Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 15287
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 21:00
6-11-2011, 21:00

Релігієзнавство - Кислюк К.В. Бібліотека українських підручників

Категорія: Релігієзнавство

У підручнику подано великий і цікавий фактичний матеріал з історії, віровчення, культової практики, релігійної організації первісних, етнічно-регіональних, світових і сучасних нетрадиційних релігій, а також язичницьких вірувань давніх слов’ян і Християнської Церкви в Україні.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 9026
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:59
6-11-2011, 20:59

Географія - Гілецький Й. Р. Бібліотека українських підручників

Категорія: Географія

Довідник містить загальний географічний огляд земної кулі, детально розкриває зміст фізичної та економічної географії. Значна увага приділяється висвітленню сучасної економічної й соціальної географії світу, наводиться економіко-географічна характеристика 18 країн Європи, Азії, Америки, Африки та Австралії.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 6851
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:59
6-11-2011, 20:59

Реклама - Джефкінс Ф. Бібліотека українських підручників

Категорія: Маркетинг

Це перше видання українською мовою одного з найпопулярніших британських посібників з реклами. Він витримав чотири видання й успішно використовується тисячами читачів» які займаються практичною рекламною діяльністю або навчаються цій справі. У посібнику подається інформація про те, як ефективно організувати рекламу, знайти ринки збуту продукції, як привернути увагу до цієї продукції, як забезпечити її просування на ринку і провести рекламну кампанію тощо.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3714
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:59
6-11-2011, 20:59

Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. Бібліотека українських підручників

Категорія: Природознавство

У підручнику містяться матеріали з методологічних основ сучасного природознавства, історії розвитку природничих наук із часів стародавнього світу до XX століття; систематизуються сучасні уявлення про фізичну, астрономічну та біологічну картини світу. Наводиться список тем рефератів, рекомендованих при вивченні курсу «Концепції сучасної освіти».
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 14776
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:59
6-11-2011, 20:59

Педіатрія - Тяжка O.B. Бібліотека українських підручників

Категорія: Медицина

У навчальному посібнику представлено матеріали з пропедевтики педіатрії (частина І) та дитячих хвороб (частина II та III) у межах навчальної програми для студентів медичного факультету, які вивчають педіатрію на III-V курсах. До кожного заняття наведено актуальність теми, мету заняття, перераховано питання, які має знати студент внаслідок домашньої підготовки до заняття, вказано перелік практичних навичок, якими студент повинен оволодіти після вивчення теми. Окрім переліку необхідної для засвоєння теми літератури, наведено допоміжні матеріали, навчальні тести й ситуаційні задачі.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 8196
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:59
6-11-2011, 20:59

Фінанси країн Європейського Союзу - Карлін М.І. Бібліотека українських підручників

Категорія: Фінанси

У посібнику аналізуються фінансові системи 27 країн — членів Європейського Союзу. Значну увагу приділено особливостям фінансових систем постсоціалістичних країн, які увійшли в ЄС у 2004 та 2007 рр. Посібник устаткований необхідними таблицями. До кожного розділу додаються запитання і завдання для самоперевірки знань. У кінці книги наведено список використаної та рекомендованої літератури.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 31979
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:59
6-11-2011, 20:59

Педагогіка - Максимюк С.П. Бібліотека українських підручників

Категорія: Педагогіка

У посібнику, розробленому відповідно до нової програми з педагогіки, з урахуванням сучасних психолого-педагогічних досліджень та передового педагогічного досвіду, викладено загальні засади педагогіки, основні положення дидактики, теорію і методику виховання, історію педагогіки, основи школознавства. Посібник містить запитання для самоконтролю, завдання, використовуючи які студенти можуть працювати самостійно, готуватись до практичних занять, атестацій, заліків, іспитів, писати реферати, контрольні, курсові та дипломні роботи.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 4780
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:59
6-11-2011, 20:59

Ділова кар'єра - Дахно І.І. Бібліотека українських підручників

Категорія: Менеджмент

У книзі розглядаються різноманітні аспекти ділової кар'єри на всіх її етапах, розпочинаючи з перших трудових кроків і закінчуючи виходом на пенсію. Книга є своєрідним мінімумом знань, необхідних для правильної побудови стратегії і тактики службової кар'єри. Створена на основі власного досвіду автора, а також передового вітчизняного і зарубіжного досвіду, висвітленого у різних засобах масової інформації.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 17143
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:59
6-11-2011, 20:59

Екологія - Васюкова Г.Т. Бібліотека українських підручників

Категорія: Екологія

Запропонований підручник охоплює найважливіші проблеми загальної та сучасної екології. Він охоплює найважливіші проблеми сучасної екології. Розглянуті основні проблеми, які виникли у взаємовідносинах людини і природи в індустріальний період розвитку цивілізації та можливі шляхи їх подолання.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 7634
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:59
6-11-2011, 20:59

Історія філософської думки в Україні - Огородник І.В Бібліотека українських підручників

Категорія: Філософія

Викладено один з перших систематизованих курсів історії філософської думки в Україні від її зародження до XX ст. Проаналізовано основні етапи розвитку філософської думки в Україні з урахуванням її специфіки та зв'язку із світовою філософською культурою, погляди провідних українських мислителів як метропольної України, так і діаспори. Основну увагу приділено тим мислителям, які обстоювали загальнолюдські цінності в контексті розвитку національної духовної культури, а також тим, імена яких були невиправдано забутими. У разі браку навчальних годин структурою посібника передбачено об'єднання двох суміжних лекцій.