Основні вузли компресійної холодильної машини, Організація торгівлі - Апопій В.В. Бібліотека українських підручників

Основні вузли компресійної холодильної машини

Парова компресійна холодильна машина складається з таких основних частив: випарника, компресора, конденсатора і термо-регульовального вентиля, з'єднаних послідовно трубопроводами в замкнену систему (рис. 15.11).

Принципова схема автоматичної хладонової холодильної машини

Рис. 15.11. Принципова схема автоматичної хладонової холодильної машини:

1 — конденсатор; 2—ресивер; 3—електродвигун вентилятора; 4 — магнітний пускач; 5— автоматичний запобіжник; 6— теплообмінник; 7— терморегулювальний вентиль; В — терморегулятор; 0— охолоджуваний об'єм; 10—випарник; 11 — герметичний компресор

Випарник слугує для кипіння в ньому холодильного агента при низькій температурі і відповідному їй тиску за рахунок теплоти, вилученої з навколишнього охолоджуваного середовища.

Компресор призначається для відсмоктування парів холодильного агента з випарника і стискання їх при затраті механічної енергії. При цьому тиск і температура парів холодоагенту зростають.

Конденсатор слугує для зрідження (перетворення в рідкий стан) стиснених компресором парів холодильного агента завдяки відведенню теплоти конденсації у навколишнє середовище.

Регулювальний вентиль призначається для регулювання подачі холодоагенту у випарник, де знижується тиск холодоагенту від значень тиску конденсації до значень тиску випаровування з відповідним зниженням температури.

В торговельному холодильному обладнанні поширені автоматичні хладонові холодильні машини, які становлять комплекси технічних пристроїв, що забезпечують холодильний цикл.

Внутрішній об'єм 9 (див. рис. 15.11) охолоджується завдяки кипінню хладону при низькому тиску у випарнику 10. Компресор 11 відсмоктує з випарника пари і нагнітає їх при високому тиску в конденсатор 1. Пари хладону, сконденсовані у вигляді крапель рідини, стікають у ресивер 2. Рідкий хладон проходить крізь теплообмінник б, де охолоджується холодними парами, відсмоктуваними компресором з випарника, і надходить до терморегулювального вентиля 7, який автоматично регулює подачу хладону залежно від температури всередині охолоджуваного об'єму.

Низький тиск кипіння хладону у випарнику підтримується компресором. Завдяки теплообміннику 6 в результаті переохолодження рідкого хладону і нагрівання всмоктуваних у компресор парів холодопродуктивність холодильної машини зростає на 7—10 %. Необхідний температурний режим автоматично підтримується терморегулятором 8, який при досягненні заданої температури магнітним пускачем 4 вимикає компресор 11 і електродвигун 3. При підвищенні температури до верхньої заданої границі терморегулятор знову включає компресор.

Захист електродвигуна компресора від перевантаження здійснюється автоматичним запобіжником 5.

У торговому холодильному обладнанні застосовуються в основному компресорно-конденсаторні агрегати. Холодильний агрегат — це сукупність деяких (або всіх) вузлів холодильної машини, об'єднаних конструктивно на спільному каркасі. Випуск холодильних машин у вигляді агрегатів робить їх надійнішими, компактними, дає змогу поліпшити якість монтажних робіт, створити сприятливі умови для обслуговування машин.

Компресорно-конденсаторні агрегати поділяються за видом застосовуваного холодильного агента (хладонові й аміачні); залежно від конструктивних особливостей (герметичні й відкриті); за холодопродуктивністю компресора (малі — до 8000 ккал/год, середні — до 50 000 ккал/год, великі — понад 50 000 ккал/год); за місцем установки (вбудовані й окремо розміщені) і за температурним режимом (високо-, середнє- і низькотемпературні).

Герметичні компресорно-конденсаторні агрегати завдяки невеликим габаритам вбудовують в холодильне обладнання, порівняно з відкритими агрегатами вони економніші й довговічніші.

У низькотемпературному холодильному обладнанні використовують виготовлені Харківським заводом холодильних машин ВО "Кристал" агрегати ВН 250, ВН 400, ВН 315(2), ВН 400(2), ВН 630(2).

У середньо-температурному холодильному обладнанні застосовують агрегати ВС-500, ВС-630, ВС-800(2), ВС-1250. Індексація холодильних агрегатів і машин розшифровується так: В — повітряне охолодження; С — середньо-температурний режим; Н — низькотемпературний режим; Bp — високий температурний режим (плюсовий); АК — агрегат компресійно-конденсаторний; ХМ — холодильна машина; Р — ротаційний компресор; 250, 400 тощо — холодопродуктивність агрегату, ккал/год. Холодопродуктивністю холодильної машини називають кількість теплоти, яку вона може відібрати від охолоджуваного нею середовища протягом однієї години.