Порядок реєстрації ЕККА, Реєстрація ЕККА, Організація торгівлі - Апопій В.В. Бібліотека українських підручників

15.2.4. Порядок реєстрації ЕККА

Згідно з вимогами Закону України від 2J.12.2000 № 2156-111 і Порядку реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги) (затвердженому наказом ДПАУ від 1.12.2000 № 614 і зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 5.02.2001 за № 107/5298) СПД, які застосовують для розрахунків з покупцями ЕККА, зобов'язані їх зареєструвати в місцевій ДПІ.

У випадках, коли підприємницька діяльність здійснюється не за місцезнаходженням суб'єкта господарювання, то після реєстрації ЕККА його слід поставити на облік в ДТП за місцем фактичного провадження господарської діяльності.

Реєстрація ЕККА

Для проведення реєстрації СПД подає у відділ контролю реєстрації та застосування ЕККА ДПІ такі документи: письмову заяву на реєстрацію ЕККА із зазначенням сфери застосування та реквізитів РРО; копію свідоцтва про державну реєстрацію СПД (якщо СПД має зареєстровані в даному органі податкової служби РРО чи книги обліку реєстраційних операцій, то копію свідоцтва подавати не треба); завірену копію документа, що підтверджує право власності на ЕККА; завірену копію дозволу місцевого органу виконавчої влади на розміщення об'єкта торгівлі (сфери послуг); завірену копію договору з організацією сервісного обслуговування про зарахування ЕККА на сервісне обслуговування; акт про виведення ЕКІС4 з експлуатації, у випадку коли проводиться реєстрація ЕККА, який уже був у експлуатації для СПД, що надають послуги з перевезень пасажирів і багажу,— ліцензії на право здійснення зазначеного виду діяльності.

Копії документів звіряються з оригіналом і зберігаються разом з заявою в ДПІ, а оригінали повертаються СПД. На підставі розгляду поданих документів відповідальна особа ДПІ проводить реєстрацію апарата, про що робиться відповідний запис у Книзі реєстраторів розрахункових операцій. Апарату присвоюється реєстраційний (фіскальний) номер, який вказується на титульній сторінці книги обліку розрахункових операцій (далі — книга ОРО) та буде занесений у фіскальну пам'ять касового апарата при опломбуванні та фіскалізації. При реєстрації ЕККА складається реєстраційна посвідка у двох примірниках. Один примірник залишається в ДПІ, а другий видається СПД з дальшим зберіганням йото за місцем експлуатації ЕККА.

Реєстраційній посвідці присвоюється реєстраційний номер, який складається з коду області (дві цифри), коду районна або міста (дві цифри) та порядкового номера запису в журналі реєстрації ЕККА.

Одночасно з реєстрацією ЕККА здійснюється і реєстрація книги ОРО, що містить щоденні звіти, які складаються на підставі відповідних розрахункових документів щодо руху готівкових коштів, товарів (послуг). Пронумерована, прошнурована книга ОРО скріплюється гербовою печаткою ДПІ та завіряється підписом її керівника.

Реєстрація розрахункових книжок (РК) здійснюється в органі податкової служби, де СПД зареєстрував відповідну книгу ОРО, не пізніше двох робочих днів з моменту подання СПД необхідних документів (письмової заяви довільної форми та довідки про реєстрацію книги ОРО). До реєстрацій приймаються зброшуровані РК, які складаються з блоків послідовно пронумерованих розрахункових квитанцій установленої форми та реєстраційної сторінки. РК повинна бути скріплена виготівником з використанням машинного способу, який унеможливлює вилучення корінців розрахункових квитанцій без порушення засобів кріплення.

Посадова особа органу податкової служби здійснює запис у Книзі облікових форм, додаткові записи в обох примірниках довідки про реєстрацію книги ОРО та заповнює рядки реєстраційної сторінки РК: номер книжки, дата реєстрації, назва органу ДПС, дані про посадову особу ДПС, серія та номер першого бланка, кількість бланків. Кількість РК, що реєструються одночасно, не обмежується.

Опломбування РРО здійснюється центром сервісного обслуговування перед реєстрацією РРО, після ремонту чи технічного обслуговування РРО або за рішенням органу податкової служби. Перед опломбуванням РРО здійснюється перевірка його конструкції та програмного забезпечення на відповідність модифікації, включеній до Державного реєстру РРО, та перевірка переведення РРО у фіскальний режим роботи. При позитивних результатах перевірки здійснюється опломбування РРО, про що складається довідка про опломбування РРО, яка надається СПД.

Опломбування корпусу РРО здійснюється установленням двох засобів контролю в місцях стику корпусу РРО з верхньою кришкою на її передньому та задньому боці таким чином, щоб унеможливити доступ до фіскального блоку РРО без пошкодження засобу контролю.