Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 9724
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:58
6-11-2011, 20:58

Інформаційні системи і технології в банках - Страхарчук А.Я. Бібліотека українських підручників

Категорія: Банківська справа

У навчальному посібнику розглянуто основи сучасних інформаційних систем і технологій, ресурси інформаційних систем — як апаратні, програмні, телекомунікаційні, так і ресурси баз даних. Значну увагу приділено основам сучасних банківських інформаційних систем, висвітлено основні шляхи оптимізації банківської діяльності в сучасних умовах автоматизації банку. Викладено сучасні банківські автоматизовані технології, зокрема технології дистанційного банківського обслуговування. Визначено роль і місце сучасних карткових технологій у банківській практиці, проаналізовано стан розвитку карткових технологій в Україні Приділено особливу увагу технологіям самообслуговування клієнтів та їх технічному забезпеченню.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 5863
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:58
6-11-2011, 20:58

Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П.В. Бібліотека українських підручників

Категорія: Банківська справа

У підручнику розкривається зміст, організаційна структура, призначення, функції та завдання банківських систем основних розвинених країн світу. Опи­суються труднощі становлення незалежних банківських систем деяких постра­дянських держав та країн Європи, розглядається механізм функціонування Єв­ропейської системи центральних банків та міжнародних кредитних організацій.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 5138
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:46
6-11-2011, 20:46

Банківський нагляд - Васюренко O.B. Бібліотека українських підручників

Категорія: Банківська справа

У підручнику висвітлено теоретичні засади організації системи банківського нагляду відповідно до Базельських принципів ефективного банківського нагляду та практичні аспекти організації банківського нагляду в Україні. Розглядаються особливості проведення вступного контролю при реєстрації банків та ліцензуванні банківської діяльності, здійснення попереднього контролю на етапі безвиїзного нагляду за діяльністю банків та поточного контролю в процесі виїзного інспектування банків, впровадження банківського нагляду на основі оцінювання ризиків, застосування заходів впливу до порушників банківського законодавства, проведення реорганізації банків.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1852
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:39
6-11-2011, 20:39

Західноєвропейський банківський бізнес - Кравець В.М. Бібліотека українських підручників

Категорія: Банківська справа

Вперше у вітчизняній науковій літературі аналізується еволюція банківського бізнесу і банківської справи в цілому від класичного античного періоду до наших днів. Розглядаються становлення базових понять банківської справи в контексті розвитку економіки різних народів, широкий спектр банківських інституцій, різноманітність операцій, здійснюваних банківськими установами, зумовленість розвитку банківського бізнесу особливостями законодавства і культури.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3746
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:38
6-11-2011, 20:38

Банківський маркетинг - Лютий І.О. Бібліотека українських підручників

Категорія: Банківська справа

Підручник містить сучасні методи дослідження та прогнозування кон'юнктури грошового ринку та ринку банківських продуктів і послуг. Сприяє ефективному вивченню сутності, цілей та засад маркетингу в банку, методів досліджень ринку банківських продуктів і послуг, освоєнню інструментів маркетингу в банківській діяльності. Дозволяє набути вміння реалізовувати системний підхід до розробки та реалізації маркетингової стратегії банку.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 8592
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:38
6-11-2011, 20:38

Кредит і банківська справа - Вовчак О.Д. Бібліотека українських підручників

Категорія: Банківська справа

У підручнику популярно висвітлено актуальні питання кредиту і банківського бізнесу в умовах ринкової економіки. Вміщено розширену тематику, що стосується характеристики суті кредиту і кредитних відносин, його функцій, призначення позичкового процента, механізму кредитування, структури та основних принципів організації банківської справи в Україні, механізму здійснення банківських операцій та послуг, підходів до оцінки та регулювання діяльності банків в Україні.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 4843
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:37
6-11-2011, 20:37

Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т.Д. Бібліотека українських підручників

Категорія: Банківська справа

Навчальний посібник підготовлений відповідно до типової програми напряму підготовки 6.050100 "Банківська справа", враховує специфіку кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 6001
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:37
6-11-2011, 20:37

Фінансовий облік у банках - Табачук Г.П. Бібліотека українських підручників

Категорія: Банківська справа

Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни "Фінансовий облік у банках" для студентів спеціальності "Банківські процеси і технології". У ньому викладено теоретичні і практичні основи організації і ведення бухгалтерського обліку в банках України та відображення в обліку основних операцій банків, зокрема операцій із залученими та запозиченими коштами, кредитних операцій, операцій з фінансовими інвестиціями, в іноземній валюті, з обслуговування платіжного обороту та інших.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3085
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:35
6-11-2011, 20:35

Банківський маркетинг - Романенко Л.Ф. Бібліотека українських підручників

Категорія: Банківська справа

Підручник підготовленім відповідно до навчальної програми курсу "Маркетингу Ланках" для студентів, опановуючих магістерську підготовку, та практичних працівників банківської сфери.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 5916
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:35
6-11-2011, 20:35

Банківські операції - Коцовська P.P. Бібліотека українських підручників

Категорія: Банківська справа

Навчальний посібник призначений для самостійного вивчення дисципліни «Банківські операції». У посібнику подано типову програму дисципліни, порядок створення банківських установ, методику здійснення пасивних, активних, касово-розрахункових банківських операцій. Викладено аналіз прибутковості та фінансової стійкості банків.