Libfree.com » Логістика » Логістика - Банько В.Г. Бібліотека українських підручників
Информация к новости
  • Просмотров: 4780
  • Автор: admin
  • Дата: 6-11-2011, 20:38
 (голосов: 1)
6-11-2011, 20:38

Логістика - Банько В.Г. Бібліотека українських підручників

Категория: Логістика

Логістика - Банько В.Г.

В навчальному посібнику запропонований новий методичний підхід до розробки і вибору раціональних варіантів логістичних процесів за критерієм оцінки приведених народногосподарських витрат по ним, їх ефективність впровадження в практику. Вперше в Україні розроблена наукова класифікація та методика розробки логістичних карт, за допомогою яких визначається трудомісткість логістичних операцій на всьому шляху товароруху від виробника до споживача.

Даний посібник апробований курсом лекцій, котрі читаються автором студентам економічних спеціальностей, згідно робочої та навчальної програм.

Розрахований на студентів вузів та технікумів економічних спеціальностей, викладачів та аспірантів вузів, науковців, підприємців, бізнесменів, маркетологів та менеджерів, а також слухачів другої вищої освіти.ЗМІСТ


Розділ 1. Предмет, завдання, основні поняття логістики
1.1. Основи логістики та необхідність вдосконалення її систем
1.2. Історія терміну
1.3. Визначення поняття "логістика"
1.4. Приклади використання логістичних систем та їх доцільність
1.5. Концепція і структура логістики
1.6. Логістична система як складова менеджменту
Розділ 2. Система логістичних операцій з товарними та інформаційними потоками, надання послуг туристам
2.1. Поняття матеріального потоку та логістичної операції
Поняття "матеріальні потоки" є ключовим у логістиці
2.2. Інформаційні потоки в логістиці
2.3. Взаємозв'язок інформаційних потоків з матеріальними
2.4. Приклад логістичної оптимізації матеріального й інформаційного потоків у сфері обертання
2.5. Шість правил логістики
2.6. Надання послуг туристам в торговельно-логістичному процесі
Розділ 3. Методологічні основи розробки і вибору раціональних варіантів логістичних процесів у туристському комплексі
3.1. Основні напрямки та перспективи розвитку торгівлі товарами народного споживання в туристському комплексі
3.2. Вітчизняний та закордонний передовий досвід доставки та продажу товарів споживачам
3.3. Методи визначення раціональних варіантів торговельно-логістичних процесів
Розділ 4. Логістика операцій з тарою і упакуванням товарів для туристів
4.1. Роль тари й упаковки, їх вплив на логістичні операції в туристських комплексах
4.2. Визначення витрат на тару і упаковку
4.3. Сучасне обладнання для заповнення мішків та вивантаження продукції з них
Розділ 5. Контейнеризація і пакетизація в логістичних системах
5.1. Роль контейнерів і піддонів у логістичних системах
5.2. Визначення поточних і капітальних витрат на контейнери (тару-обладнання) та піддони
Розділ 6. Ефективність використання складів туристського комплексу в логістичних системах
6.1. Сучасне становище використання складів та задачі по їх удосконаленню
6.2. Визначення поточних витрат та капітальних вкладень на склади і контейнерні майданчики в логістичних системах
Розділ 7. Навантажувально-розвантажувальні роботи та механізми у логістичних операціях туристського комплексу
7.1. Комплексна механізація навантажувально-розвантажувальних робіт у роздрібній мережі туристського комплексу
7.2. Визначення поточних і капітальних витрат на навантажувально-розвантажувальні роботи і механізми у логістичних системах
Розділ 8. Ефективність використання автомобільного транспорту в логістичних системах
8.1. Роль автотранспорту в логістичних системах, його вплив на удосконалення логістичних операцій
8.2. Вітчизняний та закордонний передовий досвід з організації доставки товарів в магазини в різних логістичних системах
8.3. Доставка картоплі без тари
8.4. Визначення поточних та капітальних витрат на перевезення продукції автомобільним транспортом в логістичних системах
Розділ 9. Витрати, пов'язані з сумарними втратами продукції при перевезенні, перевантаженні, зберіганні та реалізації її туристам в логістичних системах
9.1. Роль та значення витрат, що пов'язані з втратами продукції в торговельно-логістичних процесах
9.2. Визначення витрат, пов'язаних з сумарним збитком товару при перевезеннях, перевантаженні, зберіганні та реалізації
