Libfree.com » Економіка » Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П.Я. Бібліотека українських підручників
Информация к новости
  • Просмотров: 10596
  • Автор: admin
  • Дата: 6-11-2011, 20:57
 (голосов: 1)
6-11-2011, 20:57

Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П.Я. Бібліотека українських підручників

Категория: Економіка

Економічний аналіз діяльності суб

У підручнику розкриваються теоретичні основи економічного аналізу, мета і завдання системи управління виробництвом. Наводиться методика аналізу виробничого потенціалу, витрат на виробництво продукції, фінансових результатів та інших показників. Уперше у вітчизняній практиці висвітлено питання організації операційного аналізу. Розглянуто методи аналізу фінансового стану підприємства, показники фінансової стійкості, ліквідності, ефективності використання оборотного капіталу. Розкрито методологічні засади аналізу зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарської діяльності.

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також науковцям, економістам-практиками, підприємцям, керівникам підприємств і організацій.ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА
ЧАСТИНА I. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ
Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
1.1. Розвиток економічного аналізу та його місце у системі управління виробництвом
Програма аналізу управлінського рішення
1.2. Роль аналізу для внутрішньовиробничого управління
1.3. Предмет, зміст і завдання аналізу
1.4. Види економічного аналізу та їх роль в управлінні підприємством
1.5. Взаємозв'язок управлінського і фінансового аналізу
1.6. Зв'язок економічного аналізу з іншими дисциплінами
1.7. Метод і прийоми економічного аналізу
1.8. Етапи аналізу та його організація
1.9. Проектування організації економічного аналізу
1.10. Інформаційна база аналізу. Вимоги до інформації
Види інформації та її джерела.
Контроль за достовірністю інформації.
Обробка інформації.
Інформаційна база окремих видів економічного аналізу.
1.11. Використання евристичних методів під час аналізу
Експертні методи.
Психологічні методи.
Розділ 2. ОСНОВИ АНАЛІЗУ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ
2.1. Аналіз попиту і пропозиції на продукцію та послуги підприємства
2.2. Ринкова рівновага й аналіз її зміни
2.3. Аналіз еластичності попиту і пропозиції на продукцію та послуги підприємства
Розділ 3. АНАЛІЗ ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ
3.1. Аналіз випуску продукції за асортиментом і складом
3.2. Аналіз впливу структурних зрушень на обсяг продукції
3.3. Аналіз ритмічності випуску продукції
3.4. Аналіз якості продукції
3.5. Аналіз збуту продукції, системи технічного обслуговування та ціноутворення
3.6. Аналіз рекламної роботи
3.7. Аналіз виконання договорів про поставку і реалізацію продукції
Розділ 4. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ
Аналіз рівня технології виробництва.
Аналіз організаційного рівня виробництва.
Аналіз рівня управління.
Розділ 5. АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Розділ 6. АНАЛІЗ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
6.1. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів
6.2. Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами й ефективності їх використання
6.3. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами й ефективності їх використання
Розділ 7. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
7.1. Аналіз соціальної структури та показники оцінки результатів розвитку підприємства
7.2. Аналіз умов праці та системи соціальних пільг і виплат
7.3. Оцінка ефективності планування соціального розвитку підприємства
Розділ 8. АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
8.1. Мета, етапи і зміст аналізу
8.2. Виконання внутрішньовиробничого завдання і динаміка показників собівартості продукції
8.3. Аналіз загальних чинників зміни собівартості за статтями витрат
8.3.1. Прямі матеріальні витрати
8.3.2 Прямі трудові витрати
8.3.3 Комплексні статті собівартості
8.4. Аналіз собівартості одиниці виробу
8.5. Аналіз резервів зниження собівартості
8.6. Аналіз собівартості продукції за стадіями життєвого циклу
Розділ 9. ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЕРАЦІЙНОГО АНАЛІЗУ ВИТРАТ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ВИПУСКОМ ТА ЗБУТОМ ПРОДУКЦІЇ
