Соціологічні журнали, Дисертаційні або тривалі дослідження, Додаткові поради, Соціологія - Гіденс Ентоні Бібліотека українських підручників

Соціологічні журнали

Варто ознайомитися з основними журналами з соціології. Вони переважно виходять три-чотири рази на рік. Інформація, що міститься в них, часто актуальніша, ніж книжкова, яка потребує більше часу на написання та видання. Журнальні статті іноді мають суто професійний характер, і початківець у сфері соціології може не зовсім їх розуміти. Проте у всіх провідних журналах регулярно з'являються статті, що становлять загальний інтерес і доступні тим, чиї знання з теми обмежені.

До найважливіших журналів належать "Соціологія" (Sociology) — офіційний журнал Британської асоціації соціологів, "Британський соціологічний журнал" (British Journal of Sociology), "Соціологічний огляд" (Sociological Review) та "Американський соціологічний журнал" (American Journal of Sociology).

Дисертаційні або тривалі дослідження

Іноді ви можете скористатися з бібліотечних фондів, працюючи над певним дослідним проектом, наприклад, при написанні дисертації. Таке завдання може вимагати більш ґрунтовних, ніж у випадку звичайного дослідження, пошуків відповідних джерел.

Якщо ви потребуєте статистичної інформації про Британію, варто почати з книжки "Соціальні тенденції" (Social Trends), яка щороку публікується урядом (HMSO). "Соціальні тенденції" містять добірну статистичну інформацію з багатьох аспектів соціального життя Британії. Подальша інформація міститься в "Загальному опитуванні домогосподарів" (General Household Survey), а детальніші статистичні дані можна взяти із "Щорічного статистичного резюме" (Annual Abstract of Statistics); останні два видання теж є державними.

Для соціолога-дослідника багато цінної інформації дають газетні статті. Кілька газет є виданнями, які іноді називають "щоденниками для нотаток". Вони не тільки подають актуальну інформацію, а й публікують витяги з промов у парламенті, звітів уряду та інших офіційних джерел. Найважливішими з таких видань у Британії є "Тпе Times", "Guardian" та "Independent", кожне з котрих публікує покажчик тем та прізвищ, що з'являються на їх сторінках.

Додаткові поради

Якщо ви почнете регулярно користуватися бібліотекою, то, найімовірніше, виявите, що краще відчувати збентеження від кількості праць у тій чи тій сфері, ніж переживати проблеми, пов'язані з пошуком потрібної літератури. Звичайно, один із способів упоратися з цією проблемою — це добір книжок чи статей на основі списку літератури, що його рекомендують ваші викладачі й керівники. Якщо такого списку у вас немає або ви хочете чогось більшого, треба якомога точніше визначити, яка саме інформація вам потрібна. Це дозволить звузити діапазон пошуків до розумних меж. Якщо у вашій бібліотеці є відкриті стелажі, варто, перш ніж добирати потрібну вам літературу, переглянути деякі потенційно важливі книжки чи статті. Якщо у вас є надійна книжка, ви можете скористатися її бібліографічним покажчиком. Приймаючи рішення, враховуйте не тільки напрямок певної теми, а й час написання книги. У соціології та інших суспільних науках постійно виникають нові тенденції, про які в давніших виданнях, звісно, не згадується.

Резюме

1. Усі дослідження починаються з певної проблеми, котра хвилює або бентежить дослідника. Ці проблеми можуть виникати внаслідок прогалин в існуючій літературі або теоретичних дискусій чи практичних проблем соціального світу. У розробці стратегій дослідження можна виділити кілька окремих етапів, хоча у процесі фактичних досліджень їх рідко неухильно дотримуються.

2. Ґрунтовне соціологічне дослідження передбачає використання надійного методу аналізу конкретного соціального явища. Методи дослідження означають способи його проведення. У польових дослідженнях, або стаціонарному спостереженні, дослідник проводить багато часу в групі або спільноті, яку він досліджує. Другий метод, опитування, означає надсилання або роздавання анкет групам осіб, вибраних з-поміж усього населення. До інших методів належать експерименти, використання історій життя та щоденників, а також вивчення документів.

3. Кожний з багатьох методів дослідження має свої обмеження. Тому дослідники часто поєднують у своїй роботі два чи більше методів, кожний з котрих застосовується для перевірки або доповнення матеріалу, одержаного за іншими методами. Найкращі зразки соціологічних праць містять історичний і порівняльний підходи.

4. У процесі соціологічного дослідження дослідник часто стикається з етичними дилемами. Вони можуть виникати тоді, коли дослідник вводить в оману досліджуваних або коли публікація результатів дослідження може неґативно позначитися на почуттях або житті осіб — об'єктів дослідження. Цілком задовільних способів вирішення цих проблем не існує, однак усі дослідники мають виявляти обачність щодо таких дилем.

5. В аналізі дослідження застосовуються різні статистичні методи, які Генерують кількісні дані. Найважливішими є показники головної тенденції та коефіцієнти кореляції. Показники головної тенденції є способами підрахунку середніх значень із певного переліку цифр; коефіцієнти кореляції вимірюють ступінь, до якого одна змінна послідовно співвідноситься з іншою.

Додаткова література

Margaret Fonow and Judith A. Cook, Beyond Methodology: Feminist Scholarship as Lived Research (Bloomington: Indiana University Press, 1991). Добірка есе, що аналізують вплив фемінізму на методи дослідження суспільних наук.

Lee Harvey, Morag MacDonald and Anne Devany, Doing Sociology (London: Macmillan, 1992). Методологічний підхід побудови проекту, написаний для студентів-початківців у соціології.

Catherine Marsh, Exploring Data (Cambridge: Polity Press, 1988). Блискучий вступ до аналізу даних, сконцентрований на використанні статистичної техніки при вивченні реальних проблем.

Ken Plummer, Documents of Life (London: Routledge, 1990). Вступний курс до застосування якісного дослідження в суспільних науках.

Lynne Williams and Audrey Dunsmuir, How to do Social Research (London: HarperCoslins, 1990). Практичний посібник-вступ до соціального дослідження, який охоплює найбільш важливі аспекти основних методів дослідження в соціології.

Важливі терміни

• фактичні питання і вибірка

• порівняльні питання • репрезентативна вибірка

• еволюційні питання • випадкова вибірка • теоретичні поняття • гіпотеза

• включене спостереження • опитування • стандартизовані анкети • анкети з відкритими питаннями • вибірка • випадкова вибірка • репрезентативна вибірка • експеримент • порівняльний аналіз • переконання здорового глузду • кореляція