Фізичні рамки організацій, Теорія організацій Мішеля Фуко: контроль за часом і простором, Нагляд в організаціях, Соціологія - Гіденс Ентоні Бібліотека українських підручників

Фізичні рамки організацій

Більшість сучасних організацій функціонує у спеціально визначених фізичних межах. Вудівля, де розташована певна організація, має особливі риси відповідно до виду діяльності, проте одночасно узгоджується за архітектурним стилем з будівлями інших організацій. Наприклад, архітектурний вигляд лікарні певною мірою відрізняється від стилю комерційної фірми або школи. Відокремлені лікарняні палати, консультаційні кімнати та офіси надають і цілій будівлі певного планування, тимчасом як школа може складатися з класів, лабораторій та спортзалу. І все-таки вони чимось подібні: обидві будівлі мають коридори, в які виходять двері, в обох стандартне оформлення та вмеблювання. На відміну від різноманітного одягу людей у коридорах, будівлі, в яких переважно розташовані сучасні організації, мають певну схожість. І часто вони подібні як зовні, так і за своїм внутрішнім оформленням. Не дивно, що, проїжджаючи повз будівлю, водій може спитати: "Це школа?" — і одержати відповідь: "Ні, лікарня". Попри необхідність значних внутрішніх змін, може статися, що в будівлі, котра колись належала лікарні, може розташуватися школа.

Теорія організацій Мішеля Фуко: контроль за часом і простором

Мішель Фуко довів, що архітектурний вигляд організації безпосередньо пов'язаний з її соціальним становищем та системою влади (Foucault, 1970, 1979). Досліджуючи фізичні характеристики організацій, ми можемо пролити нове світло на аналізовані Вебером проблеми. Кабінети, які Вебер описував абстрактно, — кімнати, відмежовані коридори, — також є архітектурними утвореннями в межах організацій. Будівлі великих фірм іноді дійсно споруджуються позірно у вигляді ієрархії, де в міру зростання становища особи в ієрархії влади її офіс наближається до верхівки: вираз "горішній поверх" іноді вживається для характеристики осіб, котрі мають в організації найбільшу владу.

У багатьох інших аспектах географічне становище організації позначатиметься на її діяльності, особливо в тих випадках, коли системи значною мірою покладаються на неформальні стосунки. Фізична наближеність спрощує формування первинних груп, тоді як фізична віддаленість може поляризувати групи, внаслідок чого між відділами можуть виникнути відносини "вони" і "ми".

Нагляд в організаціях

Розташування кімнат, коридорів та вільного простору в будинку організації може дати базове уявлення про те, як функціонує її система влади. У деяких організаціях групи людей колективно працюють у доступних для постійного нагляду приміщеннях. Через одноманітну, рутинну природу певних видів праці на виробництві, скажімо, на складальному конвеєрі, для забезпечення належного темпу роботи потрібен повсякчасний нагляд. Це ж саме часто стосується рутинної праці друкарок, які разом сидять у машинописному бюро, де їхня діяльність відкрита для нагляду керівників. Фуко особливо наголошував на тому, як видимість (або її відсутність) в архітектурному оформленні сучасних організацій впливає на стиль керівництва або відображає його. Видимість визначає те, наскільки легко підлеглі можуть зазнавати того, що Фуко називає наглядом, контролем за діяльністю в організаціях. У сучасних організаціях кожен, навіть той, хто займає відносно високу позицію, зазнає нагляду; проте чим нижчою є позиція особи, тим ретельнішим є нагляд за його (її) поведінкою.

Нагляд може набувати двох форм. Одна з них — це безпосередній контроль керівників за роботою підлеглих. Розглянемо приклад із шкільним класом. Учні сидять за столами чи партами, переважно поставленими в ряди, усі в полі зору вчителя. Від дітей вимагається уважно слухати або ж зосередитись на своєму завданні. Звісно, наскільки це відповідає дійсності, залежить від особи вчителя та схильності дітей підпорядковуватися вимогам, що до них ставляться.

"Датчик показує, що кабінка № 2 зайнята уже протягом 18 хвилин. Ви потребуєте допомоги?"

Друга форма нагляду більш витончена, проте не менш важлива. Вона зводиться до зберігання папок, записів та досьє про життя людей. Вебер розумів важливість письмових нотаток (сьогодні часто комп'ютеризованих) у сучасних організаціях, однак не дослідив повністю те, як ними можна скористатися для регулювання поведінки. Особові справи працівників здебільшого містять повну інформацію про трудовий стаж, детальні характеристики та часто — оцінку характеру особи. Такі записи використовуються для контролю за поведінкою працівників та розгляду рекомендацій щодо просування по службі. У багатьох комерційних фірмах особи на кожному рівні організації готують щорічні звіти про роботу осіб, котрі перебувають на щабель нижче. Особові справи в школах та коледжах також використовуються для контролю за діяльністю осіб, котрі проходять через ці організації.

Організації не можуть діяти ефективно, якщо робота працівників є безсистемною. Як зазначав Вебер, у комерційних фірмах люди мають відпрацювати визначені години. Діяльність має послідовно координуватися в часі та просторі, а це досягається як фізичним оточенням, так і чітким та детальним плануванням робочого часу. Графіки впорядковують діяльність у часі та просторі. За висловом Фуко, вони ефективно розподіляють людей "по організації". Графіки є умовою організаційної дисципліни, оскільки зводять в одне ціле діяльність великого числа людей. Якби в університеті, наприклад, не було неухильного дотримання розкладу лекцій, то там невдовзі запанував би суцільний хаос. Графік уможливлює інтенсивне використання часу і простору: і те, і те можна використати для багатьох видів діяльності.