Libfree.com » Географія » Географія - Гілецький Й. Р. Бібліотека українських підручників
Информация к новости
  • Просмотров: 9007
  • Автор: admin
  • Дата: 6-11-2011, 20:59
 (голосов: 1)
6-11-2011, 20:59

Географія - Гілецький Й. Р. Бібліотека українських підручників

Категория: Географія

Географія - Гілецький Й. Р.

Довідник містить загальний географічний огляд земної кулі, детально розкриває зміст фізичної та економічної географії. Значна увага приділяється висвітленню сучасної економічної й соціальної географії світу, наводиться економіко-географічна характеристика 18 країн Європи, Азії, Америки, Африки та Австралії.

Призначений для вчителів географії, школярів, абітурієнтів, студентів і викладачів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться географією.ЗМІСТ


Розділ І. ЗАГАЛЬНИЙ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ЗЕМЛІ, МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ.
СОНЯЧНА СИСТЕМА. ФОРМА І РУХ ЗЕМЛІ
Сонячна система та її будова
Розвиток уявлень про форму Землі
Розміри земної кулі
Добове обертання Землі та його наслідки
Градусна сітка на карті та її елементи
Географічна широта і довгота
Місцевий, поясний час, лінія зміни дат
Річний рух Землі та його наслідки
Тропіки і полярні кола
ГЕОГРАФІЧНА КАРТА
Поняття про географічну карту
Масштаб та його види
Типи карт
Особливості картографічного зображення. Спотворення на картах і характер цих спотворень
Абсолютна та відносна висоти точок місцевості
Карти в житті та господарській діяльності людини
ПЛАН МІСЦЕВОСТІ
Поняття про план місцевості
Горизонт. Сторони горизонту
Азимут. Уміння користуватися компасом
ЛІТОСФЕРА І РЕЛЬЄФ
Внутрішня будова Землі. Поняття "літосфера"
Абсолютний геологічний вік
Мінерали і гірські породи, що складають земну кору. Вивітрювання
Геохронологічна шкала та відносний геологічний вік
Типи земної кори
Внутрішні сили, що зумовлюють зміни земної кори
Походження материків і океанів
Вулкани та райони їхнього поширення
Землетруси та райони їхнього поширення
Форми земної поверхні
Складчасті та складчасто-брилові гори
Зовнішні сили, що зумовлюють зміни земної кори
Генетичні типи рельєфу
Походження рівнин
Значення рельєфу в господарській діяльності людини. Надра та їхня охорона
АТМОСФЕРА
Поняття про атмосферу
Висота, межі й будова атмосфери
Сонячна радіація. Нагрівання атмосфери
Тиск атмосфери і його вимірювання
Вітри та їхнє походження
Загальна циркуляція атмосфери. Пасати та інші постійні вітри
Циклони і антициклони
Бризи й мусони
Водяна пара в атмосфері
Атмосферні опади та їхнє утворення
Вимірювання кількості опадів
Розподіл опадів на поверхні земної кулі
Погода. Характеристика складових стану погоди
Клімат
Залежність клімату від положення відносно океану, океанічних течій, рельєфу і висоти місцевості
Значення клімату в господарській діяльності людини
ГІДРОСФЕРА
Поняття про гідросферу. Світовий кругообіг води
Географічне положення, особливості рельєфу дна Світового океану
Світовий океан і його частини
Температура і солоність води Світового океану
Рух води у Світовому океані
Господарське значення морів
Підземні води та джерела
Річка та її частини. Басейни і вододіли. Поняття про річкову долину
Живлення і режим річок
Канали та водосховища
Озера, типи озерних улоговин та їхнє господарське використання
Болота та їхнє використання
Льодовики
БІОСФЕРА
Поняття про біосферу. Походження та поширення життя на Землі
Органічний світ океану
Органічний світ суходолу
Вплив біосфери на Інші оболонки
Ґрунт як результат взаємодії біосфери з іншими оболонками
Вплив людини на біосферу
ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА
Загальні закономірності географічної оболонки. Поняття про природний комплекс
Людина і географічна оболонка
ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД МАТЕРИКІВ
Африка
