Libfree.com » Психологія » Загальна психологія - Павелків Р.В. Бібліотека українських підручників
Информация к новости
  • Просмотров: 7497
  • Автор: admin
  • Дата: 6-11-2011, 20:23
 (голосов: 0)
6-11-2011, 20:23

Загальна психологія - Павелків Р.В. Бібліотека українських підручників

Категория: Психологія

Загальна психологія - Павелків Р.В.

Підручник є комплексним виданням для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Він містить теоретичний матеріал з основних тем курсу „Загальна психологія", поданий у формі курсу лекцій, планів практичних занять і задач, які навчають студентів застосовувати теоретичні знання у практичній діяльності.

Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться психологією.ЗМІСТ


РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ
Тема 1 ПРЕДМЕТ ТА ЗАВДАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
1.1. Предмет загальної психології
1.2. Рефлекторний характер психіки
1.3. Завдання сучасної психології
1.4. Сучасна психологія та її місце в системі наук
1.5. Галузі психології
Тема 2 МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЇ
2.1. Загальна характеристика методів психологічного дослідження
2.2. Організаційні методи
2.3. Метод спостереження
2.4. Метод експерименту
2.5. Метод аналізу продуктів діяльності
2.6. Метод опитування
2.7. Тестування
Тема 3 ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПСИХІКИ
3.1. Виникнення та розвиток психіки у нижчих тварин
3.2. Розвиток психіки у хребетних тварин
3.3. Особливості психічної ДІЯЛЬНОСТІ вищих тварин
3.4. Відмінності психіки людини і тварин
3.5. Походження та розвиток свідомості людини
3.6. Свідомість та несвідоме
Тема 4 МОЗОК І ПСИХІКА
4.1. Загальна будова та функції нервової системи
4.2. Мозок як фізіологічний орган
4.3. Мозок як орган психіки
4.4. Співвідношення психічних і фізіологічних процесів та явищ
Тема 5 Діяльність
5.1. Загальна характеристика діяльності людини
5.2. Види діяльності
5.3. Будова діяльності людини
5.4. Знання, уміння та навички
Тема 6 ОСОБИСТІСТЬ
6.1. Поняття особистості в психології
6.2. Теорії особистості
Психоаналіз.
Біхевіористський підхід.
Гуманістичні теорії особистості.
Особистість у культурно-історичній теорії Л.С.Виготського.
6.3. Взаємозв'язок біологічного та соціального в особистості
6.4. Структура особистості
6.5. Мотиваційно-потребнісна сфера особистості
6.6. Спрямованість особистості
6.7. Самооцінка та рівень домагань особистості
6.8. Формування та розвиток особистості в онтогенезі
РОЗДІЛ 2 ПІЗНАВАЛЬНА СФЕРА ОСОБИСТОСТІ
Тема 1 УВАГА
1.1. Поняття уваги
1.2. Фізіологічні основи уваги
1.3. Теорії уваги
1.4. Види уваги
1.5. Властивості уваги
1.6. Розвиток уваги
Тема 2 ВІДЧУТТЯ
2.1. Поняття відчуття
2.2. Фізіологічні основи відчуттів
2.3. Види відчуттів
Систематична класифікація відчуттів.
2.4. Загальні властивості відчуттів
2.5. Пороги відчуття. Чутливість
2.6. Явище адаптації
2.7. Взаємодія відчуттів
2.8. Явище післядії в аналізаторах
Тема 3 СПРИЙМАННЯ
3.1. Поняття сприймання
3.2. Фізіологічні основи сприймання
3.3. Властивості сприймання
3.4. Класифікація сприймань
3.5. Складні форми сприймання
Сприймання простору.
Сприймання руху.
3.6. Ілюзії сприймання
1.Ілюзії, пов'язані з особливостями будови ока
2. "Ціле" і "частина"
3. Переоцінка вертикальних ліній
4. Перебільшення гострих кутів
5. Рельєф і перспектива, що змінюються
6. „Фігура" і „фон"
7. Портретні ілюзії
8. Ілюзії, пов'язані з рухом об'єкта
9. Ілюзії кольорового зору
10. Ілюзії сприймання розміру
Тема 4 ПАМ'ЯТЬ
4.1. Поняття про пам'ять
4.2. Теорії пам'яті
4.3. Види пам'яті
4.4. Характеристики пам'яті
4.5. Процеси пам'яті
4.6. Індивідуальні особливості пам'яті та її розвиток
Тема 5 МИСЛЕННЯ
5.1. Поняття мислення
5.2. Головні характеристики мислення
5.3. Передумови виникнення мислення у філо- та онтогенезі
5.4. Форми мислення
5.5. Мислення як процес розв'язання задач
5.6. Види мислення
5.7. Індивідуальні особливості мислення
5.8. Методи моделювання творчої діяльності та формування творчого мислення
Тема 6 МОВЛЕННЯ
6.1. Загальне поняття про мовлення
6.2. Історичний розвиток мовлення та його основні функції
6.3. Фізіологічні механізми мовлення
6.4. Види мовлення та їх характеристика
6.5. Розвиток мовлення в дітей
Тема 7 УЯВА
7.1. Поняття уяви
7.2. Фізіологічні механізми уяви
7.3. Типи уяви
7.4. Види уяви
7.5. Психологічні механізми уяви
7.6. Розвиток уяви
РОЗДІЛ 3 ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВА СФЕРА ОСОБИСТОСТІ
Тема 1 ЕМОЦІЇ ТА ПОЧУТТЯ
1.1. Загальна характеристика емоцій та почуттів
1.2. Функції емоцій та почуттів
1.3. Вияв емоцій та почуттів
1.4. Фізіологічні основи емоцій
1.5. Форми переживання почуттів
1.6. Характеристика вищих почуттів
1.7. Формування емоцій та почуттів
Тема 2 ВОЛЯ
2.1. Загальне поняття про волю
2.2. Природа волі
2.3. Характеристика вольових дій
2.4.Структура вольового акту
2.5. Вольові якості особистості
2.6. Розвиток та виховання вольової активності людини
РОЗДІЛ 4 ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ
Тема 1 ТЕМПЕРАМЕНТ
1.1. Поняття темпераменту
Тема 2 ХАРАКТЕР
2.1. Поняття характеру
2.2. Вчення про характер
2.3. Риси характеру
2.4. Характер і темперамент
2.5. Акцентуації характеру
2.6. Формування характеру
Тема 3 ЗДІБНОСТІ
3.1. Поняття здібностей
3.2. Здібності та задатки. Природа здібностей
3.3. Види здібностей
3.4. Структура здібностей
3.5. Розвиток здібностей та їх рівні
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.