9.1. Основні напрями організації операційного аналізу собівартості, прибутку і рентабельності виробництва
9.2. Господарський розрахунок структурних підрозділів підприємств – основа впровадження операційного аналізу
9.3. Операційний аналіз витрат, пов'язаних із випуском продукції
9.4. Операційний аналіз використання матеріалів, купованих напівфабрикатів та комплектуючих виробів у виробництві
9.5. Організація операційного аналізу виробітку та заробітної плати робітників, безпосередньо зайнятих на виробництві
9.6. Операційний аналіз збуту продукції
Розділ 10. АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ВИТРАТ, ВИРУЧКИ І ПРИБУТКУ
10.1. Графічне зображення аналізу беззбитковості
10.2. Алгебраїчне вирішення
10.3. Аналіз беззбитковості та маржинальний дохід на одиницю продукції
10.4. Вплив зміни цін на продукцію
10.5. Вплив зміни постійних витрат
10.6. Вплив змінних витрат
10.7. Аналіз покриття різних видів витрат за різних обсягів випуску
ЧАСТИНА 11. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ
Розділ 11. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ
11.1. Аналіз структури капіталу, фінансової стійкості та платоспроможності
11.2. Структурний аналіз активів і пасивів підприємств
11.3. Аналіз структури активів
11.4. Аналіз структури пасивів
11.5. Аналіз фінансової стійкості
11.6. Аналіз платоспроможності й ліквідності
11.7. Аналіз кредитоспроможності підприємства
11.8. Аналіз забезпеченості запасів джерелами їх формування
11.9. Аналіз і прогнозування ринкової вартості власного капіталу
11.10. Аналіз ефективності використання нематеріальних активів
11.11. Аналіз фінансового прогнозу (можливого банкрутства) підприємства
Розділ 12. АНАЛІЗ ОБОРОТНОСТІ ОБІГОВИХ КОШТІВ
12.1. Аналіз оборотності запасів товарно-матеріальних цінностей
12.2. Оперативний економічний аналіз виробничих запасів в умовах функціонування автоматизованих робочих місць
12.3. Перспективний аналіз виробничих запасів
12.4. Аналіз дебіторської заборгованості
12.5. Аналіз кредиторської заборгованості
12.6. Експрес-аналіз фінансового стану
Розділ 13. АНАЛІЗ УТВОРЕННЯ, РОЗПОДІЛУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
13.1. Аналіз фінансових результатів
Значення, завдання і відбір інформації для аналізу.
Загальне оцінювання динаміки показників прибутку.
Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг).
13.2. Аналіз впливу інфляції на фінансові результати
13.3. Аналіз розподілу прибутку
13.4. Аналіз використання підприємствами чистого прибутку
Розділ 14. АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ, ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ТА ПЛАТЕЖІВ ПРИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЯХ
14.1. Операційний аналіз прибутку в складі маржинального доходу
14.2. Аналіз рентабельності продукції
Прибуток на власний (акціонерний) капітал.
Прибуток на сумарний капітал.
14.3. Аналіз грошових потоків
Прогнозний аналіз грошового потоку.
14.4. Аналіз платежів, здійснюваних під час торговельних операцій
Платіж на відкритий рахунок.
Платіж проти документів.
14.5. Аналіз фінансових операцій, що обмежують валютний ризик
14.6. Лізинг як форма поліпшення фінансового стану підприємств
Розділ 15. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
15.1. Основні поняття інвестиційної діяльності підприємств і джерела фінансування
15.2. Інвестиційна діяльність у межах стратегічного розвитку підприємства
15.3. Аналіз динаміки, структури та джерел фінансування інвестицій
15.4. Аналіз ефективності інвестиційних проектів
Розділ 16. АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
16.1. Міжнародні розрахунки і вдосконалення валютно-фінансових відносин у зовнішньоекономічній діяльності
16.2. Основні форми міжнародних розрахунків
16.3. Акредитивна й інкасова форми розрахунків
16.4. Валютно-фінансові умови зовнішньоторговельних контрактів. Валютні ризики
16.5. Шляхи вдосконалення валютно-фінансових відносин у зовнішньоекономічній діяльності
16.6. Аналіз якості виконання контрактних зобов'язань із закордонними партнерами
16.7. Контракти як інформаційна база для аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємств
16.8. Аналіз динаміки експорту (імпорту) товарів і послуг
16.9. Аналіз накладних витрат щодо експорту й імпорту товарів
16.10. Аналіз ефективності експорту (імпорту) товарів
ДОДАТКИ
ЛІТЕРАТУРА
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.