Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 4325
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:49
6-11-2011, 20:49

Провідники духовності в Україні - Курас І.Ф Бібліотека українських підручників

Категорія: Культурологія

Наведено відомості про широку плеяду найвидатніших державотворців, діячів культури, науки, освіти, церкви, які на різних Історичних етапах пробуджували суспільну свідомість, долали стан соціальної апатії, пропагували народні традиції, опікувалися проблемами духовного відродження і розбудови Української держави.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 12296
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:49
6-11-2011, 20:49

Міжнародні фінанси - Рогач О.І Бібліотека українських підручників

Категорія: Фінанси

У підручнику розглядаються теоретико-практичні питання розвитку світової фінансової системи, функціонування фінансових ринків та світових фінансових центрів. Характеризуються особливості сучасної міжнародної банківської справи, роль ТНК у світовому фінансовому середовищі, структура портфельного інвестування, складові й чинники процесу управління ризиками.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 7811
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:49
6-11-2011, 20:49

История социологии - Зборовский Г.Е. Бібліотека українських підручників

Категорія: Соціологія

В учебнике рассматривается процесс возникновения и развития социологической науки от 1830-х гг. до наших дней. Анализируются основные периоды, а в их границах — парадигмы и направления социологической науки. Значительное внимание уделяется анализу творчества классиков мировой социологии XIX— XX вв.: О. Конта, Г. Спенсера, К. Маркса, М. Вебера, Г. Зиммеля, Э. Дюркгейма, В. Парето, П. Сорокина, Т. Парсонса, Р. Мертона и др. Особое место занимает изложение истории отечественной социологии второй половины XIX—XX в.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 17682
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:48
6-11-2011, 20:48

Міжнародна економіка - Козак Ю.Г. Бібліотека українських підручників

Категорія: Економіка

У другому, переробленому та доповненому виданні навчального посібника основні проблеми функціонування та розвитку міжнародної економіки розглядаються в системі сучасної економічної теорії (мікроекономіка, макроекономіка, міжнародна економіка). За допомогою інструментів мікроекономічного аналізу висвітлюються основні теорії міжнародної торгівлі та торговельної політики, міждержавна мобільність чинників виробництва, проблеми та наслідки економічної інтеграції.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 13695
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:48
6-11-2011, 20:48

Правознавство - Олійник А.Ю Бібліотека українських підручників

Категорія: Право

Шановні учні, абітурієнти, студенти, аспіранти, докторанти, викладачі!
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 5929
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:48
6-11-2011, 20:48

Історія релігії в Україні - Колодний А.М. Бібліотека українських підручників

Категорія: Релігієзнавство

У навчальному посібнику викладено історію релігії на українських землях від стародавніх суспільств до наших днів. Вперше системно, послідовно аналізуються релігійно-церковні процеси, які в зазначений період відбувалися в різних конфесіях на теренах України. Посібник відповідає вимогам програмних курсів "Релігієзнавство" та "Історія релігії в Україні".
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 6079
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:48
6-11-2011, 20:48

Людина і світ - Юрій М.Ф. Бібліотека українських підручників

Категорія: Соціологія

Суспільне життя складне і багатогранне, тому його вивчають багато наук, які отримали назву суспільних (історія, філософія, соціологія, політологія, правознавство, економічна теорія тощо). Кожна з них розглядає певну сферу суспільного життя. Саме висвітлення цих сфер і подано у підручнику "Людина і світ".
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 25475
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:48
6-11-2011, 20:48

Історія держави і права України - Музиченко П.П. Бібліотека українських підручників

Категорія: Право

Спираючись на найновіші досягнення світової історичної думки, публікації вітчизняних та зарубіжних учених, значна частина яких тривалий час залишалась недоступною для громадян України, автору вдалося створити один із найповніших сучасних навчальних посібників з історії держави і права України. Посібник має системний характер. Автор послідовно розкриває основні етапи формування суспільного та державного ладу, права, суду і судового процесу в Україні починаючи з часів Київської Русі до сьогодення.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 9630
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:48
6-11-2011, 20:48

Історія релігій - Лубський В.І. Бібліотека українських підручників

Категорія: Релігієзнавство

У підручнику викладено основні питання релігієзнавства, подано широкий матеріал з історії релігії – одного з найяскравіших феноменів людства. Розглядаються різні концепції теорії релігії, її структура та функції в житті суспільства та індивіда, проблеми генезису та еволюції релігії. Значна увага приділяється сучасним світовим релігіям. Визначальний принцип подачі матеріалу в підручнику - толерантне ставлення як до релігії, так і до вільнодумства.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3627
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:48
6-11-2011, 20:48

Социология - Бачинин В.А. Бібліотека українських підручників

Категорія: Соціологія

В учебном пособии в доступной и лаконичной форме изложены три курса лекций для студентов-юристов по истории социологии, обшей и правовой социологии.