Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 9016
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:59
6-11-2011, 20:59

Господарське право - Вінник О.М. Бібліотека українських підручників

Категорія: Право

Навчальна дисципліна "Господарське право" покликана забезпечити опанування студентами основних знань з правового регулювання суспільних відносин щодо організації, безпосереднього здійснення та управління господарською діяльністю.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 16656
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:58
6-11-2011, 20:58

Соціологія - Макеєв С.О. Бібліотека українських підручників

Категорія: Соціологія

У навчальному посібнику висвітлюються основні теми курсу соціоло­гії, які читаються студентам вищих навчальних закладів України. Матеріал посібника можна поділити на три частини: історія соціологічної думки, сучасні соціологічні теорії, організація та проведення соціологіч­ного дослідження. Особливу цінність для читача становить змістовний виклад історії соціологічної думки в Україні, загальної панорами сучас­ної соціології та основних напрямів сучасного соціологічного теоретизу­вання.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 9724
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:58
6-11-2011, 20:58

Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А.Я. Бібліотека українських підручників

Категорія: Банківська справа

У навчальному посібнику розглянуто основи сучасних інформаційних систем і технологій, ресурси інформаційних систем — як апаратні, програмні, телекомунікаційні, так і ресурси баз даних. Значну увагу приділено основам сучасних банківських інформаційних систем, висвітлено основні шляхи оптимізації банківської діяльності в сучасних умовах автоматизації банку. Викладено сучасні банківські автоматизовані технології, зокрема технології дистанційного банківського обслуговування. Визначено роль і місце сучасних карткових технологій у банківській практиці, проаналізовано стан розвитку карткових технологій в Україні Приділено особливу увагу технологіям самообслуговування клієнтів та їх технічному забезпеченню.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 20099
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:58
6-11-2011, 20:58

Політична економія - Федоренко В.Г. Бібліотека українських підручників

Категорія: Політекономія

У пропонованому підручнику розглянуто зміст основних економічних категорій та сутність економічних законів, які визначають функціонування і розвиток сучасних економічних систем. Особлива увага надана ринковій системі господарювання, характеристиці її складових. Окреслено основні проблеми утвердження ринкових відносин в Україні та визначено шляхи їх розв'язання.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 11044
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:58
6-11-2011, 20:58

Кримінальне право України - Кузнецов В.В. Бібліотека українських підручників

Категорія: Право

Посібник призначений для абітурієнтів, студентів, слухачів і курсантів вищих навчальних закладів, які складають вступні, семестрові та державні екзамени з кримінального права.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 31662
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:58
6-11-2011, 20:58

Фінанси - Юрій С.І. Бібліотека українських підручників

Категорія: Фінанси

У підручнику викладено теоретичні основи функціонування фінансів відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань "
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 7418
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:58
6-11-2011, 20:58

Менеджмент организаций - Киржнер Л.А. Бібліотека українських підручників

Категорія: Менеджмент

В учебном пособии освещен широкий круг вопросов менеджмента на предприятии в условиях конкретной рыночной среды. Дан комплексный подход по важнейшим направлениям деятельности организации. Пособие содержит теоретические основы менеджмента, его функции, принципы и методы управления; основы выработки и принятия управленческих решений; методы организации и обеспечения производственных процессов. Кроме того, раскрыты пути обеспечения эффективности деятельности организаций: построение организационных структур и системы управления, их проектирование и моделирование.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 9592
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:58
6-11-2011, 20:58

Зовнішньоекономічні операції і контракти - Козик В.В. Бібліотека українських підручників

Категорія: Економіка

У навчальному посібнику значне місце відведено змісту зовнішньоторговельних контрактів, описані обов'язки контрагентів та наведені необхідні документи для укладання угоди з урахуванням міжнародних норм і правил. Наведені у додатках зразки форм різних контрактів і нормативних документів можуть бути основою під час розробки і укладання аналогічних реальних зовнішньоторговельних контрактів.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 5925
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:58
6-11-2011, 20:58

Зовнішня політика України - Чекаленко Л.Д. Бібліотека українських підручників

Категорія: Політологія

У підручнику розглянуто проблемні питання зовнішньої політики України за концепцією: "людина — суспільство — держава — міжнародні структури в добу міжнародної правосуб'єктності. Виявлено потенційні загрози, що є наслідком нерозв'язаних зовнішньополітичних проблем. Особливу увагу приділено пошукові оптимальних форм реалізації прав людини, стабільності суспільства і зміцнення позицій держави в новій парадигмі міжнародних відносин.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 7364
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:58
6-11-2011, 20:58

Історія України - Пасічник М.С Бібліотека українських підручників

Категорія: Історія

У навчальному посібнику подано загальну характеристику історії України від найдавніших часів до сьогодення. Висвітлено питання становлення української державності, політичні та релігійні засади формування нації, розвиток культури, в тому числі ремесел та ужиткового мистецтва.