які відбулися в нашому особистому та емоційному житті протягом кількох минулих десятиріч. Стосунки — це щось активне, вони вимагають від вас докладання певних зусиль. Якщо ви хочете зберегти їх на тривалий час, ви повинні завоювати довіру іншої особи. Сьогодні це стосується як більшості видів сексуальних стосунків, так і шлюбу.

Ми зможемо зрозуміти, що відбувається сьогодні в нашому інтимному житті, тільки в тому разі, коли знатимемо, як жили люди в минулому. Тому в цьому розділі ми спочатку розглянемо, як розвивалися родинні та шлюбні взаємини в давніші часи, а вже потім перейдемо до аналізу наслідків сьогоднішніх перемін.

КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ

Нам треба насамперед визначити деякі основні поняття, зокрема про сім'ю, спорідненість та шлюб.

СІМ'Я — це група осіб, об'єднаних зв'язками спорідненості, дорослі члени якої беруть на себе відповідальність за опіку над дітьми.

Зв'язки СПОРІДНЕНОСТІ — це такі зв'язки між індивідами, що встановлені або через шлюб, або по висхідних лініях, які поєднують кревних родичів (матерів, батьків, дітей, діда й бабусю і т.д.).

ШЛЮБ можна визначити як суспільно визнаний і схвалений сексуальний союз між двома дорослими індивідами. Коли двоє людей одружуються, вони стають родичами одне одному; хоча шлюбний зв'язок поєднує взаєминами родичання набагато більше коло людей. Батьки, брати, сестри та інші кревні родичі одного партнера стають родичами другого через шлюб.

Родинні стосунки завжди існують усередині значно більших груп, об'єднаних зв'язками спорідненості. Фактично в усіх суспільствах ми можемо ідентифікувати те, що соціологи та антропологи називають нуклеарною сім'єю: це двоє дорослих, які живуть у одній оселі з власними або всиновленими дітьми. В більшості традиційних суспільств нуклеарна сім'я входила до широкої мережі споріднених зв'язків певного виду. Коли близькі родичі живуть у тій самій оселі з якимось подружжям та їхніми дітьми або перебувають у постійному й тісному зв'язку одні з одними, ми говоримо про розширену сім'ю. Розширена сім'я може включати в себе діда й бабусю, братів та їхніх дружин, сестер та їхніх чоловіків, тіток і племінників.

В західних суспільствах шлюб, а отже, й сім'я, асоціюється з моногамією. І для чоловіка, й для жінки вважається незаконним бути одруженими більше, аніж з одним індивідом водночас. Якщо взяти світ у цілому, то не можна сказати, що моногамія — найбільш узвичаєний вид шлюбу. Здійснивши своє знамените порівняльне дослідження кількохсот сьогоднішніх суспільств, Джордж Мердок виявив, що полігамія (різновид шлюбу, який допускає чоловікові або жінці мати більше одного партнера) була дозволена більш як у 80 відсотках проаналізованих суспільств (Мurdock, 1949). Існують два види полігамії: полігінія — це коли чоловік може бути в шлюбі з кількома жінками водночас, і поліандрія — явище, набагато менш поширене, коли жінці дозволяється мати двох або й більше чоловіків водночас.