Запитання і завдання для самостійної роботи, Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю, Загальна психологія - Максименко С.Д. Бібліотека українських підручників

Запитання і завдання для самостійної роботи

1. Які функції виконує психомоторика в діяльності і житті людини?

2. Що включає в себе будова психомоторики?

3. Які можливості відкриває людині її ідеомоторика?

4. У чому виявляється сенсомоторна культура людини?

5. Чому психомоторика - орган людини, а не організму?

6. Чому психомоторика - функціональний орган рухів?

7. Як здійснюється пізнання світу через психомоторику?

8. Які критерії гармонії тіла і рухів людини?

9. Які функції виконує м'язова система, крім рухів?

10. Як і чому в рухах людини кореняться елементи думки?

11. Які фізичні властивості рухів найбільш усвідомлювані?

12. Як влаштована регуляція рухів, дій і вчинків людини?

13. Схарактеризуйте склад почування і його функції в регуляції рухів.

14. Чому предмет, процес і явище стають регуляторами рухів?

15. Як пов'язані між собою точність образу і спритність рухів?

16. Що треба зробити, щоб перейти від регуляції рухів образом до регуляції їх думкою?

Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю

1. Чи згодні ви з тим, що психомоторика - засіб для механічної роботи?

2. Чи згодні ви з тим, що психомоторика працює незалежно від свідомості?

3. Чи можна сказати, що ідеомоторика - засіб розвитку мислення?

4. Чи згодні ви з тим, що сенсомоторна культура людини - основа її'професії?

5. Чи згодні ви з думкою, що психомоторика - орган людини, а не організму?

6. Як ви думаєте, чому психомоторна дія — функціональний орган людини?

7. Як ви вважаєте, чи можливо пізнання невідчутних властивостей світу психомоторикою?

8. Чи можна вважати відхилення розмірів тіла від природних пропорцій патологією?

9. Чи згодні ви з тим, що завдяки м'язовій системі людина володіє можливістю оцінювати тривалість часу в тисячних частках секунди, протяжність простору - в мікронах?

10. Чи можна навчитися лічбі, користуючись осмисленням психомоторної дії?

11. Яким механізмом здійснюється оцінка швидкості рухів?

12. Чи можна, тренуючись у розвитку регуляції рухів і розвитку сили, бути готовим до вчинку?

13. Чим можна замінити почування, щоб зберегти його функції в регуляції рухів?

14. Як ви вважаєте, в якому випадку буде більш продуктивний розвиток - коли дія предметна чи коли вона побудована на повторенні?

15. Як ви вважаєте, чи існує залежність точності образу і спритності руху від потенціалу енергії людини?

16. Чи згодні ви з тим, що одна й та сама дія може бути успішною при використанні людиною багатьох регуляторів рухів?

Література

1. Бернштейн Н. А. О построении движений. - М.: 1947.

2. Бернштейн Н. А. Очерки по физиологии движений и физиологии активности. -М.: 1966.

3. Бернштейн Н. А. О природе ловкости. - М.: ФиС, 1991.

4. Гордеева Н. Д., Зинченко В. П. Функциональная структура действия. -М: Изд-во МГУ, 1982.

5. Загальна психологія / За ред. С. Д. Максименка. - К.: Форум, 2000.

6. Клименко В. В. Психомоторные способности спортсмена. - К.: Здоровье, 1987.

7. Клименко В. В. Как воспитать вундеркинда. - Харьков: Фолио, 1996.

8. Клименко В. В. Механізми психомоторики людини. - К.: 1997.

9. Максименко С. Д. Розвиток психіки в онтогенезі: [В 2 т.], Т.1. Теоретико-методологічні проблеми генетичної психологи. - К.: Форум, 2002.

10. Максименко С. Д. Розвиток психіки в онтогенезі: [В 2 т.], Т. 2. Моделювання психологічних новоутворень. - К.: Форум, 2002

11. Малхазов О. Р. Психологія та психофізіологія управління руховою діяльністю. - К.: Євролінія, 2002.

12. Общая психология / Под ред. С. Д. Максименко - М.: Рефл-бук; К.: Ваклер, 1999.

13. Озеров В. П. Психомоторное развитие спортсменов. - Кишинев: Штиинца, 1983.

14. Сеченов И. М. Кому и как разрабатывать психологию? // Избр. произведения: Физиология и психология. — М.: 1952.-Т.1, —С. 172—286.

15. Сеченов И. М. Элементы мысли // Избр. произведения: Физиология и психология. - М.: 1952. - Т. 1. - С. 272-427.

16. Сурков Е. Н. Психомоторика спортсмена. - М.: ФиС, 1984.