Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 4304
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:57
6-11-2011, 20:57

Міжнародна макроекономіка - Козак Ю.Г. Бібліотека українських підручників

Категорія: Економіка

У третьому, переробленому та доповненому виданні навчального посібника основні проблеми функціонування та розвитку міжнародної економіки розглядаються в системі сучасної економічної теорії (мікроекономіка, макроекономіка, міжнародна економіка). За допомогою інструментів макроекономічного аналізу висвітлюються система валютних курсів, платіжного балансу, функціонування міжнародних фінансових ринків в умовах глобалізації. Логічним завершенням змісту курсу є розгляд проблем регулювання міжнародної макроекономіки.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 10558
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:57
6-11-2011, 20:57

Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б.Є. Бібліотека українських підручників

Категорія: Економіка

У навчальному посібнику розглядаються методичні аспекти формування та оцінки потенціалу промислового підприємства, а також концепції та передумови розвитку сучасного підприємства. До кожної теми додаються питання до самоконтролю.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 6816
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:57
6-11-2011, 20:57

Політична економія - Щетинін А.І. Бібліотека українських підручників

Категорія: Політекономія

Підручник складено за логікою і змістом нормативної програми дисципліни "Політична економія". У ньому на основі величезного доробку найбільш відомих економістів-теоретиків в історичному аспекті розкрито процес виникнення, становлення і розвитку продуктивних сил і виробничих відносин, що дозволяє скласти стійке уявлення про суть і особливості сучасних економічних процесів.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 10639
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:57
6-11-2011, 20:57

Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П.Я. Бібліотека українських підручників

Категорія: Економіка

У підручнику розкриваються теоретичні основи економічного аналізу, мета і завдання системи управління виробництвом. Наводиться методика аналізу виробничого потенціалу, витрат на виробництво продукції, фінансових результатів та інших показників. Уперше у вітчизняній практиці висвітлено питання організації операційного аналізу. Розглянуто методи аналізу фінансового стану підприємства, показники фінансової стійкості, ліквідності, ефективності використання оборотного капіталу. Розкрито методологічні засади аналізу зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарської діяльності.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 5469
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:57
6-11-2011, 20:57

Філософія родознавства - Черепанова С.О. Бібліотека українських підручників

Категорія: Культурологія

У книзі в контексті гуманітарно-культуротворчої стратегії філософії освіти розглянуто буття людини у просторі культури, поняття "рід — покоління", духовність родинного середовища, цінності національної культури, традиційну родинну обрядовість українців, форми збереження історичної та родової пам'яті, теоретичні аспекти генеалогії, методи дослідження Родоводу.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 11841
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:57
6-11-2011, 20:57

Фінанси підприємств - Славюк P.А. Бібліотека українських підручників

Категорія: Фінанси

У підручнику розглянуто питання організації фінансової роботи підприємств, оптимізації грошових потоків та забезпечення платоспроможної і фінансової стабільності розвитку підприємств, їх оподаткування. Розкрито механізми формування фінансових ресурсів підприємств, порядок їх використання та планування надходжень, методику проведення аналізу фінансового стану підприємства.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 6818
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:57
6-11-2011, 20:57

Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є.А Бібліотека українських підручників

Категорія: Соціологія

Цей навчальний посібник пропонує науково-теоретичний інструментарій для аналізу суспільства як функціонуючої системи, для виявлення динамічного потенціалу соціуму в умовах глобальної трансформації, для розуміння особливостей розвитку особистості в системі соціальних зв'язків. Значну увагу зосереджено на характеристиках новітніх соціальних феноменів, що властиві постіндустріальним суспільствам і обумовлені процесами глобалізації, а також на інноваційних пошуках сучасної соціології.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 6210
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:57
6-11-2011, 20:57

Історія України - Кормич Л.І. Бібліотека українських підручників

Категорія: Історія

Предмет історії - це суспільство в усій його повноті, взаємозв'язку, взаємообумовленості його компонентів - матеріального, економічного, соціального життя та людини - в природному, соціальному, історичному контексті. Глибоке й професійне вивчення історії стало нагальною потребою. Однією з найважливіших функцій вітчизняної історії є формування світогляду громадянина, патріота своєї батьківщини.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 19050
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:57
6-11-2011, 20:57

Риторика - Мацько Л. І. Бібліотека українських підручників

Категорія: Риторика

Розглянуто предмет риторики, основний зміст понять і всіх розділів класичної риторики. Висвітлено надбання цієї науки за всю історію її розвитку, які покладено в основу сучасних наук: неориторики, стилістики, поетики, прагматики, теорії комунікації тощо. Посібник містить також дидактичний матеріал та зразки ораторської майстерності.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 32260
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:57
6-11-2011, 20:57

Менеджмент - Дикань Н.В. Бібліотека українських підручників

Категорія: Менеджмент

У посібнику розкриваються найважливіші особливості сучасного менеджменту, знання яких необхідне для фахівців у галузі економіки і підприємництва. Крім теоретичного матеріалу відповідно до програми з навчальної дисципліни "Менеджмент" у посібнику наводяться плани семінарських занять для поглибленішого засвоєння матеріалу студентами. Особливістю посібника є його висока практична спрямованість.