Загальні принципи будови і характеристика основних видів вагів, Організація торгівлі - Апопій В.В. Бібліотека українських підручників

15.3.2. Загальні принципи будови і характеристика основних видів вагів

Ваги настільні циферблатні. Вага ВН-10Ц13У (рис. 15.5) важільно-механічна настільна, циферблатна з візуальним місцевим відліком показань призначена для зважування товарів масою від 100 г до 10 кг. Маса вантажу, яка діє на одне плече коромисла, визначається за кутом відхилення коромисла від положення початкової рівноваги. Результати зважування до 1 кг визначаються за показаннями стрілки на циферблаті, а вище — за показаннями стрілки на циферблаті і масою гир на гирьовому майданчику.

Загальний вигляд і схема будови ваги настільної циферблатної ВН-ІОЦІЗУ

Рис. 15.5. Загальний вигляд і схема будови ваги настільної циферблатної ВН-ІОЦІЗУ: 1 — платформа для гир; 2 — вантажо-приймальна платформа; 3 — бар'єр платформи;

4 — подушки; 5—коромисло; б — штанги; 7—планки; 8 — тяги квадранта; 9 — квадрант; 10 — стрілка циферблата; 11 — циферблат; 12 — шкала циферблата; 13 — масляне гальмо; 14 — тарувальна камера; 15 — опірна призма; 16 — подушка опірної призми; 17 — гвинтові ніжки; 18 — рівень

Важільний механізм ваги складається з головного важеля, двох верхніх важелів (гирьового і вантажного) і квадранта. Верхні важелі утримуються в потрібному положенні струнками (паралельними тягами). Важелі між собою з'єднані тягою. Циферблат має двосторонню секторну шкалу. До квадранта закріплені дві спарені стрілки, які слугують для відліку показань по шкалах циферблатів, обернених до продавця і покупця. Ваги мають заспокоювач коливань стрілки, який міститься під товарним майданчиком. Шток поршня заспокоювача коливань шарнірно з'єднаний з вантажоприймальним важелем.

Під гирьовим майданчиком є тарувальна камера для тарування ненавантажених вагів після їх горизонтального встановлення. Для горизонтального встановлення вагів слугують рівень і ніжки, що обертаються та закріплюються контргайками.

Механізм ваги закритий металевим кожухом, який стягнутий контрольним гвинтом, а вікна циферблата — засклені. При транспортуванні і перенесенні механізм ваги фіксується стопорним гвинтом.

Зважування товарів у межах показань шкали циферблата забезпечується колінчастим важелем першого роду, який має на одному плечі постійний вантаж — противагу, що відхиляється під дією сили ваги, прикладеної до другого короткого плеча. Відхилення колінчастого важеля не виходить за границі чверті круга і тому називається квадрантом.

Найбільша границя зважувань — 10, найменша — 0,1 кг. Ціна найменшої поділки — 5 г. Найбільше значення шкали циферблата — 1 кг. Розміри вантажного майданчика: 265 х 280 мм. Габаритні розміри ваги: 580 х 280 х 680 мм, маса — 22 кг.

Вага ВН-ЗЦ13У настільна важільна циферблатна з одноквадрантним врівноважувальним пристроєм і тарокомпенсатором призначена для зважування товарів масою від 40 до 3000 г. Принцип дії ваги заснований на автоматичному врівноважуванні квадрантним силовимірювачем маси вантажу на вантажній платформі, яка спирається на вантажоприймальний важіль, що лежить на одному кінці головного важеля. Другий кінець головного важеля з вантажем врівноважує вагову систему в початковому положенні.

Вага складається з вантажоприймального майданчика, вантажоприймального і проміжного важільних механізмів, циферблатного покажчика, аретира, таро-компенсаційного пристрою з рукояткою, рівня й масляного заспокоювача. Квадрант з'єднаний зі стрілками не жорстко, а через зубчасту передачу. Завдяки цьому стрілка фіксує масу вантажу на круговій шкалі, що дозволяє точніше проводити вимірювання. Таро-компенсатор ваги складається зі спіральної пружини, яка з'єднується з вантажоприймальним важелем. За допомогою таро-компенсатора з показань вагів знімається маса тари (до 400 г). Для запирання важільної системи при транспортуванні застосовується аретир.

Найбільша межа зважування — 3, найменша — 0,04 кг. Число поділок шкали таро-компенсатора — 80, ціна поділки — 5 г. Габаритні розміри ваги: 580 х 290 х 710 мм, маса — 25 кг.