Загальні відомості та фізико-географічне положення
Дослідження та освоєння
Рельєф і корисні копалини
Клімат
Внутрішні води
Природні зони
Населення і політична карта
Австралія
Загальні відомості та фізико-географічне положення
Дослідження та освоєння
Рельєф і корисні копалини
Клімат
Внутрішні води
Природні зони
Населення і політична карта
Океанія
Антарктида
Загальні відомості та фізико-географічне положення
Дослідження та освоєння
Рельєф і корисні копалини
Клімат
Внутрішні води
Органічний світ
Південна Америка
Загальні відомості та фізико-географічне положення
Дослідження та освоєння
Рельєф і корисні копалини
Клімат
Внутрішні води
Природні зони
Населення і політична карта
Північна Америка
Загальні відомості та фізико-географічне положення
Дослідження та освоєння
Рельєф і корисні копалини
Клімат
Внутрішні води
Природні зони
Населення і політична карта
Євразія
Загальні відомості та фізико-географічне положення
Дослідження та освоєння
Рельєф і корисні копалини
Клімат
Внутрішні води
Природні зони
Населення і політична карта
ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ОКЕАНІВ
Тихий океан
Загальні відомості та фізико-географічне положення
Рельєф дна
Клімат
Властивості вод та океанічні течії
Органічний світ
Природні комплекси
Господарське використання
Атлантичний океан
Загальні відомості та фізико-географічне положення
Рельєф дна
Клімат
Властивості вод та океанічні течії
Органічний світ
Природні комплекси
Господарське використання
Індійський океан
Загальні відомості та фізико-географічне положення
Рельєф дна
Клімат
Властивості вод та океанічні течії
Органічний світ
Природні комплекси
Господарське використання
Північний Льодовитий океан
Загальні відомості та фізико-географічне положення
Рельєф дна
Клімат
Властивості вод, льоди та океанічні течії
Органічний світ
Природні комплекси
Господарське використання
Розділ II. ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ
ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ
ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ
Предмет фізичної географи України
Дослідження території. Джерела географічної інформації
Географічне положення України
РЕЛЬЄФ, ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА І КОРИСНІ КОПАЛИНИ
Основні риси рельєфу: низовини, височини, гори
Тектонічна будова і тектонічні структури
Особливості геологічної будови території України
Геоморфологічна будова й основні типи рельєфу
Закономірності поширення корисних копалин
КЛІМАТ
Основні кліматотвірні чинники
Типи повітряних мас
Прогноз погоди
Основні кліматичні показники. Розподіл температур повітря і опадів по території України
Загальні риси клімату
Несприятливі погодні явища
ВНУТРІШНІ ВОДИ
Поверхневі води, особливості їхнього формування і розподілу
Основні річкові басейни. Канали
Озера й водосховища
Підземні води. Болота, їхні типи і поширення
Водний баланс і водні ресурси України
ҐРУНТОВИЙ ПОКРИВ, ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ
Основні генетичні типи ґрунтів, закономірності їхнього поширення
РОСЛИННІСТЬ І ТВАРИННИЙ СВІТ
Різноманітність видового складу, закономірності поширення рослинності
Рослинні комплекси лісів, степів, луків, боліт
Різноманітність видового складу тварин
Фауністичні комплекси лісової, лісостепової, степової зон, Українських Карпат і Кримських гір
РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЇХНЯ ОХОРОНА
Біотичні ресурси, їх раціональне використання
ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ УКРАЇНИ І ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ
Фізико-географічне районування України
Природно-господарська характеристика природних зон України: мішаних лісів, лісостепової, степової
Природно-господарська характеристика Українських Карпат і Кримських гір
Природні комплекси морів, що омивають Україну
ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ.
ПРЕДМЕТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ УКРАЇНИ
Сучасний адміністративний поділ
Розвиток економічної і соціальної географії в Україні
НАСЕЛЕННЯ І ТРУДОВІ РЕСУРСИ
Зміна кількості населення. Природний рух населення
Демографічна політика
Вікова і статева структура населення
Міграція населення, її види і причини
Українська діаспора і причини ЇЇ виникнення
Національний та етнічний склад населення
Основні показники розміщення населення
Типи міських поселень. Урбанізація
Сільське розселення
Трудові ресурси
ФОРМУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ, ЙОГО СТРУКТУРА
Поняття про господарство
Територіальна структура господарства
Основні риси галузевої структури господарства
ПРОМИСЛОВІСТЬ
Галузева структура та спеціалізація
Загальна характеристика розвитку і розміщення промисловості
Паливно-енергетичний комплекс
Структура, місце і роль у господарському комплексі
Вугільна промисловість
Нафтова і газова промисловість
Проблеми й перспективи розвитку
Електроенергетика
Екологічні проблеми електроенергетики
Металургійна промисловість
Структура, місце і роль у господарстві
Чорна металургія
Географія чорної металургії
Проблеми й перспективи розвитку
Кольорова металургія
Основні галузі та їх розміщення
Проблеми й перспективи розвитку
Машинобудування
Значення, місце і роль у господарств
Структура і принципи розміщення
Проблеми й перспективи розвитку
Хімічна промисловість
Значення, місце і роль галузі
Сировинна база
Географія окремих галузей хімічної промисловості
Промисловість будівельних матеріалів
Структура і значення
Чинники розвитку і розміщення
Географія цементної промисловості
Лісова і деревообробна промисловість
Структура і значення
Проблеми й перспективи галузі
Харчова промисловість
Структура і принципи розміщення
Географія окремих галузей
Проблеми й перспективи розвитку
Легка промисловість
Структура і принципи розміщення
Художні промисли
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Земельний фонд
Рослинництво
Зернові культури
Вирощування технічних культур
Вирощування картоплі та овочів, садівництво, ягідництво і виноградарство
Тваринництво
Агропромислові зони
ТРАНСПОРТ
Роль і значення транспорту
Залізничний транспорт
Автомобільний транспорт
Трубопровідний транспорт
Морський транспорт
Річковий транспорт
Повітряний транспорт
СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА
Галузева структура і значення. Проблеми і перспективи розвитку
УКРАЇНА І СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО
Зовнішні економічні зв'язки України
ЕКОНОМІЧНІ РАЙОНИ
Столичний район
Загальні відомості та ЕГП
Населення і трудові ресурси
Природні умови і ресурси
Господарство району
Проблеми й перспективи розвитку
Північно-Західний економічний район
Загальні відомості та ЕГП
Населення і трудові ресурси
Природні умови і ресурси
Господарство району
Проблеми й перспективи розвитку
Карпатський економічний район
Загальні відомості та ЕГП
Населення і трудові ресурси
Природні умови і ресурси
Господарство району
Проблеми й перспективи розвитку
Подільський економічний район
Загальні відомості та ЕГП
Населення і трудові ресурси
Природні умови і ресурси
Господарство району
Проблеми й перспективи розвитку
Центральний економічний район
Загальні відомості та ЕГП
Населення і трудові ресурси
Природні умови і ресурси
Господарство району
Проблеми й перспективи розвитку
Північно-Східний економічний район
Загальні відомості та ЕГП
Населення і трудові ресурси
Природні умови і ресурси
Господарство району
Проблеми й перспективи розвитку
Донецький економічний район
Загальні відомості та ЕГП
Природні умови і ресурси
Господарство району
Проблеми й перспективи розвитку
Придніпровський економічний район
Загальні відомості та ЕГП
Населення і трудові ресурси
Природні умови і ресурси
Господарство району
Проблеми й перспективи розвитку
Причорноморський економічний район
Загальні відомості та ЕГП
Населення і трудові ресурси
Природні умови і ресурси
Господарство району
Проблеми й перспективи розвитку
Розділ III. ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ
СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ
Загальні уявлення про політичну карту світу
Форми правління і адміністративно-територіального устрою країн
Етапи формування політичної карти світу
Типологія країн
Показники, які визначають рівень економічного розвитку країн
Міжнародні організації
Європа
Азія
Північна Америка (Англо-Саксонська Америка)
Латинська Америка
Африка
Австралія та Океанія
ГЕОГРАФІЯ НАСЕЛЕННЯ СВІТУ
Кількість населення світу і його динаміка
Природний рух та відтворення населення
