Libfree.com » Економіка » Зовнішньоекономічні операції і контракти - Козик В.В. Бібліотека українських підручників
Информация к новости
  • Просмотров: 9560
  • Автор: admin
  • Дата: 6-11-2011, 20:58
 (голосов: 2)
6-11-2011, 20:58

Зовнішньоекономічні операції і контракти - Козик В.В. Бібліотека українських підручників

Категория: Економіка

Зовнішньоекономічні операції і контракти - Козик В.В.

У навчальному посібнику в логічній послідовності розглянуто класифікацію, зміст, особливості організації та здійснення зовнішньоекономічних операцій, методи їх техніко-економічного обґрунтування, бухгалтерського обліку та митного оформлення.

Значне місце відведено змісту зовнішньоторговельних контрактів, описані обов'язки контрагентів та наведені необхідні документи для укладання угоди з урахуванням міжнародних норм і правил. Наведені у додатках зразки форм різних контрактів і нормативних документів можуть бути основою під час розробки і укладання аналогічних реальних зовнішньоторговельних контрактів.

У кінці кожного розділу наводяться контрольні запитання для перевірки знань студентів. Книга може бути використана при вивченні дисциплін "Зовнішньоекономічна діяльність" та "Організація і техніка зовнішньоекономічних операцій", а також у практичній діяльності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.ЗМІСТ


