Libfree.com » Економіка » Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О.І. Бібліотека українських підручників
Информация к новости
  • Просмотров: 8217
  • Автор: admin
  • Дата: 6-11-2011, 20:38
 (голосов: 0)
6-11-2011, 20:38

Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О.І. Бібліотека українських підручників

Категория: Економіка

Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О.І.

У навчальному посібнику послідовно викладено теоретичні, методичні та практичні питання формування та використання потенціалу праці на макро- та мікрорівні функціонування підприємств. Наведено основи економіки праці з погляду мультидисциплінарних підходів до дослідження проблем працевикористання в ринковій економіці. Розглянуто сутність категорії "праця" та структуру людських ресурсів. Розкрито механізм відтворення населення та його показники. Запропоновано сучасне розуміння соціально-трудових відносин на виробничому, територіальному, галузевому і національному рівнях. Особливу увагу приділено структурі доходів населення і чинникам рівня життя. Обґрунтовано сучасні світові тенденції розвитку соціально-трудових відносин. Додаток на компакт-диску допоможе ознайомитися з практичними аспектами застосування трудового законодавства, аналізу та звітності на підприємствах.

Для студентів, викладачів, аспірантів економічного профілю вищих закладів освіти, всіх, хто цікавиться проблемами формування та функціонування соціально-трудових відносин у сфері праці.ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА
Змістовий модуль 1 ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Тема 1. ОБ'ЄКТ, ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Методичні вказівки до вивчення теми
Рекомендована література до теми
Блок завдань теоретичної та практичної підготовки
Тестові завдання для самоперевірки
Блок А. Контрольні питання одиничного вибору відповідей
Блок Б. Контрольні питання множинного вибору відповідей
Тема 2. ТРУДОВІ РЕСУРСИ І ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУСПІЛЬСТВА
Методичні вказівки до вивчення теми
Природний рух населення
Трудові ресурси
Баланс трудових ресурсів
Людський капітал
Трудовий потенціал
Рекомендована література до теми
Блок завдань теоретичної та практичної підготовки
Приклади розв'язування завдань
Завдання для самостійного виконання
Завдання для самостійного виконання з використанням ПЕОМ
Тестові завдання для самоперевірки знань
Блок А. Контрольні питання одиничного вибору відповідей
Блок Б. Контрольні питання множинного вибору відповідей
Тема 3. СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ЯК СИСТЕМА
Методичні вказівки до вивчення теми
Соціально-трудові відносини
Методи регулювання соціально-трудових відносин
Рекомендована література до теми
Блок завдань теоретичної та практичної підготовки
Тестові завдання для самоперевірки знань
Блок А. Контрольні питання одиничного вибору відповідей
Блок Б. Контрольні питання множинного вибору відповідей
Тема 4.СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО
Методичні вказівки до вивчення теми
Соціальне партнерство
Моделі соціального партнерства
Рекомендована література до теми
Блок завдань теоретичної та практичної підготовки
Тестові завдання для самоперевірки знань
Блок А. Контрольні питання одиничного вибору відповідей
Блок Б. Контрольні питання множинного вибору відповідей
Тема 5. РИНОК ПРАЦІ ТА ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Методичні вказівки до вивчення теми
Ринок праці
Попит на робочу силу
Пропозиція робочої сили
Інфраструктура ринку праці
Сегментація ринку праці
Патерналістська модель (японська).
Соціал-демократична модель (шведська).
Ліберальна модель (американська).
Активні форми регулювання ринку праці
Пасивні форми регулювання ринку праці
Рекомендована література до теми
Блок завдань теоретичної та практичної підготовки
Тестові завдання для самоперевірки знань
Блок А. Контрольні питання одиничного вибору відповідей
Блок Б. Контрольні питання множинного вибору відповідей
Тема 6. СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ЗАЙНЯТОСТІ
Методичні вказівки до вивчення теми
Ефективна зайнятість
Гнучкі форми зайнятості
