ЗМІНИ В МОДЕЛЯХ СІМ'Ї У СВІТІ, ІМ'Я І ШЛЮБ У СПОЛУЧЕНОМУ КОРОЛІВСТВІ, Соціологія - Гіденс Ентоні Бібліотека українських підручників

ЗМІНИ В МОДЕЛЯХ СІМ'Ї У СВІТІ

Розмаїття форм сім'ї і далі існує в різних суспільствах у всьому світі. В деяких місцях, наприклад, у кількох далеких регіонах Азії, Африки та в Океанії, традиційні родинні системи змінилися мало. Проте в більшості країн проходять зміни, які набувають все більшого поширення. Причини цих змін складні, але кілька чинників можна виділити як особливо важливі. Один із них — це розповсюдження західної культури. Наприклад, західні ідеали романтичного кохання поширилися на суспільства, в яких раніше вони були невідомі. Другий чинник — це розвиток централізованого управління в місцевостях, де раніше існували невеликі самостійні суспільства. На життя людей починає впливати їхня інтеграція в національну політичну систему; більше того, уряди вдаються до активних спроб змінити традиційні види поведінки. Наприклад, у Китаї або в Монголії, з огляду на швидке зростання населення, держава постійно накидає своїм громадянам програми, що підштовхують їх до застосування методів контрацепції тощо.

Ці зміни створюють рух до переважання нуклеарної сім'ї у світових масштабах, руйнуючи системи великих родин та інші види груп спорідненості. Це вперше було задокументовано тридцять років тому Вільямом Дж. Ґуді в його книжці "Світова революція моделей сім'ї" (J. Goode, 1963) й розвинуто в подальших дослідженнях.

Напрямки змін

Найважливіші зміни, які сьогодні відбуваються в усьому світі, такі:

1. Розширені сім'ї та інші групи спорідненості знижують свій вплив.

2. Існує загальна тенденція вільно обирати собі дружину чи чоловіка.

3. Права жінки визнаються дедалі ширше як у питаннях укладення шлюбу, так і в опрацюванні рішень у сім'ї.

4. Шлюби між родичами стають менш звичним явищем.

5. Рівень сексуальної свободи зростає в тих суспільствах, які раніше суворо її обмежували.

6. Існує загальна тенденція до розширення прав дітей.

Було б помилкою перебільшувати ці тенденції або доходити висновку, що нуклеарна сім'я стала повсюди домінантною формою, В більшості сучасних суспільств розширені сім'ї все ще є нормою; традиційні звичаї родинного життя зберігаються. Більше того, зміни відбуваються з неоднаковою швидкістю, і ми спостерігаємо також зворотні рухи назад та протилежні тенденції. Наприклад, дослідження, здійснене на Філіпінах, виявило більшу частку розширених сімей у міському середовищі, аніж у навколишніх сільських районах. Ці розширені сім'ї не просто розвивалися з традиційних, а являли собою щось цілком нове. Залишаючи сільську місцевість, кузени, племінники та племінниці перебиралися жити до своїх родичів у міста, де більше можливостей знайти роботу.

CІМ'Я І ШЛЮБ У СПОЛУЧЕНОМУ КОРОЛІВСТВІ

Зважаючи на культурне розмаїття, характерне для сучасного Сполученого Королівства, в країні сьогодні можна спостерігати значні варіації в ставленні до родини та шлюбу. Одні з найразючіших — це відмінності між структурами білої й небілої родини, тож ми повинні з'ясувати, чому це так. Потім ми розглянемо проблеми шлюбних розлучень, повторного одруження та всиновлення дітей з погляду сучасних моделей сімейного життя.

Проте спочатку викладемо кілька основних характеристик, властивих майже всім сім'ям у Британії.

Загальні характеристики

Риси, притаманні британській сім'ї в цілому, такі:

1. Як і всі інші сім'ї західного суспільства, британська родина моногамна, причому її моногамний характер закріплений законом. Та з огляду на високий відсоток розлучень, який існує в сьогоднішньому Сполученому Королівстві, деякі оглядачі запропонували називати модель британського шлюбу серійною моногамією. Тобто індивідам дозволяється брати скільки завгодно шлюбів, аби тільки не водночас. Не слід також плутати узаконену моногамію з узвичаєною сексуальною практикою. Ні для кого не таємниця, що велика частка британців перебувають у сексуальних стосунках з особами, з якими вони не поєднані узами законного шлюбу. 2. Британський шлюб будується на ідеї романтичного кохання. Великого впливу набув афективний індивідуалізм. Вважається,

що подружжя повинна об'єднувати взаємна любов, яка спирається на особисту привабливість та сумісність характерів і має бути основою для укладання шлюбної угоди. Романтичне кохання як складова шлюбу "натуралізувалося" в сучасній Британії; воно виглядає невід'ємною складовою людського існування, радше ніж певна характеристика, властива для новітньої культури. Звичайно ж, реальність відрізняється від ідеології. Наголос на персональному задоволенні в шлюбі породжує сподівання, які іноді неможливо справдити, і це один з чинників постійного зростання рівня розлучень.

3. Британська родина патрилінійна та неолокальна. Патрилінійна спадковість означає, що діти беруть собі прізвище батька, та й власність звичайно передається по чоловічій лінії. (Багато суспільств у світі є матрилінійними, де прізвище, а часто й власність, передаються по жіночій лінії.) Модель неолокального проживання означає, що новостворене подружжя перебирається жити в інше помешкання, окремо від їхніх батьків. Однак неолокалізм не є абсолютною характеристикою британської родини. Багато сімей, а надто тих, які належать до нижчого класу, е матрилокальними, коли новоодружені оселяються поблизу від батьків нареченої.

4. Британська сім'я є нуклеарною і складається з одного або двох батьків, які живуть у одному помешканні зі своїми дітьми. Проте не можна сказати, що нуклеарні сім'ї повністю ізольовані від родинних зв'язків.