Розділ 9. ЕТНІЧНІСТЬ І РАСА, ЕТНІЧНІСТЬ, Соціологія - Гіденс Ентоні Бібліотека українських підручників

Розділ 9. ЕТНІЧНІСТЬ І РАСА

Основні поняття

• етнічність • расизм • упередження • дискримінація

Сьогодні в різних частинах світу відбуваються битви між різними культурними та расовими групами, причому деякі з них призвели до трагічних наслідків і великого кровопролиття. Криваві війни такого походження відбулися в Боснії-Герцеґовині (на теренах колишньої Югославії), в Ефіопії (Африка), у Грузії (що входила до складу колишнього Радянського Союзу).

Водночас у багатьох реґіонах земної кулі тягнуться й тягнуться потоки біженців та іммігрантів, що або рятуються від таких конфліктів, або втікають від злиднів у пошуках кращого життя. Прибуваючи до нової країни, вони часто відчувають на собі ненависть людей, які лише кілька ґенерацій тому самі були іммігрантами. В такій ситуації, наприклад, опиняється чимало людей, що прибувають до Сполучених Штатів. США в культурному плані — найрозмаїтіше суспільство у світі. Це суспільство іммігрантів; тубільне населення, американські індіанці сьогодні становлять менш як один відсоток від усього населення Сполучених Штатів. Проте Велика Британія та Європа швидко стають майже такими самими змішаними в культурному плані, як і США. Звичайно ж, саме європейці були першими іммігрантами у Північній Америці, і вони ж таки домінували донедавна в імміграції на територіях, що сьогодні стали Сполученими Штатами та Канадою. Нині вже нові хвилі імміграції, як законної, так і незаконної, накочуються на саму Західну Європу. Іммігранти прибувають туди зі Східної Європи, з Африки, з Близького Сходу та з Азії. Багато дилем, конфліктів та сутичок, так само як і вигод та можливостей, що стали наслідком напливу імміґрантів у США, сьогодні мають місце й у Європі. Європа стає більш етнічно гетерогенною, ніж будь-коли раніше.

ЕТНІЧНІСТЬ

ЕТНІЧНІСТЮ ми називаємо культурні звичаї та світогляд певної спільноти людей, що відрізняють їх від інших. Члени етнічних груп бачать себе культурно відмінними від інших груп у суспільстві, а ті у свою чергу бачать їх такими. Існує чимало ознак, за якими такі етнічні групи відрізняються одна від одної, але головними вважаються мова, історія або походження (справжнє чи уявне), релігія та манера вбиратися чи прикрашати себе. Етнічні відмінності виступають як повністю набуті, що видається самоочевидним, поки ми не згадаємо, як часто на певні групи людей дивились як на "народжених правити" або "ледачих", "недорозвинених" і т. д. (Про розмаїття етнічних груп у Великій Британії див. таблицю 9.1.)

Таблиця 9.1. Етнічний склад населення Великої Британії в 1992 р. (у відсотках).

Етнічна група

Велика Британія

Англія та Велс

Англія

Велс

Шотландія.

Білі

94,5

94,1

93,8

98,5

98,7

Етнічні меншини

5,5

5,9

6,2

1,5

1,3

Чорношкірі

1,6

1,8

1,9

0,3

0.1

Карибці

0,9

1,0

1.1

0,1

0,0

Африканці

0,4

0,4

0,4

0,1

0,1

Інші чорношкірі

0,3

0,4

0,4

0,1

0,1

Південноазіати

2,7

2.9

3,0

0,6

0.6

Індійці

1,5

1,7

00

0,2

0,2

Пакистанці

0,9

0,9

1,0

0.2

0,4

Бангладешці

0,3

0,3

0,3

0,1

0,0

Китайці та інші

1.2

1,2

1.3

0,6

0,5

Китайці

0,3

0,3

0,3

0,2

0.2

Інші азіати

0,4

0,4

0,4

0,1

0,1

Інші — інші

0,5

0,6

0,6

0,3

0.2

Все населення (тис.)

54 888,9

49 890,3

47 055,2

2 835,1

4 998,6

Джерело: D. Owen, Ethnic Minorities in Britain: Settlement Patterns, 1992, p. 2. Census data is Crown Copyright.

У цьому розділі ми спробуємо з'ясувати, чому етнічна відмінність так часто спричиняється до соціальних конфліктів. На такі конфлікти величезний вплив мало поняття "раси", тож ми розглянемо її природу та походження. Потім ми проаналізуємо, чому певні групи так зневажають або ненавидять інших, тобто сконцентруємо свою увагу на расових та етнічних упередженнях. У наступних параграфах цього розділу ми дослідимо етнічні взаємини в різних національних контекстах, приділяючи головну увагу Сполученим Штатам, Британії та Континентальній Європі.