Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 6911
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:46
6-11-2011, 20:46

Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А.В. Бібліотека українських підручників

Категорія: Право

У навчальному посібнику розглянуті та надані змістовні відповіді на основні питання які виносяться на екзамени з криміналістики у вищих навчальних закладах. Розкрито п'ять розділів криміналістики: "Загальна теорія криміналістики", "Криміналістична техніка", "Криміналістична експертиза", "Криміналістична тактика", "Криміналістична методика (Методика розслідування окремих видів злочинів)".
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 15156
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:46
6-11-2011, 20:46

Фінанси - Лондар С.Л. Бібліотека українських підручників

Категорія: Фінанси

У навчальному посібнику розглянуто сутність фінансів, їх функції та роль у суспільстві, особливості функціонування фінансової системи, типи, основні напрями фінансової політики держави. Окремі розділи навчального посібника присвячені актуальним питанням розвитку державних фінансів, а саме методам мобілізації державних доходів, сутності та класифікації державних видатків, бюджетному процесу, складу та структурі доходів і видатків Державного бюджету України, особливостям регулювання міжбюджетних відносин, особливостям формування та використання ресурсів державних цільових фондів.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 8921
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:46
6-11-2011, 20:46

Інвестування - Гриньова В.М. Бібліотека українських підручників

Категорія: Інвестування

У підручнику послідовно розкриваються теоретичні, методичні та практичні аспекти формування, розвитку й удосконалення інвестування. Розглядаються об'єкти та суб'єкти інвестування, управління фінансовими активами, інвестиційні характеристики цінних паперів тощо. Особлива увага приділяється залученню іноземного капіталу в національну економіку, використанню інвестицій та засобам активізації інвестиційної діяльності.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 17464
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:46
6-11-2011, 20:46

Історія України: відповіді на екзаменаційні білети - Лазарович M.B. Бібліотека українських підручників

Категорія: Історія

Цей посібник підготовлено на основі багаторічного досвіду викладання авторами історії України. За змістом він охоплює події з найдавніших часів до сьогодення і відповідає програмі нормативного курсу з історії України для студентів вищих навчальних закладів. Високий науковий рівень видання органічно поєднується з доступною формою подання матеріалу у вигляді відповідей на питання, які виносяться на іспит. У кінці книги наведено таблицю найважливіших історичних подій. У посібнику е все, що треба знати для того, щоб успішно скласти іспит.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 11399
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:46
6-11-2011, 20:46

Організація праці менеджера - Скібіцька Л.І. Бібліотека українських підручників

Категорія: Менеджмент

Навчальний посібник з дисципліни "Організація праці менеджера" призначений для студентів вищих навчальних закладів, які проходять підготовку за напрямом 0502 "Менеджмент".
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3149
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:46
6-11-2011, 20:46

Соціологія культури - Юрій М.Ф. Бібліотека українських підручників

Категорія: Соціологія

У підручнику висвітлюються становлення і розвиток соціології культури, її основні концепції і поняття. Основою цій праці є розгляд процесу сучасного культурного переходу — різкої зміни ролі культури в житті сучасного суспільства. Як культура в цілому є багатогранним та багатошаровим явищем, так і підручник із соціології культури не може не бути вступом до міждисциплінарного дослідження.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 9895
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:46
6-11-2011, 20:46

Економіка підприємства - Гетьман О.О. Бібліотека українських підручників

Категорія: Економіка

В навчальному посібнику розглянуто закономірності та проблеми розвитку вітчизняних підприємств в конкурентному ринковому середовищі. Охарактеризовано нормативно-правові засади їх функціонування та здійснення всіх виробничо-господарських процесів як в межах внутрішнього економічного механізму, так і при формуванні інтеграційних зв'язків із суб'єктами зовнішнього по відношенню до конкретного підприємства середовища.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 9842
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:46
6-11-2011, 20:46

Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В.М. Бібліотека українських підручників

Категорія: Право

У посібнику висвітлюються норми права, що регламентують основні принципи соціально-економічного, політичного і територіального устрою держав, визначають права, свободи і правовий статус громадян, наводиться характеристика системи органів влади провідних держав світу. Посібник складається з двох частин; загальної і особливої. У першій розкриваються загальні засади конституційно-правового регулювання, у другій – аналізуються конституційно-правові системи конкретних країн (США, Франції, Японії, Росії та ін.).
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 8937
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:46
6-11-2011, 20:46

Економіка торгівлі - Марцин B.C. Бібліотека українських підручників

Категорія: Економіка

У логічній послідовності розкрито засадничі питання дисципліни: торгівлю в період розбудови ринкової економіки в Україні, організаційно-економічні основи функціонування торгових підприємств. Окремим блоком подано питання для поглибленого вивчення розділів, серед яких запропоновано розширені тестові завдання, які повертають читача до вивченого матеріалу, тим самим сприяючи повторенню і належному засвоєнню кожної наступної теми.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 10685
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:46
6-11-2011, 20:46

Організація виробництва - Гриньова В.М. Бібліотека українських підручників

Категорія: Економіка

У підручнику розкриваються теоретичні та методичні основи організації виробництва на підприємстві (на прикладі галузі машинобудування). Особливу увагу приділено питанням організації виробничих і трудових процесів у первинних ланках підприємств, організації непотокового, потокового та автоматизованого виробництв, комплексній підготовці виробництва до випуску нової продукції. До кожної теми додаються контрольні запитання та завдання. У додатку наводяться рекомендації щодо виконання індивідуального навчально-дослідного завдання і список рекомендованої літератури.