Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 44617
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:47
6-11-2011, 20:47

Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства - Пятницька Н.О. Бібліотека українських підручників

Категорія: Туризм

У підручнику розкрито сутність організації процесу обслуговування у закладах ресторанного господарства різних типів і класів. Дана характеристика матеріально-технічної бази як необхідної передумови організації процесу обслуговування. Висвітлені основні правила подавання страв і напоїв, культури їх споживання.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 10150
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:47
6-11-2011, 20:47

Фінансове право - Мацелик М.О. Бібліотека українських підручників

Категорія: Право

Навчальний посібник складається з двох частин: загальної та особливої. У загальній частині розглядаються фінансове право та держава, а також проблемні питання публічних фінансів. В особливій частині висвітлено бюджетне право, податкове право, банківське, страхове право та цінні папери як об'єкт правових відносин. До кожної теми наведено запитання і завдання для контролю знань.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 8712
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:47
6-11-2011, 20:47

Національна безпека України - Ліпкан В.А. Бібліотека українських підручників

Категорія: Політологія

У навчальному посібнику розкривається зміст національної безпеки та її складових. Розроблено науковий підхід до вивчення складових національної безпеки, що дало змогу підійти з позицій уніфікованої методології до дослідження феномену національної безпеки. Новаторським є розгляд питань недержавного управління національною безпекою, формування системи управління нею, а також розгляд інноваційних технологій забезпечення національної безпеки, зокрема бенчмаркінгу.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 8982
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:47
6-11-2011, 20:47

Гроші і кредит - Колодізєв О.М. Бібліотека українських підручників

Категорія: Фінанси

У підручнику наведено матеріал, який є основою для формування у майбутніх фахівців системи базових знань з теорії і практики використання грошей та кредиту, розуміння закономірностей функціонування грошового ринку, принципів реалізації грошової і фінансово-кредитної політики в умовах розвитку світових інтеграційних процесів. Особлива увага приділяється таким питанням, як еволюція теорії грошей, кредиту, банківської системи, становлення ринку цінних паперів. За змістом підручник відповідає програмі курсу "Гроші і кредит" за напрямом підготовки "Фінанси і кредит" і вимогам кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 6961
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:47
6-11-2011, 20:47

Політична історія України - Танцюра В.І. Бібліотека українських підручників

Категорія: Історія

Це одне з перших навчальних видань, що охоплює політичну історію України від її початків до сьогодення. У ньому простежено розвиток ідеї української державності, непоодинокі спроби утвердити її на різних етапах вітчизняної історії до проголошення України незалежною державою.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 9648
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:47
6-11-2011, 20:47

Управління людськими ресурсами - Воронкова В.Г. Бібліотека українських підручників

Категорія: Менеджмент

В навчальному посібнику дається аналіз філософських засад управління людськими ресурсами; синергетично-рефлексивної моделі управління як єдиного соціального організму; кадрової політики організації; маркетингу персоналу, інвестицій в людський капітал; методологія аналізу філософії управління людськими ресурсами, антикризового менеджменту в умовах кризи; зарубіжні теорії управління людськими ресурсами, що в цілому сприяє формуванню парадигми філософії управління XXI ст.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 9743
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:47
6-11-2011, 20:47

Основи держави і права України - Ортинський В.Л. Бібліотека українських підручників

Категорія: Право

У підручнику розкрито поняття, ознаки, завдання, роль і функції держави та права, систему права, правові відносини, правопорушення і юридичну відповідальність. Висвітлено такі фундаментальні галузі права, як конституційне, адміністративне, цивільне, трудове, кримінальне, а також основи сімейного, фінансового, земельного й екологічного права та основи правового регулювання підприємницької діяльності з охопленням правоохоронної, судової та правозахисної діяльності.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 7624
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:47
6-11-2011, 20:47

Екологічне управління - Шевчук В.Я. Бібліотека українських підручників

Категорія: Екологія

Висвітлено загальносистемні основи екологічного управління в контексті Всесвітньої стратегії збалансованого розвитку з пріоритетами гармонізації співіснування суспільства, держави і Природи на основі біотичного механізму регулювання навколишнього середовища. Розкрито основні системні складові екологічного управління: державні, корпоративні, місцеві, громадські і спеціальні цільові системи. Наведено сучасні теоретико-методологічні й нормативні основи, механізми екологічного управління, у тому числі міжнародні і європейські аспекти.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 9260
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:47
6-11-2011, 20:47

Релігієзнавство - Лубський В. І. Бібліотека українських підручників

Категорія: Релігієзнавство

Учбовий посібник знайомить з основами релігієзнавства. Основна увага приділяється сучасним світовим релігіям. Кожна релігія подається в декількох аспектах, що дозволяє визна­чити відмінності і загальні риси релігій різних часів і народів. Вияв­ляється сутність релігії як суспільного феномена, оцінюється її роль в діяльності людей.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 13152
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:47
6-11-2011, 20:47

Українське народознавство - Лозко Г.С. Бібліотека українських підручників

Категорія: Культурологія

Автор не тільки значно розширила коло народознавчих проблем, але і доповнила книгу новими фактичними даними (зокрема розділи про походження українського народу, міфологію, пантеон слов'янських Богів, державну символіку, додано відомості про цілющі рослини і священних тварин тощо).