Перебудова функціональної структури, Функціональна структура торгівлі, Організація торгівлі - Апопій В.В. Бібліотека українських підручників

4.2. Перебудова функціональної структури

Функціональна структура торгівлі

Функціональна структура являє собою склад елементів, що виражають основні функції торгівлі. Донедавна ядро функціональної структури утворювали такі канали: "Матеріально-технічне забезпечення", "Заготівля сільськогосподарської продукції" і "Торгівля товарами народного споживання". Усі вони в різних формах опосередковували обмін і формували сферу товарного обігу. В умовах ринкових відносин ця структура суттєво трансформується.

"Матеріально-технічне забезпечення" і "Заготівлі сільськогосподарської продукції", для яких характерно усуспільнення, лімітація матеріально-технічного потенціалу, ресурсів, централізація їх розподілу, не вписуються в ринкову систему і гальмують широке використання товарно-грошових відносин.

Оскільки ці канали займають 3/4 економічного оборігу, то закономірно постає проблема їх адаптації до нових масштабів товарно-грошових відносин і відповідної інтеграції в єдину систему торгівлі, як це практикується в більшості країн.

Таким чином, "Матеріально-технічне забезпечення" перетворюється на оптову торгівлю засобами виробництва, а "Заготівля сільгосппродукції" — на оптову торгівлю аграрною продукцією. Тому цілком закономірно, що ці дві форми можна віднести до галузі "Торгівлі", як це практикується в країнах ринкової орієнтації.

Державний класифікатор видів економічної діяльності в Україні також об'єднує всі раніше наявні організаційні форми в одну групу. Функціональну структуру сфери обігу згідно з новою класифікацією подано в табл. 4.2.

Таблиця 4.2

Функціональна структура торгівлі

Склад торгівлі Кількість класів Структура
Оптова торгівля 6 Оптова торгівля не переробленими сільськогосподарськими продуктами
10 Оптова торгівля харчовими продуктами
15 Оптова торгівля непродтоварами
20 Оптова торгівля засобами виробництва і предметами праці
5 Оптова торгівля транспортними засобами
Посередництво в торгівлі 2 Посередництво в торгівлі сільгосппродукцією і продуктами її переробки
2 Посередництво в торгівлі товарами легкої промисловості і побутового призначення
4 Посередництво в торгівлі засобами виробництва і транспортом
2 Інші види торгового посередництва
Роздрібна торгівля 2 Роздрібна торгівля в магазинах зі змішаним асортиментом товарів
9 Спеціалізована роздрібна торгівля продтоварами
2 Роздрібна торгівля фармацевтичними і медичними виробами
24 Спеціалізована роздрібна торгівля непродтоварами
3 Роздрібна торгівля уживаними товарами
5 Роздрібна торгівля поза магазинами
Торгівля послугами 10 Ремонт предметів особистого користування і домашнього вжитку

По суті, в новій класифікації "Торгівля" ототожнює всі наявні раніше організаційні форми у сфері товарного обігу. Отже, у функціональному плані структура торгівлі значно розширилася, охопивши при цьому більш як 55 підкласів, тобто видів і різновидів торгівлі, не менше від 45 класів роздрібної торгівлі, майже 10 класів торгового посередництва і стільки ж класів торгівлі послугами. Фактично нова функціональна модель торгівлі містить три сектори — оптову, роздрібну торгівлю та торговельне посередництво (рис. 4.1).

Нова структурна модель торгівлі

Рис. 4.1. Нова структурна модель торгівлі

Суть нової структурної моделі торгівлі полягає в тому, що вона матиме не галузевий, а функціональний характер.

Слід особливо підкреслити, що така трансформація торгівлі не тільки відповідає гармонізованому класифікатору видів економічної діяльності (КВЕД), а й наближає структуру вітчизняної торгівлі до моделей розвинутих країн.