9.3. Економічна ефективність впровадження логістичних варіантів доставки плодоовочевої продукції в контейнерах та на піддонах
Розділ 10. Вдосконалення логістичних процесів на складах туристського комплексу
10.1. Суть, значення і принципи раціональної організації логістичних процесів на складах, їх класифікація
10.2. Технологія приймання товарів на складах туристського комплексу
10.3. Технологія розміщення, укладки та зберігання товарів на складі
10.4. Логістичні операції і варіанти відпуску товарів зі складу туристського комплексу
10.5. Проблеми удосконалення логістичних процесів на товарних складах туристського комплексу
10.6. Управління логістичними процесами на складах туристського комплексу (На матеріалах складу ресторану "Спорт" м. Києва)
10.6.1. Тактика і стратегія маркетингу та його вплив на вдосконалення технології товароруху
10.6.2. Вітчизняний та закордонний передовий досвід по вдосконаленню технології товароруху на складах
10.6.3. Дослідження існуючої технології товароруху на складі ресторану "Спорт" та її недоліки
10.6.3.1. Існуюча технологія товароруху та її недоліки
10.6.3.2. Вибір і обґрунтування методики визначення раціональних логістичних варіантів
10.6.3.3. Дослідження технології руху продовольчих товарів на складі ресторану "Спорт" на підставі розробки логістичних карт
10.6.4. Вдосконалення технології товароруху на складі ресторану "Спорт" та її ефективність
10.6.4.1. Розробка раціональних варіантів технології руху окремих груп продовольчих товарів на складі ресторану "Спорт"
10.6.4.2. Ефективність впровадження результатів розробки прогресивних варіантів логістичного процесу товароруху на складі ресторану "Спорт"
Розділ 11. Торговельно-логістичні процеси в роздрібній мережі туристського комплексу і визначення трудомісткості логістичних операцій
11.1. Понятя торговельно-логістичних процесів в роздрібній мережі туристського комплексу і проблеми їх вдосконалення
11.2. Різновиди торговельно-логістичних процесів в магазині туристського комплексу та їх зміст
11.3. Ефективність залучень раціональних логістичних процесів у магазин
11.4. Торговельно-логістичні операції з тарою та шляхи їх вдосконалення
11.5. Розробка логістичних карт і вибір раціональних варіантів торговельно-логістичних процесів у роздрібній мережі туристського комплексу
Розділ 12. Ефективність використання технологічного устаткування при виконані логістичних операцій на складах і в роздрібній мережі туристського комплексу
12.1. Проблеми механізації праці в туристських комплексах у сучасних умовах
12.2. Немеханічне торговельне устаткування й інвентар
Призначення не механічного торговельного устаткування, вимоги, пропоновані до нього.
Класифікація немеханічного торгового обладнання
Устаткування торговельних залів продовольчих магазинів туристського комплексу.
Устаткування торговельних залів непродовольчих магазинів самообслуговування.
Устаткування підсобних приміщень і торговельний інвентар.
12.3. Технологічне устаткування та ефективність його використання в туристських комплексах
12.3.1. Торгово-холодильне устаткування
12.3.2. Торгово-вимірювальне устаткування
12.3.3. Контрольно-касові машини
12.3.4. Підйомно-транспортне обладнання магазинів і складів
12.4. Основні вимоги, пропоновані до машин і механізмів туристських комплексів
12.5. Показники рівня механізації і методи їх визначення
12.6. Принципи, мета і задачі комплексної раціоналізації туристських комплексів
Основні напрямки комплексної раціоналізації.
Упровадження прогресивних форм продажу товарів і додаткових послуг: удосконалювання логістичних процесів і технічне переоснащення в туристських комплексах.
Удосконалювання регіону роботи підприємств туристського комплексу і громадського харчування.
Наукова організація праці при проектуванні туристських комплексів і громадського харчування.
Удосконалювання організаційної структури керування.
Джерела фінансування.
Розділ 13. Аналіз існуючої технології руху товарів з місць виробництва в райони споживання і шляхи її удосконалювання (на прикладі плодоовочевої продукції)
13.1. Розвиток пакетно-контейнерних перевезень товарів і їх народногосподарське значення
13.2. Передовий досвід упровадження прогресивної технології руху товарів у Луганській області
Розділ 14. Нові технології упаковки, зберігання, транспортування і реалізації товарів в логістичних системах
