Інтер'єр магазину, Організація торгівлі - Апопій В.В. Бібліотека українських підручників

Інтер'єр магазину

Під інтер'єром магазину (від фр. interieur — внутрішній простір будівлі або приміщення у будівлі) розуміють архітектурно й художньо озлоблену його внутрішню частину. Інтер'єр має відповідати зовнішньому оформленню і не вступати в суперечність з образом магазину, який склався в покупців під впливом архітектурного рішення будівлі. Оформлення інтер'єру повинно відповідати традиціям, смакам, стилю життя основного контингенту покупців. Головним завданням під час проектування інтер'єру магазину є створення оптимальних умов для показу товарів і забезпечення максимальних зручностей покупцям для здійснення купівлі. Досягнення цієї мети залежить від комплексного вирішення таких завдань:

• створення оптимальних пропорцій приміщень, раціональної розстановки обладнання з урахуванням розміщення основних проходів, колон, сходів, ескалаторів та ін.;

• вдале розташування вітрин та рекламних засобів;

• оригінальна обробка стін, стелі, підлоги та колон;

• правильне використання кольору при оформленні приміщень;

• правильне освітлення торговельних залів магазинів джерелами загального та місцевого освітлення;

• улаштування підвісних елементів з урахуванням архітектури простору торгового залу.

У створенні інтер'єру особлива роль відводиться раціональному плановому рішенню торгового залу. Приймаючи рішення щодо розстановки торгового обладнання, необхідно враховувати імідж магазину, товарну спеціалізацію магазину й економічну доцільність. Загалом вибраний варіант має забезпечувати досягнення встановлених нормативів ефективності використання площі торгового залу та сприяти тому, щоб покупці могли побачити якомога більшу частину пропонованих товарів. На це саме треба орієнтуватися і розміщування товарів у торговому залі та їх викладка на торговому обладнанні. Торгове обладнання не має контрастувати з іншими елементами оформлення торгового залу. Форма і конструкція торгового обладнання, особливості стилю і способи викладання товарів, поєднання кольорів, рекламні засоби повинні створювати єдиний закінчений ансамбль.

Декоративне оформлення сучасних магазинів дуже різноманітне — від простого, стриманого стилю до використання найрізноманітніших декоративних матеріалів і прикрас. Декоративне оформлення може відображати чи підкреслювати перевагу тих чи інших товарів у асортименті.

Важливим засобом Оформлення інтер'єру магазину є правильне використання кольопу Дуже складним процесом с досягнення гармонії кольорів через посилення або зменшення їх насиченості. Тут широко використовуються закономірності сприйняття кольорів. Через просторові властивості сприйняття кольорів вироби різних кольорів, що експонуються на одній площині, можуть здаватися близькими (теплі кольори) або далекими (холодні кольори). У художньому оформленні важливе значення має явище контрастності, коли колір одного виробу залежно від навколишніх кольорів змінюється в бік, протилежний кольору оточення. Це явище поширюється на всі кольори.

Інтер'єри магазинів тканин, одягу, взуття, косметичних і парфумерних товарів і ювелірних виробів слід оформлювати більш яскравими, контрастними кольорами. Найбільш контрастну дію чинять холодні кольори — синьо-зелені, синьо-фіолетові, сині в поєднанні з теплими — червоними, жовтими.

Колір для фарбування приміщень вибирають з урахуванням розміщення підприємств відносно сторін світу, їх пропорцій. Приміщення, що добре освітлюються природним світлом, ліпше фарбувати в сіро-синьо-зелені кольори, а затемнені — у світлі жовто-охристі. Для стель бажано використовувати тільки білий колір.

За допомогою кольору можна змінити сприйняття пропорцій приміщень, створити ілюзію збільшення або зменшення простору. Так, для фарбування торцевих стін вузького приміщення використовують насичені теплі, а повздовжніх — світлі холодні тони.

Підсобні приміщення можуть бути пофарбовані у світло-зелений (конторські), жовтий (кімнати відпочинку) чи білий (комори) кольори.

Важливе значення для створення привабливого образу магазину має правильне освітлення торговельних залів магазинів спосіб поєднання систем природного і штучного освітлення, що дозволяє вигідно показувати ті чи інші товари та створювати атмосферу, що сприяє здійсненню купівлі.

У практиці торгівлі в магазинах застосовуються штучні системи загального, периметрального (кругового) та акцентуючого освітлення. Загальне освітлення застосовується для забезпечення видимості і створення певного тону в приміщенні торгового залу, периметральне освітлення дозволяє привернути увагу до стін, вертикальних поверхонь, а також спрощує орієнтацію у торгових залах з великою площею; акцентуюче освітлення виділяє товар із загальної маси, акцентує увагу на певних деталях даного товару. Воно дозволяє привернути увагу покупців до певних товарів завдяки використанню прожекторного обладнання, спеціальних ламп і місцевих світильників.

Світлові ефекти дозволяють не лише якісно показати товари, але й приховати окремі недоліки дизайну магазину, створити певний настрій та відчуття, які зміцнюють імідж магазину. Під час проектування системи освітлення необхідно враховувати, що освітлення повинно забезпечувати виділення товарів, створювати відповідний настрій для їх вибору, приховувати недоліки приміщення.

Для освітлення торговельних приміщень рекомендується застосовувати люмінесцентні лампи, які досить економні. Ліпше, якщо трубчасті лампи розміщують не вздовж проходів і острівних прилавків, а впоперек. Тоді товари виглядають привабливіше, створюється менше тіней. Нині є великий вибір засобів світлотехніки, за допомогою яких можна оживити інтер'єр. Вузькі прямі промені ртутних ламп змушують відблискувати металічні і скляні банки, непродовольчі товари. Скрите освітлення допомагає виділити самі товари. Використовуючи нові види ламп і світильників, легко створити незвичайний образ магазину. Можна підбирати незвичні кольорові рішення для окремих секцій, відділів чи товарних груп, а в цілому внутрішнє освітлення магазину повинно ефективно підкреслювати переваги його інтер'єру.

Останнім важливим елементом декоративного оформлення інтер'єру магазину є засоби внутрішньо-магазинної реклами: вивіски, вказівники, графіка тощо. їх використання сприяє одержанню покупцями додаткової інформації про товари чи місця їх продажу в торговельному залі або підштовхує відвідувачів до вибору конкретного товару. Деякі елементи створюють при цьому ще й ефект персонального звернення до покупця або викликають відчуття ексклюзивності, романтики, краси та ін.

Усі компоненти зовнішнього і внутрішнього оформлення магазину повинні поєднуватися між собою і породжувати у покупця очікування зручних і приємних купівель.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ

1. Які основні групи приміщень магазину і який між ними функціональний зв'язок?

2. Які вимоги ставляться до об'ємно-планувальних рішень магазинів?

3. Які вимоги ставляться до розміщення зони входу-виходу в магазинах?

4. Які є види технологічних планувань торговельних залів магазинів і коли вони застосовуються?

5. Які основні вимоги ставляться до розміщення й улаштування неторговельних приміщень?

6. Що таке імідж магазину і чим він визначається?