Вступ
РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ КОМЕРЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ НА СВІТОВОМУ РИНКУ
1.1. Поняття та види комерційних операцій
1.2. Зовнішньоторгові операції
1.2.1. Експортно-імпортні операції
1.2.2. Реекспорті та реімпорті операції
1.2.3. Операції зустрічної торгівлі
1.2.4. Операції натурального обміну
1.2.5. Операції, які передбачають участь продавця в реалізації товарів, запропонованих покупцем
1.2.5.1. Комерційна компенсація
1.2.5.2. Зустрічні закупки
1.2.5.3. Авансові закупки
1.2.5.4. Угода типу "офсет ", або джентльменська угода
1.2.5.5. Угоди типу "світч", або угоди з передаванням фінансових зобов'язань
1.2.6. Викуп застарілої продукції
1.2.7. Поставки на комплектацію
1.2.8. Операції на давальницькій сировині, або толинг
1.2.9. Операції зустрічної торгівлі у рамках промислового співробітництва
1.2.9.1.Прості компенсаційні угоди
1.2.9.2. Складні компенсаційні угоди
1.2.9.3. Виробниче кооперування
1.2.9.4. Франчайзинг товарів та послуг
1.2.10. Організаційні форми здійснення зовнішньоторгових операцій: торги, біржі, аукціони
1.3. Орендні операції
1.4. Операції з міжнародної торгівлі науково-технічними знаннями і досвідом
1.5. Операції з торгівлі інженерно-технічними послугами
1.6. Консалтингові операції
1.7. Операції з технічного обслуговування і забезпечення запасними частинами машинотехнічної продукції
РОЗДІЛ II. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВИХ ОПЕРАЦІЙ
2.1. Підготовка зовнішньоторгових операцій
2.1.1. Маркетингове дослідження зовнішнього ринку
2.1.1.1. Вивчення ринкового, підприємницького середовища на зовнішніх ринках
2.1.1.2. Вивчення вимог світового ринку або зовнішнього ринку до товару
2.1.1.3. Вивчення місткості та характеру зовнішнього ринку, еластичності попиту на ньому
2.1.1.4. Спостереження за рівнем світових цін та тенденціями їх зміни
2.1.1.5. Дослідження фірмової структури ринку та складу зарубіжних партнерів
2.1.1.6. Маркетинговий аналіз ступеня та характеру ринкової конкуренції, методів маркетингової роботи конкурентів
2.1.1.7. Дослідження форм роботи, прийнятих у торговій практиці по даному товару на даному ринку та його сегментах
2.1.1.8. Визначення особливостей споживчих пріоритетів та психології поведінки покупців даного товару на зовнішньому ринку
2.1.2. Пошук, вибір та встановлення контакту із закордонним партнером
2.1.2.1. Оферта
2.1.2.2. Замовлення
2.1.2.3. Запит
2.1.2.4. Комерційні листи
2.1.2.5. Участь у ярмарках та виставках
2.1.2.6. Рекламна кампанія
2.1.2.7. Інші способи встановлення контактів з контрагентом
2.1.3. Аналіз та проробка конкурентних матеріалів, складання конкурентного листа, розрахунок експортних імпортних цін
2.1.4. Проробка базисних умов контракту
2.1.5. Проробка валютно-фінансових умов контракту
2.1.6. Техніко-економічне обгрунтування ЗТО
2.1.7. Підготовка проекту контракта
2.1.7.1. Типові контракти
2.1.7.2. Торгові звичаї (узанси)
2.2. Укладення зовнішньоторгових контрактів
2.2.1. Проведення попередніх переговорів
2.2.2. Складання протоколу про наміри та попереднього контракту
2.2.3. Складання та підписання зовнішньоторгового контракту
2.3. Організація контролю, виконання та припинення зовнішньоторгового контракту
2.3.1. Виконання контрактних зобов'язань
2.3.2. Контроль за виконанням контрактних зобов'язань
2.3.3. Розгляд можливих претензій та рекламацій з експорту і подання таких з імпорту
2.3.3.1. Прострочка поставки або недопоставка товари у встановлений договором строк
2.3.3.2. Недостача або інша втрата товару при його поставці
2.3.3.3. Поставка товарів неналежної якості
2.3.3.4. Претензії та позови про відшкодування збитків від порушення умов договору
2.3.4. Способи та порядок припинення зовнішньоторгових контрактів
РОЗДІЛ III. ЗОВНІШНЬОТОРГОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ
3.1. Документи Із забезпечення виробництва експортного товару
3.2. Документи з підготовки товару до відвантаження
3.3. Комерційні документи
3.4. Документи з платіжно-банківських операцій
3.5. Страхові документи
3.6. Транспортні документи
3.7. Транспортно-експедиторські документи
3.8. Митні документи
РОЗДІЛ IV. ЗОВНІШНЬОТОРГОВІ ДОГОВОРИ: ВИДИ, СТРУКТУРА, ЗМІСТ
4.1. Види зовнішньоторгових договорів
4.2. Структура, зміст та особливості оформлення зовнішньоторгових контрактів купівлі-продажу
4.2.1. Преамбула (визначення сторін)
4.2.2. Визначення та термінологія
4.2.3. Предмет контракту
4.2.4. Кількість (або ціна та кількість, або предмет та кількість)
4.2.5. Базисні умови поставок
4.2.6. Ціна та загальна сума контракту
4.2.7. Якість товару
4.2.8. Строк та дата поставки (або строк та умови поставки)
4.2.9. Умови платежу
4.2.10. Здавання-прийняття товару
4.2.11. Гарантії, претензії щодо кількості та якості
4.2.12. Пакування та маркування товару
4.2.13. Відвантаження товару
4.2.14. Санкції
4.2.15. Страхування
4.2.16. Форс-мажор або обставини непереборної сили
4.2.17. Арбітраж
4.2.18. Інші умови
4.2.19. Юридичні адреси та рахунки (банківські реквізити) сторін
4.3. Типові помилки, що зустрічаються у зовнішньоторгових контрактах
РОЗДІЛ V, МІЖНАРОДНІ КОМЕРЦІЙНІ РОЗРАХУНКИ
5.1. Визначення валютних умов зовнішньоторгових контрактів
5.1.1. Визначення валюти ціни та валюти платежу
5.1.2. Визначення курсу перерахунку валюти ціни у валюту платежу при їх неспівпадінні
5.2. Визначення фінансових умов зовнішньоторгових контрактів
5.2.1. Визначення видів платежу
5.2.1.1. Розрахунки готівкою, або негайний платіж
5.2.1.2. Розрахунки з платежем на виплату, або у кредит
5.2.1.3. Комбінований платіж
5.2.1.4. Кредит з опціоном негайного платежу
5.2.2. Визначення форм розрахунку
5.2.2.1. Авансовий платіж
5.2.2.2. Банківський переказ
5.2.2.3. Акредитивна форма розрахунків
5.2.2.4. Інкасова форма розрахунків
