Організація виконання контракту, Організація торгівлі - Апопій В.В. Бібліотека українських підручників

Організація виконання контракту

Третій етап здійснення імпортної угоди передбачає належне виконання сторонами взятих на себе згідно з контрактом зобов'язань.

Продавець на цьому етапі здійснює виконання замовлення покупця. Для цього виконуються такі операції: підготовка вантажу до відправлення, страхування товару й оформлення страхового полісу, відвантаження товару.

У процесі підготовки вантажу до відправлення здійснюються упакування і маркування товару відповідно до чинних правил, норм і стандартів, виписуються розрахункові і товаросупроводжувальні документи.

Документи, що супроводжують товари від пункту відправлення до пункту призначення, називаються товаросупроводжувальними. До них належать: комерційні, страхові, транспортні і митні

Комерційні документи характеризують вартість, якість і кількість товару. Оформлення цих документів проводиться на бланках продавця. Основним комерційним документом є рахунок, в якому зазначаються найменування продавця і покупця, номер і дата контракту, повне найменування товару і загальна сума рахунка, базисні умови постачання, форма розрахунків, відомості про страхування, найменування банку, де має здійснюватися платіж. Якщо комерційний рахунок виписується в одній валюті, а платіж здійснюється в іншій, то в рахунку повинен бути вказаний курс перерахування.

До рахунка додаються документи, що містять якісні і кількісні характеристики товарів: накладна, сертифікат про якість, гарантійне зобов'язання, протокол випробування, дозвіл на навантаження, технічна документація, специфікація, пакувальний лист.

Страхові документи включають страхові поліси і страхові сертифікати.

Транспортні документи виписує перевізник товарів. Вони засвідчують, що товар узятий до перевезення. До таких документів належать: коносаменти (при морських перевезеннях), накладні (при залізничних, авіа- і автоперевезеннях), універсальний транспортний документ (при перевезенні кількома видами транспорту), приймально-здавальні акти, поштові квитанції, охоронні розписки, складські свідоцтва.

Митні документи необхідні для оформлення переходу товарів через митницю. До них відносять: митну декларацію, експортні й імпортні ліцензії, декларацію валютного контролю, податкову декларацію, свідоцтва про походження товару, свідоцтва про контроль якості, ветеринарні (для живої худоби і птаха), санітарні (для харчових продуктів), фіто-санітарні свідоцтва (для рослин, овочів, фруктів) і карантинні (для насіння, саджанців, вовни) свідоцтва.

Перед відвантаженням товару продавцем на адресу покупця надсилається повідомлення про відвантаження.

На третьому етапі покупець повинен ужити всіх необхідних заходів щодо вчасного прийняття товару і своєчасної його оплати. Підписана вантажоодержувачем і

вручена постачальникові перевізником накладна, що супроводжує вантаж, є доказом виконання постачальником своїх зобов'язань.

У разі неналежного виконання будь-якою стороною зобов'язань за контрактом противна сторона застосовує щодо неї відповідні заходи впливу.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

1. За якими ознаками класифікують господарські зв'язки торгівлі з промисловістю ?

2. У чому полягає суспільне значення оптових закупівель товарів?

3. Якими основними принципами керуються під час організації оптових закупівель товарів?

4. Які завдання і структура маркетингового дослідження ринку?

5. Який порядок оперативного планування оптових закупівель товарів на підприємствах?

6. Які основні методи використовуються для прогнозування попиту населення на товари народного споживання і в чому їхня суть?

7. Якими критеріями керуються під час обґрунтування вибору конкретних постачальників товарів?

8. Які форми оптових закупівель використовуються при закупівлях товарів у вітчизняних товаровиробників? Які їх переваги і вади?

9. На обґрунтування яких основних умов договору постачання слід звертати особливу увагу в умовах перехідної економіки?

10. Які особливості закупівель товарів за державні кошти?

11. За яких умов підприємства торгівлі закуповують товари в інофірм?

12. Які розділи містить зовнішньоторговельний контракт купівлі-продажу товарів ?

13. Які документи оформляються при укладенні і виконанні зовнішньоторговельного контракту?

14. Яке значення мають господарські зв'язки торгівлі з промисловістю для економіки держави?