Libfree.com » Право » Сучасне міжнародне право - Пронюк Н.В. Бібліотека українських підручників
Информация к новости
  • Просмотров: 9809
  • Автор: admin
  • Дата: 6-11-2011, 20:23
 (голосов: 1)
6-11-2011, 20:23

Сучасне міжнародне право - Пронюк Н.В. Бібліотека українських підручників

Категория: Право

Сучасне міжнародне право - Пронюк Н.В.

Навчальний посібник з міжнародного права підготовлено для курсантів, студентів і слухачів денної та заочної форми навчання та екстернату, які вивчають навчальну дисципліну "Міжнародне право", покликаний допомогти їм при вивченні загальної та особливої частин, закріпити отримані на лекціях та в умовах самостійного вивчення теоретичні знання, основні положення національних і міжнародно-правових документів у цій сфері.

Може виявитися корисним також для аспірантів (ад'юнктів) і для викладачів вузів, в також тих, хто цікавиться проблемами міжнародного права, полегшуючи пошук фактологічного матеріалу та його інтерпретацію стосовно конкретних ситуативних завдань.ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА
Тема 1. Природа та особливості сучасного міжнародного права
1. Поняття "міжнародне публічне право".
2. Предмет і об'єкт міжнародного права.
Об'єкт міжнародного права
3. Основні етапи розвитку міжнародного права.
4. Система і структура сучасного міжнародного права.
5. Джерела і функції міжнародного права.
6. Співвідношення міжнародного приватного права і міжнародного публічного права.
Тема 2. Норми і принципи сучасного міжнародного права
1. Поняття і структура норми міжнародного права.
2. Класифікація норм у міжнародному праві та механізм їх реалізації.
3. Поняття та кодифікація основних принципів міжнародного права.
Загальні принципи права та основні принципи міжнародного права.
4. Принципи, що стосуються підтримання міжнародного миру і безпеки.
5. Принципи, пов'язані з міжнародним співробітництвом держав.
Принцип суверенної рівності
Принцип поваги і захисту прав людини
Принцип міжнародного співробітництва
Принцип сумлінного виконання договірних зобов'язань за міжнародним правом
Тема 3. Суб'єкти сучасного міжнародного права
1. Поняття міжнародної правосуб'єктності.
2. Поняття і види суб'єктів міжнародного права.
3. Держави - основні суб'єкти міжнародного права. Правосуб'єктність інших учасників міжнародного спілкування.
Статус суб'єктів федеративних держав
Міжнародна правосуб'єктність нації
Державоподібні утворення як суб'єкти міжнародного права
4. Інститут визнання в міжнародному праві.
5. Правонаступництво держав. Континуїтет України стосовно прав і зобов'язань СРСР.
Континуїтет України стосовно прав і зобов'язань СРСР
Тема 4. Відповідальність у міжнародному праві
1. Поняття, підстави і суб'єкти міжнародно-правової відповідальності.
Підстави міжнародно-правової відповідальності держав
2. Види та форми міжнародної відповідальності.
3. Обставини, що виключають відповідальність держав.
4. Поняття і види міжнародних протиправних дій.
5. Міжнародно-правові санкції.
Тема 5. Територія в міжнародному праві
1. Поняття та класифікація територій.
2. Державна територія, її основні ознаки. Державні кордони.
Державні кордони
3. Правові підстави, способи змін державних територій.
4. Міжнародно-правові режими Арктики, Антарктики.
5. Правові режими міжнародних рік, каналів, проток.
6. Міжнародне повітряне право.
7. Міжнародне космічне право.
8. Нормативно-правові акти України, які регулюють питання території.
Тема 6. Право міжнародних договорів
1. Поняття і джерела права міжнародних договорів.
2. Поняття, види і структура міжнародного договору.
3. Основні стадії укладення міжнародного договору.
4. Дія і припинення дії договорів. Недійсність міжнародних договорів.
5. Виконання і тлумачення міжнародних договорів.
6. Участь України в міжнародно-договірному процесі.
Тема 7. Право зовнішніх зносин
1. Поняття та джерела права зовнішніх зносин.
2. Система органів зовнішніх зносин
3. Дипломатичні представництва: поняття, види, функції.
4. Початок та закінчення дипломатичної місії. Дипломатичні імунітети і привілеї.
Дипломатичні імунітети та привілеї
5. Консульські представництва: види і функції.
Правовий статус консула в законодавстві України і міжнародному праві.
6. Правовий статус спеціальних місій, представництв держав При міжнародних організаціях.
Дипломатичне право міжнародних організацій
Тема 8. Право міжнародних організацій
1. Поняття, ознаки, правосуб'єктність міжнародних організацій.
Історія розвитку міжнародних організацій
2. Види міжнародних організацій.
3. ООН: система органів, функції, повноваження. Спеціалізовані установи ООН.
Історія утворення, правова природа і членство в Організації Об'єднаних Націй (ООН)
Органи Організації Об'єднаних Націй
4. НАТО.
5. Регіональні організації.
Співдружність Незалежних Держав (СНД)
6. Європейський Союз. Правова природа актів ЄС.
Тема 9. Міжнародне гуманітарне право
1. Поняття та джерела міжнародного гуманітарного права (права збройних конфліктів).
2. Механізми забезпечення захисту прав та свобод людини.
3. Учасники збройних конфліктів. Режими воєнного полону та воєнної окупації.
Режим воєнного полону
Режим воєнної окупації
4. Початок війни і закінчення війни. Їх правові наслідки.
Закінчення війни і міжнародно-правові наслідки
5. Заборона й обмеження визначених засобів і методів ведення війни.
Захист цивільних об'єктів і культурних цінностей під час збройних конфліктів
6. Нейтралітет у війні. Ведення морської війни.
Ведення морської війни
Тема 10. Мирні засоби вирішення міжнародних спорів
1. Поняття і міжнародно-правове забезпечення мирних засобів розв'язання міжнародних спорів.
2. Переговори, консультації, добрі послуги та посередництво.
3. Обстеження і примирення.
4. Міжнародна судова процедура.
Тема 11. Співробітництво держав у боротьбі зі злочинністю
1. Міжнародно-правове забезпечення співробітництва держав у боротьбі зі злочинністю.
2. Основні форми міжнародного співробітництва держав у боротьбі зі злочинністю.
3. Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол).
4. Правова допомога у кримінальних, цивільних справах.
5. Інститут екстрадиції у міжнародному праві та його застосування в Україні.
Тести для перевірки рівня знань з дисципліни "Міжнародне право"
Тема 1. Природа та особливості сучасного міжнародного права
Тема 2. Норми і принципи сучасного міжнародного права
Тема 3. Суб'єкти сучасного міжнародного права
Тема 4. Відповідальність у міжнародному праві
Тема 5. Територія в міжнародному праві
Тема 6. Право міжнародних договорів
Тема 7. Право зовнішніх зносин
Тема 8. Право міжнародних організацій
Тема 9. Міжнародне гуманітарне право
Тема 10. Мирні засоби вирішення міжнародних спорів
Тема 11. Співробітництво держав у боротьбі зі злочинністю
Список рекомендованої літератури
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.