Інституційний механізм регулювання зайнятості
Класифікація видів та форм безробіття
Рекомендована література до теми
Блок завдань теоретичної та практичної підготовки
Приклади розв'язування завдань
Завдання для самостійного виконання
Тестові завдання для самоперевірки знань
Блок А. Контрольні питання одиничного вибору відповідей
Блок Б. Контрольні питання множинного вибору відповідей
Змістовий модуль 2. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Тема 7. ОРГАНІЗАЦІЯ І НОРМУВАННЯ ПРАЦІ
Методичні вказівки до вивчення теми
Організація праці
Форми організації праці
Поділ праці
Організація робочого місця
Планування робочого місця
Робочий час
Рекомендована література до теми
Блок завдань теоретичної та практичної підготовки
Приклади розв'язування завдань
Завдання для самостійного виконання
Завдання для самостійного виконання з використанням ПЕОМ
Тестові завдання для самоперевірки знань
Блок А. Контрольні питання одиничного вибору відповідей
Блок Б. Контрольні питання множинного вибору відповідей
Тема 8. ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАЦІ
Методичні вказівки до вивчення теми
Продуктивність праці
Ефективність праці
Управління продуктивністю праці на підприємстві
Рекомендована література до теми
Блок завдань теоретичної та практичної підготовки
Приклади розв'язування завдань
Завдання для самостійного виконання
Завдання для самостійного виконання з використанням ПЕОМ
Тестові завдання для самоперевірки знань .
Блок А. Контрольні питання одиничного вибору відповідей
Блок Б. Контрольні питання множинного вибору відповідей
Тема 9. ПОЛІТИКА ДОХОДІВ І ОПЛАТА ПРАЦІ
Методичні вказівки до вивчення теми
Вартість робочої сили
Доходи населення
Витрати населення
Рівень життя населення
Індекс людського розвитку
Оплата праці
Гнучкість оплати праці
Рекомендована література до теми
Блок завдань теоретичної та практичної підготовки
Приклади розв'язування завдань.
Завдання для самостійного виконання
Завдання для самостійного виконання з використанням ПЕОМ
Тестові завдання для самоперевірки знань.
Блок А. Контрольні питання одиничного вибору відповідей
Блок Б. Контрольні питання множинного вибору відповідей
Тема 10. ПЛАНУВАННЯ ПРАЦІ
Методичні вказівки до вивчення теми
План з праці
Фонд оплати праці
Плановий ФОП
Рекомендована література до теми
Блок завдань теоретичної та практичної підготовки
Приклади розв'язування завдань.
Завдання для самостійного виконання
Завдання для самостійного виконання з використанням ПЕОМ
Тестові завдання для самоперевірки знань.
Блок А. Контрольні питання одиничного вибору відповідей
Блок Б. Контрольні питання множинного вибору відповідей
Тема 11. Аналіз, звітність, аудит у сфері праці
Методичні вказівки до вивчення теми
Трудові показники
Фонд оплати праці (ФОП)
Аналіз трудових показників у сфері праці
Аналіз витрат на оплату праці
Аудит у трудовій сфері
Рекомендована література до теми
Блок завдань теоретичної та практичної підготовки
Приклади розв'язування завдань.
Завдання для самостійного виконання
Завдання для самостійного виконання з використанням ПЕОМ
Тестові завдання для самоперевірки знань.
Блок А. Контрольні питання одиничного вибору відповідей
Блок Б. Контрольні питання множинного вибору відповідей
Тема 12. МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ СФЕРИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ Й УДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН
Методичні вказівки до вивчення теми
Моніторинг соціально-трудової сфери
Соціальні процеси у сфері праці
Рекомендована література до теми
Блок завдань теоретичної та практичної підготовки
Тестові завдання для самоперевірки знань.
Блок А. Контрольні питання одиничного вибору відповідей
Блок Б. Контрольні питання множинного вибору відповідей
Тема 13.МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН
Методичні вказівки до вивчення теми
Міжнародна організація праці
Рекомендована література до теми
Блок завдань теоретичної та практичної підготовки
Тестові завдання для самоперевірки знань.
Блок А. Контрольні питання одиничного вибору відповідей
Блок Б. Контрольні питання множинного вибору відповідей
Словник основних термінів
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.