ДЕРЖАВА, ПОЛІТИЧНА ВЛАДА ТА ВІЙНА, ВЛАДА ТА ПОВНОВАЖЕННЯ, Соціологія - Гіденс Ентоні Бібліотека українських підручників

Розділ 13. ДЕРЖАВА, ПОЛІТИЧНА ВЛАДА ТА ВІЙНА

Основні поняття

• уряд • політика • влада • владні повноваження • держава • національна держава • демократія • індустріалізація війни

У 1989 році на площі Тяньаньмень у Пекіні, столиці Китаю, розгорнулася драма. Тисячі людей зібралися тут, щоб виступити на захист демократії. Реакція комуністичного уряду Китаю була шаленою. Підрозділи червоних військ атакували демонстрантів. Багато людей загинуло, а сотні інших заарештовано та ув'язнено.

Демократія в Китаї досі не стала реальністю. Проте в багатьох інших країнах продемократичні сили успішно повалили авторитарні режими. У колишньому Радянському Союзі та Східній Європі ці сили зруйнували комунізм. Останніми роками у багатьох країнах Латинської Америки та деяких країнах Африки й Азії до влади прийшли уряди демократичної орієнтації. У Західній Європі, Північній Америці, Австралії та Новій Зеландії вже давно існують демократичні уряди.

Демократизація є сьогодні одним з найголовніших політичних чинників у світі — вона впливає на глобалізацію і сама зазнає впливу. Як і багато аспектів сучасного суспільства, сфера дії уряду та політики зазнає істотних змін. УРЯД — це інструмент регулярного впровадженій політики, рішень і державних справ через дії службовців політичного апарату. ПОЛІТИКА — це способи, якими використовують владу, щоб вплинути на обсяг та зміст діяльності уряду. Сфера політики може виходити далеко за рамки самих державних інституцій.

У цьому розділі ми дослідимо головні чинники, що впливають на політичне життя. Ми проаналізуємо природу демократії та розглянемо роль політичних партій. Ми обговоримо деякі трансформації, що останніми роками відбулися в політиці Британії, а потім перейдемо до розгляду політики в міжнародній царині. Наприкінці розділу ми розглянемо наслідки змін у Східній Європі після 1939 року і дослідимо вплив війни на суспільство.

Однак перш за все розглянемо деякі базові поняття, необхідні для дослідження політичного життя, — влада, повноваження та держава. Все політичне життя, в тому чи іншому розумінні, зосереджене навколо влади; хто її має, як її досягають і що з нею роблять.

ВЛАДА ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

Як зазначалося в розділі 1, дослідження влади має для соціології ' фундаментальне значення. ВЛАДА — це спроможність окремих осіб або груп змусити інших рахуватися із своїми інтересами чи справами, навіть за умови протидії інших сил. Іноді влада означає пряме

застосування сили, як це було тоді, коли китайський уряд придушив демократичний рух на площі Тяньаньмень. Влада є елементом майже всіх соціальних взаємовідносин, приміром, між працедавцем та працівником. У цьому розділі увагу приділено вужчому аспектові влади — владі уряду. У такій формі вона майже завжди йде в парі з ідеологією, яку використовують для виправдання дій тих, котрі стоять при владі. Наприклад, застосування китайським урядом сили проти студентської демонстрації означало крайній захід для захисту комуністичної ідеології,

ПОВНОВАЖЕННЯ — це легітимне використання влади урядом. Леґітимність означає, що особи, які перебувають у сфері урядових повноважень, погоджуються з цим. Отже, влада різниться від повноважень. Коли в Китаї спалахнули продемократичні заворушення, а уряд відреаґував ув'язненням та розстрілами демонстрантів, це було виявом влади, проте, разом з тим, і свідченням втрати урядом авторитету. Всупереч переконанням багатьох, демократія є не єдиним типом уряду, який вважається легітимним. Диктаторські режими також можуть мати леґітимність. Однак, як ми побачимо далі, сьогодні демократія є найпоширенішою формою уряду, який називають легітимним.