Libfree.com » Економіка » Міжнародна макроекономіка - Козак Ю.Г. Бібліотека українських підручників
Информация к новости
  • Просмотров: 4270
  • Автор: admin
  • Дата: 6-11-2011, 20:57
 (голосов: 2)
6-11-2011, 20:57

Міжнародна макроекономіка - Козак Ю.Г. Бібліотека українських підручників

Категория: Економіка

Міжнародна макроекономіка - Козак Ю.Г.

У третьому, переробленому та доповненому виданні навчального посібника основні проблеми функціонування та розвитку міжнародної економіки розглядаються в системі сучасної економічної теорії (мікроекономіка, макроекономіка, міжнародна економіка). За допомогою інструментів макроекономічного аналізу висвітлюються система валютних курсів, платіжного балансу, функціонування міжнародних фінансових ринків в умовах глобалізації. Логічним завершенням змісту курсу є розгляд проблем регулювання міжнародної макроекономіки.

Посібник призначається для викладачів, студентів економічних вузів та факультетів, а також для фахівців-практиків у галузі міжнародних економічних відносин.

Завантажити файл


ЗМІСТ


Передмова
Розділ 1. Світова валютна система та принципи її функціонування
Глава 1. Валюта та валютні курси
1.1. Сутність валюти та валютного курсу
1.2. Розрахункові види валютних курсів
1.3. Крос-курс та тристоронній арбітраж
1.4. Види валютних курсів залежно від ступеня гнучкості
Режим валютного курсу в Україні
1.5. Попит та пропозиція на іноземну валюту
1.6. Залежність цін від зміни валютного курсу
1.7. Чинники, що впливають на валютний курс
1.8. Прогнозування валютного курсу
Глава 2.Валютні відносини та платіжний баланс
2.1. Сутність валютних відносин та валютної політики
2.2. Міжнародні розрахунки
2.3. Платіжний баланс та його структура
Статті рахунка поточних операцій
Статті рахунка операцій з капіталом і фінансовими інструментами
2.4. Балансування статей платіжного балансу
2.5. Конвертованість національної валюти
Глава 3. Еволюція світової валютної системи
3.1. Золотий та золотодевізний стандарт
3.2. Бреттон-Вудська валютна система
3.3. Ямайська валютна система
Розділ 2. Світова фінансова система
Глава 4. Характеристика світової фінансової системи
4.1. Міжнародні фінансові потоки
4.2. Світовий фінансовий ринок
4.3. Розвиток світової фінансової системи в сучасних умовах
Глава 5. Світові фінансові центри
5.1. Головні світові фінансові центри
5.2. Офшорні зони в системі світових фінансових центрів
Суть і основні риси офшорних зон
Класифікація офшорних центрів
Способи використання офшорних центрів
Трансферт прибутку за допомогою заниження чи завищення цін
Ротаційна компанія як специфічний вид використання офшорних центрів
Зміна місця проживання
Розділ 3. Міжнародні фінансові ринки
Глава 6. Міжнародний валютний ринок
6.1. Сутність міжнародного валютного ринку
6.2. Угоди на міжнародному валютному ринку
Валютні операції на умовах спот
Валютні форвардні операції
Валютні опціони
Спекулятивні валютні операції
Арбітражні операції
6.3. Урядове втручання в діяльність валютних ринків
6.4. Ринок євровалют
Глава 7. Міжнародний кредитний ринок
7.1. Сутність міжнародного кредитного ринку
7.2. Валютно-фінансові умови міжнародного кредиту
7.3. Ринок єврокредитів
7.4. Міжнародна офіційна допомога країнам, що розвиваються
Глава 8. Міжнародний ринок цінних паперів
8.1. Сутність фондового ринку та ринку цінних паперів
Інвестиційний капітал
Постачальники та споживачі інвестиційного капіталу
Посередники на ринку цінних паперів
Ризик інвестування
8.2. Етапи й тенденції розвитку світового фондового ринку
8.3. Класифікація цінних паперів
8.4. Міжнародний ринок титулів власності
Міжнародний ринок акцій
Ринок депозитарних розписок
8.5. Міжнародний ринок облігацій
8.6. Міжнародний ринок фінансових деривативів
8.7. Первинний та вторинний ринки цінних паперів
Первинний ринок цінних паперів
Вторинний ринок цінних паперів
А. Принципи формування портфеля акцій інвестора
Б. Принципи, що визначають стратегію поведінки інвестора у випадку продажу своїх акцій
Основні показники діяльності ринку цінних паперів
Визначення ринкової вартості акції
Визначення вартості облігації
Розділ 4. Оподаткування в системі міжнародних відносин
Глава 9.Особливості міжнародного оподаткування
9.1. Загальні риси та специфіка оподаткування в окремих країнах світу
Гармонізація податкових систем у світовій економіці
Оподаткування в промислово розвинутих країнах
Податки в транзитивних економічних системах
9.2. Міжнародне подвійне оподаткування
Договори про уникнення подвійного оподаткування як інструмент мінімізації податків
"Шопінг податкових угод" (tax treaty shopping)
Глава 10. Офшорні центри в системі міжнародного оподаткування
10.1. Втеча від податків та ухилення від них
10.2. Основні методи, які обмежують операції через офшорні центри
Заходи, прийняті в міжнародному масштабі
Внутрішньодержавне антиофшорне регулювання
Глава 11. Відмивання "брудних" грошей
11.1. Поняття "брудні гроші". Відмивання "брудних" грошей як процес
Визначення поняття "відмивання "брудних" грошей"
Організація процедури відмивання "брудних" грошей
Стадії процесу відмивання "брудних" грошей
Способи відмивання "брудних" грошей
А. Особливості відмивання грошей на стадії розміщення
Б. Способи відмивання грошей на стадії маскування
В. Способи відмивання грошей у стадії інтеграції
11.2. Розпізнавання операцій, пов'язаних з відмиванням "брудних" грошей
Збирання і накопичення інформації
Оброблення даних
Моніторинг
Завершення розпізнавання
11.3. Основні шляхи і методи протидії відмиванню "брудних" грошей
Міжнародне співробітництво в боротьбі з відмиванням "брудних" грошей: становлення нормативно-правових основ
Практичні заходи, які здійснюються в міжнародному масштабі
Функції і діяльність ФАТФ
Проблеми боротьби з організованою злочинністю і відмиванням "брудних" грошей в офшорних центрах
Розділ 5. Міжнародний фінансовий менеджмент
Глава 12. Сутність міжнародного фінансового менеджменту
12.1. Поняття та його основні функції про міжнародний фінансовий менеджмент
12.2. Специфіка зовнішнього середовища прийняття фінансових рішень
Глава 13. Загальні напрями міжнародного фінансового менеджменту
13.1. Капітальне бюджетування
13.2. Управління портфелем зарубіжних цінних паперів
13.3. Чинна капітальна політика
13.4. Транснаціональне фінансування
13.5. Фінансування міжнародної торгівлі
13.6. Дивідендна політика корпорації
13.7. Управління ризиком
Управління валютним ризиком
Ризики в разі прийняття рішень про ПІІ
Управління політичним ризиком
Розділ 6. Регулювання міжнародної макроекономіки
Глава 14. Регулювання валютно-кредитної політики країн
14.1. Міжнародний валютний фонд
14.2. Міжнародний банк реконструкції та розвитку
14.3. Банк міжнародних розрахунків
Глава 15. Регулювання зовнішньої заборгованості країн
15.1. Діяльність Паризького клубу
15.2. Діяльність Лондонського клубу
Бібіліографія
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.