5.2.2.5. Розрахунок у формі відкритого рахунка
5.2.3. Визначення засобів розрахунку
5.2.3.1. Розрахунки за допомогою векселів
5.2.3.2. Розрахунки за допомогою чеків
5.2.4. Використання банківських гарантій у міжнародних розрахунках
5.2.5. Факторингові операції
5.2.6. Форфейтингові операції
РОЗДІЛ VI. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТІВ
6.1. Завдання обґрунтування
6.2. Принципи І методи техніко-економічної оцінки ЗЕО та міжнародних проектів
6.2.1. Врахування особливостей функціонування світових ринків
6.2.2. Зміст і послідовність ТЕО міжнародного промислового проекту
6.2.3. Показники фінансово-економічної оцінки проекту
6.2.4. Валютні показники проекту
6.3. Форми прояву ефекту ЗЕО
6.3.1. Зовнішньоторговельний ефект
6.3.2. Науково-технічний ефект
6.3.3. Ефект спеціалізації та кооперування
6.3.4. Ефект виграшу в часі
6.3.5. Ефект подолання дефіциту ресурсів
6.3.6. Ефект збереження ресурсів на майбутнє
6.4. Суть і особливості визначення ефекту та ефективності ЗЕО
6.4.1. Врахування умов конвертації національної валюти
6.4.2. Валютна ефективність експорту та імпорту
6.4.3. Показники ефекту експорту та імпорту
6.4.4. Взаємозалежність ефектів експорту та імпорту
6.5. Дисконтування в зовнішньоекономічних розрахунках
6.6. Вплив умов платежу на розрахунок показників ефекту і ефективності
6.7. Вплив на ефективність експорту та імпорту зміни валютних курсів
6.8. Ефективність створення експортних виробництв
6.8.1. Співвідношення виробництва . на внутрішньому та зовнішньому ринках
6.8.2. Напрями підвищення конкурентоспроможності експортної продукції
6.8.3. Послідовність розрахунку показників ефекту та ефективності експорту продукції
6.8.4. Формулювання альтернативних варіантів
6.9. Ефективність придбання і використання імпортного обладнання
6.9.1. Вимоги до ТЕО імпортних операцій
6.9.2. Послідовність розрахунку ефективності та ефекту імпорту машин і обладнання
6.9.3. Вартісна оцінка імпортного обладнання
6.9.4. Оцінка альтернатив
6.9.5. Обгрунтування імпортної ціни товару
6.9.6. Підвищення ефективності використання імпортного обладнання за рахунок факторів внутрішнього ринку
6.10. Економічна оцінка міжнародного науково-технічного обміну
6.10.1. Поняття міжнародного науково-технічного обміну
6.10.2. Правові засади міжнародної передачі технології
6.10.3. Передумови та доцільність міжнародної передачі технології
6.10.4. Доцільність міжнародної передачі технології
6.10.5. Форми та канали міжнародної передачі технології
6.10.6. Вартісна оцінка технології на світових ринках
6.10.6.1. Принципи ціноутворення на науково-технічну продукцію
6.10.6.2. Методи цінових розрахунків
6.10.6.3. Послідовність цінових розрахунків
6.10.6.4. Визначення верхньої ціни продажу технології
6.10.6.5. Визначення можливої ціни продажу технології
6.10.7. Ефективність торгівлі ліцензіями
6.10.7.1 Розрахунок ефекту та ефективності експорту ліцензій
6.10.7.2. Розрахунок ефекту та ефективності імпорту ліцензій
6.11. Економічна оцінка міжнародних лізингових операцій
6.12. Ефективність міжнародної спеціалізації та кооперування виробництва (МСКВ)
6.12.1.Розрахунок економічного ефекту МСКВ
6.12.2.Розрахунок економічної ефективності МСКВ
РОЗДІЛ VII. РЕЄСТРАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
7.1. Реєстрація підприємства як суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності
7.2. Реєстрація зовнішньоекономічних договорів
РОЗДІЛ VIII. МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
8.1. Митні конвенції
8.2. Митні режими
8.3. Визначення митної вартості
8.3.1. Суть митної вартості та її функції
8.3.2. Методи визначення митної вартості
8.3.2.1. Визначення митної вартості товару за ціною угоди з ввезеними товарами (метод 1)
8.3.2.2. Визначення митної вартості за ціною угоди з ідентичними та подібними товарами (методи 2 і 3)
8.3.2.3. Визначення митної вартості на основі віднімання вартості (метод 4)
8.3.2.4. Визначення митної вартості на основі додавання вартості (метод 5)
8.3.2.5. Визначення митної вартості резервним методом (метод 6)
8.3.2.6. Визначення митної вартості у разі встановлення цінових обмежень на товари
8.4. Схема проходження вантажу через митний кордон України (митне оформлення)
8.5. Митний контроль
8.6. Основні митні документи
РОЗДІЛ IX. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ
9.1 .Загальні положення
9.2. Порядок проведення безготівкових розрахунків в іноземній валюті
9.3. Порядок купівлі та продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України
9.4. Застосування товаросупровідних документів у зовнішньоекономічній діяльності
9.5. Облік комісійних операцій у зовнішньоекономічній діяльності
9.6. Податковий і бухгалтерський облік операцій з переробки давальницької сировини резидента за межами України
9.7. Облік зовнішньоекономічного бартеру
9.8. Штрафні санкції за порушення валютного законодавства
ДОДАТКИ
Додаток 1. Інкотермс
Додаток 2. Схеми Інкотермс-2000
Додаток 3. Приклад алгоритму проведення операції купівлі-продажу
Додаток 4. Про порядок здійснення операцій з відступлення постачальниками банку права одержання платежу на платіжні вимоги за поставлені товари, виконані роботи І надані послуги
Додаток 5. Методичні рекомендації з надання комерційними банками факторингових послуг підприємствам та організаціям
Додаток 6. Угода про надання кредитів для проведення розрахункових операцій через факторинг
Додаток 7. Договір про проведення розрахункових операцій через Факторинг
Додаток 8. Угода про проведення факторингових операцій
Додаток 9. Договір про факторинг
Додаток 10. Типові правила страхування ризику невиконання зобов'язань за договором факторингу
Додаток 11. Документи для факторингових операцій з валютою
Додаток 12. Факторинг
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.