Загальний вигляд і схема будови циферблатної лоткової ваги

Рис. 15.6. Загальний вигляд і схема будови циферблатної лоткової ваги:

а— загальний вигляд; б— схема циферблатного покажчикового приладу: 1 — корпус; 2 — рамка; 3 — вантажо-приймальна сталева стрічка; 4—9 — квадранти; 5 — опорна сталева стрічка; б — шкала циферблата; 7 — стрілка; 8 — планка; 10 — шестерня; 11 — рейка; 12 — заспокоювач коливань; 13—тяга

Вага ВЦЛ-10 (рис. 15.6) важільно-механічна циферблатна лоткова з візуальним місцевим відліком показань може підвішуватися або встановлюватися на прилавку. Вона призначається для зважування овочів і фруктів масою від 500 г до 10 кг. Складається з вантажоприймального лотка, циферблатного квадрантного покажчика, двобічної кругової шкали і стрілок з боку продавця і покупця, важільного механізму, стійки і підвіски з лотком для укладення товару. Перед укладенням товару в лоток ваги закривають, повертаючи ручку аретира проти годинникової стрілки. Після укладення товару аретир відкривають і визначають за циферблатом масу товару. Звільняють лоток від товару через його нахил.

Найбільша границя зважування — 10, найменша — 0,5 кг. Діаметр шкали циферблата — 400 мм. Число поділок шкали циферблата — 1000, ціна поділки — 0,01 кг. Габаритні розміри ваги: 810 х 420 х 1010 мм, маса — 50 кг.

Ваги настільні електронні (рис. 15.7, 15.8). Вага 1261 ВН-ЗЦТ (рис. 15.7) електронна настільна циферблатна з візуальним місцевим відліком показань призначена для автоматичного визначення маси і вартості продовольчих товарів. Вага може використовуватись при попередній фасовці продуктів, для торгівлі товарами, які продаються поштучно (птиця, кролики) як самостійно, так і в комплексі з блоком виводу інформації і чеко-друкувальним пристроєм.

Загальний вигляд ваги 1261 ВН-ЗЦТ

Рис. 15.7. Загальний вигляд ваги 1261 ВН-ЗЦТ

1 — вантажно-приймальний майданчик; 2 — основа; 3 — установча ніжка; 4 — рівень; 5 — регулювальні ніжки; 6 — кабель; 7—пульт; 8 — корпус; 9 — табло ціни; 10 — табло маси; 11 — табло вартості; 12 — клавіші введення ціни; 13 — клавіші збросу ціни; 14 — клавіша "Кор."; 15 — клавіша "Вкл."

Основними вузлами ваги 1261 ВН-ЗЦТ є важільний ваговий механізм з віброчастотним перетворювачем сили (датчиком), вантажоприймальний майданчик, блок стабілізації, механізм введення ціни, двобічне інформаційне табло ціни, маси, вартості.

Важільний механізм складається з основного і двох допоміжних нерівноплечих важелів, на які за допомогою ніжок спирається товарний майданчик. Основний важіль з'єднаний з віброчастотним датчиком. Праворуч на корпусі ваги міститься клавішний знімний пульт. Він містить клавіші введення ціни (ємкість від 0 до 9), клавішу "З" для збросу показань ціни, клавішу "Вкл." для включення ваги в роботу і вимикання, клавішу "Кор." для таро-компенсації. Таро-компенсатор застосовують при необхідності одержання чистої маси товару.

Корпус ваги спирається на три ніжки, дві з яких є гвинтовими і слугують для встановлення ваги в горизонтальне положення (за рівнем).

Принцип дії ваги полягає в автоматичному перетворенні зусилля зважуваного товару в число-імпульсний сигнал і передаванні цифрових значень маси і вартості товару, одержаних в електронному блоці, на табло цифрового покажчика.

 Ваги електронні

Рис. 15.8. Ваги електронні:

а, б — з друком етикеток для фасування продукції (друк штрих-коду. маси, ціни та ін. ); в _ лабораторні (габаритні розміри 235 х 250); г — торговельні (з таруванням і програмуванням, підсумовуванням вартості купівлі, розрахунком здачі)

Електронна схема ваги виконана на інтегральних елементах, застосування яких у сполученні з віброчастотним перетворювачем сили і використанням у пристрої введення ціни герметизованих контактів (черконів) забезпечують компактність, високу продуктивність і надійність ваги.

Найбільша межа зважування — 3, найменша — 0,04 кг. Діапазон компенсації маси тари — до 0,5 кг, дискретність індикації маси — 1 г, вартості — 1 коп. Час вимірювання маси та обчислення вартості — 1 с, живлення від мережі однофазного змінного струму частотою 50 Гц напругою 220 В. Габаритні розміри: 505 х 405 х 605, маса 40 кг.

Ваги пересувні товарні. Вага ВП-500Г13 (рис. 15.9) важільно-механічна пересувна шкально-гирьова з візуальним місцевим відліком показань з платформою, що гойдається, і коромислом, що спирається на стійку. Вага призначена для зважування вантажів на складах і в магазинах масою до 500 кг і побудована на принципі застосування системи нерівноплечих важелів. Ваги мають співвідношення плечей важелів 1:100 і тому називаються сотенними.