14.1. Технологія доставки картоплі з поля в магазини ОРО Ригаплодоовоч
14.2. Формування цукру та кондитерських виробів у пакет-піддони і контейнери та доставка їх споживачам
14.3. Технологія формування і транспортування консервів у пакет-піддонах
Розділ 15. Нові прогресивні логістичні системи перевезення холодильників, пральних машин, піаніно і мотовелотехніки на піддонах та їх ефективність
15.1. Експериментальні перевезення мотовелотехніки, холодильників, пральних машин і піаніно на піддонах
15.2. Базові логістичні варіанти
15.3. Логістичні варіанти, що рекомендуються для транспортування, й умови їх застосування
15.4. Логістичний процес транспортування піаніно від виробника до споживача
15.5. Логістичний процес транспортування пральних машин від виробника до споживача
15.6. Логістичний процес транспортування веломототехніки в універсальних контейнерах
15.7. Логістичний процес транспортування велосипедів у пакет-піддонах від виробника до споживача
15.8. Логістичний процес транспортування холодильників на піддонах
Розділ 16. Ситуаційні задачі до виконання практичних занять з дисципліни " Логістика "
16.1. Практичне заняття в аудиторії
16.1.1. Логістичні процеси на складах туристського комплексу
Ситуація 1. Визначення найбільш раціональної технології руху овочевих консервів
Ситуація 2. Визначення раціональної технології руху велосипедів
16.1.2. Торговельно-логістичні процеси в роздрібній мережі туристського комплексу
Ситуація 4. Визначення трудомісткості існуючої технології руху моркви
Ситуація 5. Технологія переміщення товарів в магазині.
Ситуація 6. Технологія переміщення товарів в непродовольчому магазині.
Ситуація 7. Визначення необхідності в піддонах продовольчого (непродовольчого) магазину
Ситуація 8. Визначення трудомісткості раціонального варіанту логістичної операції
Ситуація 9. Визначення народногосподарських витрат на упаковку холодильників
Ситуація 10. Визначення трудомісткості раціонального варіанту логістичної операції
Ситуація 11. Визначення трудомісткості підготовка до вивантаження холодильників
Ситуація 12. Визначення трудомісткості штабелювання холодильників
Ситуація 13. Визначити трудомісткості підготовки до продажу костюмів
Ситуація 14. Визначення трудомісткості розрахунку за покупку чобіт
Ситуація 15. Визначення трудомісткості консультації покупця при покупці телевізора
Ситуація 16. Визначення трудомісткості попередньої прийомної цукерок
Ситуація 17. Визначення трудомісткості підготовки до вивантаження соку
Ситуація 18. Визначення трудомісткості підготовки до продажу цукерок
Ситуація 19. Визначення трудомісткості процесу штабелювання соку
Ситуація 20. Визначення трудомісткості розрахунку за покупку
Ситуація 21. Визначення трудомісткості консультації покупця
16.2. Самостійна наукова робота студентів
Розділ 17. Тести дисципліни "Логістика" з контролю знань студентів
17.1. Тема: "Предмет, завдання логістики, основні поняття"
17.2. Тема: "Система логістичних операцій з товарними і інформаційними потоками"
17.3. Тема: "Методологічні основи розробки і вибору раціональних варіантів логістичних процесів в туристському комплексі"
17.4. Тема: "Логістика операцій з тарою та упакуванням товарів для туристів"
17.5. Тема: "Контейнеризація і пакетизація при русі товарних потоків в логістичних системах"
17.6. Тема: "Ефективність використання складів туристського комплексу в логістичних системах"
17.7. Тема: "Розвантажувально-навантажувальні роботи та механізми в логістичних операціях туристського комплексу"
17.8. Тема: "Ефективність використання автомобільного транспорту в логістичних системах"
17.9. Тема: "Витрати, пов'язані з сумарними втратами продукції при перевезенні, перевантажені, зберіганні та реалізації її туристам
17.10. Тема: "Логістичні процеси на товарних складах та визначення трудомісткості логістичних операцій працівниками туристського комплексу
17.11. Тема: "Торговельно-логістичні процеси в магазинах туристського комплексу та визначення трудомісткості операцій"
17.12. Тема: "Ефективність використання технологічного устаткування при виконанні логістичних операцій на складах і в магазинах туристського комплексу"
Розділ 18. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни "Логістика" для студентів заочної форми навчання
Загальні вказівки
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.