Демографічна політика
Статевий та віковий склад населення
Етнічний (національний) склад населення. Найчисленніші народи і мовні сім'ї
Релігії народів світу
Нерівномірність розміщення населення на Землі
Урбанізація та її проблеми. Міське населення світу
Сільське населення світу
Міграційні процеси
Трудові ресурси та зайнятість населення
ГЕОГРАФІЯ СВІТОВИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
Світові природні ресурси
Географія світових природних ресурсів
Мінеральні ресурси
Земельні ресурси
Водні ресурси
Рослинні ресурси
Ресурси Світового океану
Рекреаційні ресурси
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО
Світове господарство та етапи його формування
Світове господарство в період науково-технічної революції (НТР)
Вплив НТР на галузеву структуру господарства
Вплив НТР на територіальну організацію виробництва
ГЕОГРАФІЯ ПРОМИСЛОВОСТІ СВІТУ
Паливно-енергетична система світу
Вугільна промисловість світу
Нафтова промисловість світу
Газова промисловість світу
Електроенергетика світу
Чорна і кольорова металургія світу
Машинобудування світу
Хімічна промисловість світу
ГЕОГРАФІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Галузева структура
Особливості розміщення галузей рослинництва
Особливості розміщення галузей тваринництва
ГЕОГРАФІЯ ТРАНСПОРТУ
Значення і місце у світовому господарстві
Розвиток найважливіших видів транспорту
ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ
Основні форми економічного співробітництва
Міжнародний туризм та його різновиди
МІЖНАРОДНИЙ ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ
Міжнародний географічний поділ праці та його особливості
Спеціалізація і кооперування, інтеграція країн світу
ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА
Виникнення і суть глобальних проблем людства
Найважливіші проблеми сучасності
Проблема війни і миру
Демографічна проблема
Проблема подолання бідності і відсталості
Продовольча проблема
Екологічна проблема
Енергетична і сировинна проблеми
Проблема освоєння ресурсів Світового океану
ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЇН СВІТУ
КРАЇНИ ЄВРОПИ Й АЗІЇ
Німеччина
ЕГП
Населення
Природні умови і ресурси
Загальні риси господарства
Промисловість
Сільське господарство
Транспорт
Зовнішньоекономічні зв'язки
Велика Британія
ЕГП
Населення
Природні умови і ресурси
Загальні риси господарства
Промисловість
Сільське господарство
Транспорт
Зовнішньоекономічні зв'язки
Франція
ЕГП
Населення
Природні умови і ресурси
Загальні риси господарства
Промисловість
Сільське господарство
Транспорт
Зовнішньоекономічні зв'язки
Італія
ЕГП
Населення
Природні умови і ресурси
Загальні риси господарства
Промисловість
Сільське господарство
Транспорт
Зовнішньоекономічні зв'язки
Польща
ЕГП
Населення
Природні умови і ресурси
Загальні риси господарства
Сільське господарство
Транспорт
Зовнішньоекономічні зв'язки
Білорусь
ЕГП
Населення
Природні умови і ресурси
Загальні риси господарства
Промисловість
Сільське господарство
Транспорт і зовнішньоекономічні зв'язки
Росія
ЕГП
Населення
Природні умови і ресурси
Загальні риси господарства
Промисловість
Сільське господарство
Транспорт
Японія
ЕГП
Населення
Природні умови і ресурси
Загальні риси господарства
Промисловість
Сільське господарство
Транспорт
Зовнішньоекономічні зв'язки
Китай
ЕГП
Населення
Природні умови і ресурси
Загальні риси господарства
Промисловість
Сільське господарство
Транспорт
Зовнішньоекономічні зв'язки
Індія
ЕГП
Населення
Природні умови і ресурси
Загальні риси господарства
Промисловість
Сільське господарство
Транспорт
Зовнішньоекономічні зв'язки
КРАЇНИ АМЕРИКИ
США
ЕГП
Населення
Природні умови і ресурси
Загальні риси господарства
Промисловість
Сільське господарство
Транспорт
Зовнішньоекономічні зв'язки
Канада
ЕГП
Населення
Природні умови і ресурси
Загальні риси господарства
Промисловість
Сільське господарство
Транспорт
Зовнішньоекономічні зв'язки
Бразилія
ЕГП
Населення
Природні умови і ресурси
Загальні риси господарства
Промисловість
Сільське господарство
Транспорт
Зовнішньоекономічні зв'язки
Арґентина
ЕГП
Населення
Природні умови і ресурси
Загальні риси господарства
Промисловість
Сільське господарство
Транспорт
Зовнішньоекономічні зв'язки
КРАЇНИ АФРИКИ
Єгипет
ЕГП
Населення
Природні умови і ресурси
Загальні риси господарства
Промисловість
Сільське господарство
Транспорт
Зовнішньоекономічні зв'язки
АВСТРАЛІЯ
ЕГП
Населення
Природні умови і ресурси
Загальні риси господарства
Промисловість
Сільське господарство
Транспорт
Зовнішньоекономічні зв'язки
ЛІТЕРАТУРА
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.