Схема будови ваги товарної сотенної

Рис. 15.9. Схема будови ваги товарної сотенної:

1 — великий підплатформовий важіль; 2 — малий підллатформовий важіль: З — з'єднувальна серга; 4 — підвіска; 5 — тяга; 6 — коромисло; 7 — аретир; 8 — пересувна гиря; 9 — тарувальний пристрій; 10 — гиретримач; 11 — опірна призма; 12 — планка з отвором для пальця ізоліра ваги

Механізм ваги складається з таких основних частин: рами і платформи; великого і малого вантажоприймальних важелів; коромисла зі шкалою, гиретримачем, аретиром; колонки і тяги, що з'єднує під платформові важелі з коромислом.

Маса вантажу визначається додаванням маси гир на гиретримачі і показів шкали. Найбільша границя зважування — 500, найменша — 25 кг. Найбільше значення шкали коромисла — 10 кг, ціна поділки шкали — 0,1 кг. Габаритні розміри ваги: 1045x828x1375 мм, маса — 129 кг.

Ваги автомобільні. Вага ВС-30Ц24АС (рис. 15.10) важільно-механічна стаціонарна циферблатна з документованою реєстрацією дистанційного відліку призначена для зважування вантажів масою від 1,5 до 30 т, що перевозяться автотранспортом із зупинкою на вангажоприймальній платформі.

Ваги автомобільні типу ВС-30Ц24АС

Рис.15.10. Ваги автомобільні типу ВС-30Ц24АС:

1 — вантажоприймальний пристрій; 2— покажчиковий прилад із шкальним пристроєм; 3 — рукоятка для накладання гир

При зважуванні вантажів масою вище 10 т застосовуються дві вбудовані накладні гирі. При зважуванні вантажу від 10 до 20 т накладається одна гиря, а більше 20 т — обидві гирі. Гирі накладаються повертанням рукоятки. В результаті накладання або зняття гир у віконці шкального пристрою встановлюється число, яке відповідає умовній масі гир.

Основними вузлами ваги є ваговий пристрій покажчикового приладу і пульт реєстрації. До складу вагового пристрою входить вантажоприймальне улаштування і ваговий механізм. Вантажоприймальне влаштування являє собою стальну конструкцію з дерев'яним настилом і асфальтовим покриттям.

Ваговий важільний механізм складається зі з'єднаних між собою серед важелів першого і другого роду, які призмами спираються на подушки стійок. Ваговий важільний механізм з'єднується з покажчиковим приладом тягою.

Покажчиковий прилад слугує для автоматичного врівноважування вантажу, розміщеного на вантажоприймальному пристрої, визначення його маси по шкалі циферблата і видачі сигналів на пульт реєстрації.

Принцип роботи шкального пристрою ґрунтується на застосуванні двох квадрантів, які симетрично підвішені на стрічкових опорах. Момент, що створюється зусиллям маси вантажу, урівноважується моментом від противагів квадрантів. Кожному навантаженню відповідає певне положення квадрантів, а отже, і положення стрілки шкального влаштування.

Корпус з лицьового боку закритий склом, а зі зворотного — кришкою. На одній осі зі стрілкою шкального пристрою закріплений диск з дванадцятьма доріжками. На кожній доріжці в певному порядку розміщені пази (прозорі ділянки) і виступи (непрозорі ділянки), причому паз є кодом одиниці числа, виступ — кодом нуля. Таким чином, на диску записані числа у спеціальному циклічному коді, відповідні числам десяткової системи від 0 до 1000. Тринадцята, крайня, доріжка диска слугує для контролювання моменту передачі інформації (заспокоєння) рухомої системи ваги.

Датчиком зчитування є розташовані вздовж диску фотодіоди, які утворюють блок фотодатчика. Останній призначений для перетворення світлового сигналу кодованого елементу в електричний і передачі його на шифратор.

Шифратор слугує для перетворення послідовних сигналів фотодіодів у певні сполучення, зручні для дальшого оперування ними. Інформація з шифратора передається на дешифратор у схему зчитування і на електромагніти реєструвальної машини, куди надходять також додаткові дані (дата, номер автомашини).

У разі несправності ваги або її перевантаження включається звукова сигналізація.

Найбільша межа зважування — ЗО, найменша — 1,5 т. Ціна поділки шкали —10 кг. Улаштування для зчитування результатів зважування фотоелектричне, безконтактне. Шифратор і дешифратор — релейного типу. Живлення від мережі однофазного змінного струму частотою 50 Гц напругою 220 В. Розміри вантажоприймального влаштування 12 х 3 м, маса ваги — 3558 кг.