Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 18303
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:48
6-11-2011, 20:48

Організація і методика аудиту - Кулаковська Л.П. Бібліотека українських підручників

Категорія: Бухоблік та Аудит

Навчальний посібник дає можливість забезпечити навчальний процес із підготовки студентів за спеціальностями "Облік і аудит", "Фінанси", "Бухгалтерський облік" із дисципліни "Організація і методика аудиту", яка є нормативною при здобутті освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра з економіки та підприємництва.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 22086
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:37
6-11-2011, 20:37

Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Михайлов М.Г. Бібліотека українських підручників

Категорія: Бухоблік та Аудит

Викладено методику ведення бухгалтерського обліку активів, зобов'язань, капіталу, операцій господарської діяльності в бюджетних установах в сучасних умовах з врахуванням вимог нормативних документів. В даному навчальному посібнику викладається організація первинного, аналітичного та синтетичного обліку об'єктів бухгалтерського обліку в бюджетних установах: доходів та видатків, грошових коштів, розрахунків, основних засобів, матеріалів тощо.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 7179
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:35
6-11-2011, 20:35

Основи аудиту - Ільіна С.Б. Бібліотека українських підручників

Категорія: Бухоблік та Аудит

У навчально-практичному посібнику розкриваються основи організації і методики проведення аудиту в умовах застосування в Україні національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку і фінансової звітності, міжнародних стандартів аудиту. В посібнику передбачені ситуаційні завдання, тести, графічні блоки, виконання яких формує у студентів навички проведення аудиторської перевірки. Значна увага налається аудиторському звіту (висновку), оцінюванню фінансової звітності, розглядаються особливості аудиту в комп'ютерному середовищі.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 4291
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:35
6-11-2011, 20:35

Фінансово-господарський контроль - Дікань Л.В. Бібліотека українських підручників

Категорія: Бухоблік та Аудит

Розглянуто необхідність, роль та значення контролю в сучасних умовах. Розкрито сутність, зміст, організацію, шляхи здійснення фінансово-господарського контролю. Висвітлено світовий досвід здійснення фінансово-господарського контролю в розрізі таких його форм, як державний фінансовий контроль, незалежний аудит та податковий контроль. Особлива увага приділяється здійсненню фінансово-господарського контролю в різних галузях економіки: промислове виробництво, сфера послуг, будівництво, транспорт, сільське господарство, торгівля, а також у неприбуткових організаціях та банківських установах. Наводяться тестові завдання для самоперевірки, практичні завдання, глосарій. Посібник відповідає вимогам кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 12917
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:23
6-11-2011, 20:23

Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту - Івахненков С.В. Бібліотека українських підручників

Категорія: Бухоблік та Аудит

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні та практичні аспекти застосування інформаційних комп'ютерних технологій в управлінні підприємством і в організації бухгалтерського обліку та аудиту. Теоретичні, методологічні і практичні питання автоматизації бухгалтерського обліку розглядаються в комплексі: від обробки первинних документів та реєстрації облікової інформації в електронних регістрах до бухгалтерського моделювання і формування облікової політики. Визначено підходи до проведення аудиту в умовах застосування комп'ютерних облікових систем та методи аудиту із застосуванням комп'ютерів.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 12358
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:23
6-11-2011, 20:23

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях - Шара Є.Ю. Бібліотека українських підручників

Категорія: Бухоблік та Аудит

Навчальний посібник написано відповідно до типової програми навчальної дисципліни "Облік у бюджетних установах і організаціях" затвердженої Міністерством освіти і науки України з врахуванням вимог національних стандартів бухгалтерського обліку, нового плану рахунків зі змінами та доповненнями до них, а також інших нормативних документів.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 8222
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:23
6-11-2011, 20:23

Облік і аудит у банках - Васюренко О.В. Бібліотека українських підручників

Категорія: Бухоблік та Аудит

Навчальний посібник за структурою і змістом відповідає програмі курсу "Облік і аудит у банках" для студентів економічних спеціальностей. Кожний розділ посібника включає теоретичну частину, яка дає можливість студентам оволодіти методикою обліку банківських операцій відповідно до нормативно-правової бази, запитання для самоконтролю, типові практичні завдання і ключові поняття до теми.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 9257
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:23
6-11-2011, 20:23

Облік у зарубіжних країнах - Губачова О.М. Бібліотека українських підручників

Категорія: Бухоблік та Аудит

Метою даного навчального видання е формування у студентів глибоких теоретичних знань та практичних павичок з організації обліку у зарубіжних країнах, уміння використовувати облікову інформацію. Це сприятиме підвищенню конкурентоспроможності фахівців з обліку, аудиту й фінансового менеджменту, допоможе зрозуміти передумови та напрямки процесу реформування бухгалтерського обліку, що здійснюється в Україні, розширить кругозір і озброїть знаннями для практичного застосування Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 12682
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:23
6-11-2011, 20:23

Облік у бюджетних установах - Атамас П.Й. Бібліотека українських підручників

Категорія: Бухоблік та Аудит

Відповідно до програми дисципліни розглядаються проблеми організації та методики обліку основних господарських операцій з виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ, наводиться характеристика нового плану рахунків, форм облікових регістрів і балансу, порядок закриття рахунків і визначення результатів виконання кошторису. Розглядається облік фінансування, грошових коштів, доходів і видатків загального та спеціального фондів, необоротних активів, запасів, розрахунків і зобов'язань.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 6767
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:22
6-11-2011, 20:22

Аудит - Рядська В.В. Бібліотека українських підручників

Категорія: Бухоблік та Аудит

У навчальному посібнику висвітлено питання правового забезпечення аудиту забезпечення аудиту та загальні методичні вимоги, які знаходяться в основі здійснення всіх етапів процесу аудиту: переддоговірного етапу, етапу укладання договору, планування, здійснення процедур перевірки, етапі складання аудиторського висновку. Розділи навчального посібника мають логічний взаємозв'язок, містять приклади та схематичне подання матеріалу, що дозволяє засвоювати матеріал і під час самостійної підготовки.