Libfree.com » Психологія » Вікова та педагогічна психологія - Скрипченко О.В. Бібліотека українських підручників
Информация к новости
  • Просмотров: 34865
  • Автор: admin
  • Дата: 6-11-2011, 20:46
 (голосов: 0)
6-11-2011, 20:46

Вікова та педагогічна психологія - Скрипченко О.В. Бібліотека українських підручників

Категория: Психологія

Вікова та педагогічна психологія - Скрипченко О.В.

В посібнику на основі досягнень психологічної науки систематизовано і представлено найновіші відомості з вікової і педагогічної психології.

Призначений для студентів вищих і середніх навчальних закладів, вчителів, вихователів, практичних психологів, соціальних працівників.ЗМІСТ


Вступ
І. ПРЕДМЕТ ВІКОВОЇ І ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
1. Предмет вікової психології
2. Предмет педагогічної психологи
Предмет психології навчання.
Предмет психології виховання.
Предмет психології учителя.
3. З історії вікової і педагогічної психології
4. Методи вікової і педагогічної психологи
Класифікація методів.
Література
II. ПРОБЛЕМА ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ
1. Загальне поняття про психічний розвиток
2. Основні теорії психічного розвитку дитини
Біогенетичні підходи до дослідження психіки дитини
Психоаналітичні теорії дитячого розвитку
Теорія соціального научіння
Когнітивний підхід (вчення Жана Піаже)
Концепція діалектичного характеру розвитку Г.С. Костюка
Теорія розвитку вищих психічних функцій Л.С. Виготського
Періодизація вікового розвитку Д. Б. Ельконіна
3. Психічний розвиток і навчання
Основні підходи до проблеми співвідношення навчання і розвитку
Основні напрямки психічного розвитку дітей у навчально-виховному процесі
Література
III. ПСИХОЛОГІЯ ДОШКІЛЬНОГО ДИТИНСТВА
1. Психологія немовлячого періоду
Новонародженість
Психологія немовляти
2. Ранній вік (2—3 рік життя)
Криза трьох років
3. Дошкільний вік
Соціальна ситуація розвитку дошкільника
Розвиток психічних функцій
Мова.
Сенсорний розвиток.
Пам'ять.
Уява.
Розвиток особистості дошкільника
Література
IV. МОЛОДШИЙ ШКІЛЬНИЙ ВІК
1. Психологічна готовність дитини до шкільного навчання
Вступ дитини до школи.
2. Загальні психологічні особливості молодших школярів
Формування ставлення учнів до школи і вчителя.
Характерні особливості учбової діяльності.
Змістові складові навчальної діяльності.
Цільові складові навчальної діяльності.
Мотиваційні складові учіння.
Операційні складові учіння.
Емоційно-вольові складові учіння.
Комунікативні компоненти учіння.
Результативні складові учіння.
Контрольно-оцінні складові учіння.
Ставлення учнів до учіння.
Формування уміння вчитись.
Вплив батьків на успіхи у навчанні дітей.
Ігрова діяльність.
3. Розвиток пізнавальних процесів у молодших школярів
Розвиток відчуттів і сприймань.
Пам'ять.
Уява.
Розвиток мислення.
Системний підхід у вивченні мислительних операцій молодших школярів.
Учбові задачі, які використовуються у початкових класах.
Розвиток мовлення.
Увага.
4. Формування особистості молодшого школяра
Розумові особливості.
Емоційні особливості.
Вольові якості.
Індивідуально-типологічні особливості.
Розвиток здібностей.
Засвоєння морально-етичних якостей, норм і правил поведінки.
Формування взаємовідносин, груп і колективів.
Формування самосвідомості.
Література
V. ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА
1. Загальна характеристика підліткового віку
Особливості психосексуального розвитку підлітка.
2. Розвиток вищих психічних функцій у підлітковому віці
Особливості взаємовідносин і спілкування підлітків з дорослими і однолітками.
Особистісне зростання підлітка.
Криза особистості підлітка.
3. Соціальна ситуація особистісного зростання сучасного підлітка
Лібералізація ціннісних уявлень.
Розвиток "Я" і набуття ідентичності.
Становлення самосвідомості підлітка.
Література
VI. ПСИХОЛОГІЯ РАННЬОЇ ЮНОСТІ
1. Соціальна ситуація розвитку старшокласників
2. Розумовий розвиток у старшому шкільному віці
3. Особливості розвитку особистості у ранньому юнацькому віці
4. Проблема сенсу життя в ранньому юнацькому віці
Література
VII. ВІК ДОРОСЛОСТІ
1. Анатомо-фізіологічні особливості періоду дорослості
2. Розвиток психічних процесів у період дорослості
3. Психосоціальний розвиток дорослих
4. Кризи віку дорослості
Література
VIII.ПОНЯТТЯ ПРО УЧІННЯ. УЧБОВА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ ЯК ОДНА з ФОРМ УЧІННЯ
1. Історія психологи учіння
2. Види учіння та структура учбової діяльності учнів
3. Процес засвоєння як зміст учбової діяльності учнів
4. Особливості оволодіння учнями учбовою діяльністю
5. Вміння самостійно вчитися
6. Неуспішність, її причини та запобігання
Література
IX. ПСИХОЛОГІЯ НАВЧАННЯ
1. Поняття про навчання та його психологічні механізми
2. Психологічний погляд на дидактичні принципи
3. Теорії навчання
4. Класифікація навчання
5. Моделі навчання
6. Психологічні основи змісту навчання
7. Управління процесом навчання
Література
X. ПСИХОЛОГІЯ ВИХОВАННЯ
1. Загальне поняття про психологію виховання. Предмет і завдання психології виховання
Загальне поняття про психологію виховання
Теорія виховання
2. Виховання як формування цілісної особистості
Психологічні механізми виховання
Психолого-педагогічні прийоми виховання
Методи і прийоми формування досвіду громадянської поведінки
Методи стимулювання і корекції поведінки
3. Поняття про моральність
Вчинок як одиниця моральної поведінки
Критерії та показники вихованості
Рівні моральної вихованості.
4. Вікові аспекти виховання
Дошкільний вік
Молодший шкільний вік
Підлітковий вік
Рання юність
5. Психологічні особливості виховання дітей з асоціальною поведінкою
Література
XL ПСИХОЛОГІЯ ВЧИТЕЛЯ
1. Загальна характеристика педагогічної діяльності
2. Здібності в структурі суб'єкта педагогічної діяльності
3. Структура педагогічних здібностей
4. Характеристика основних функцій та педагогічних умінь
5. Стилі педагогічної діяльності
Література
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.