Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 17143
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:59
6-11-2011, 20:59

Екологія - Васюкова Г.Т. Бібліотека українських підручників

Категорія: Екологія

Запропонований підручник охоплює найважливіші проблеми загальної та сучасної екології. Він охоплює найважливіші проблеми сучасної екології. Розглянуті основні проблеми, які виникли у взаємовідносинах людини і природи в індустріальний період розвитку цивілізації та можливі шляхи їх подолання.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 7624
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:47
6-11-2011, 20:47

Екологічне управління - Шевчук В.Я. Бібліотека українських підручників

Категорія: Екологія

Висвітлено загальносистемні основи екологічного управління в контексті Всесвітньої стратегії збалансованого розвитку з пріоритетами гармонізації співіснування суспільства, держави і Природи на основі біотичного механізму регулювання навколишнього середовища. Розкрито основні системні складові екологічного управління: державні, корпоративні, місцеві, громадські і спеціальні цільові системи. Наведено сучасні теоретико-методологічні й нормативні основи, механізми екологічного управління, у тому числі міжнародні і європейські аспекти.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 8876
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:23
6-11-2011, 20:23

Екологічний менеджмент - Семенов В.Ф Бібліотека українських підручників

Категорія: Екологія

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні і методичні основи екологічного менеджменту. Викладаються механізм управління якістю навколишнього середовища, екологічна експертиза проектів, екологічний аудит, екологічне страхування, екологізація суспільного виробництва.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 9109
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:23
6-11-2011, 20:23

Екологія - Джигирей В.С. Бібліотека українських підручників

Категорія: Екологія

Розглядаються основні концепції екології та наслідки впливу діяльності людини на довкілля. Наводяться структура та зміст природоохоронного законодавства, розкриваються основи взаємодії промислових підприємств із навколишнім середовищем, методи і засоби охорони та раціонального використання землі, водних ресурсів, атмосферного повітря, методи контролю та стимулювання природоохоронної діяльності.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 4492
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:23
6-11-2011, 20:23

Екогеографія України - Гавриленко О.П. Бібліотека українських підручників

Категорія: Екологія

У посібнику викладено основи геоекологічних знань, узагальнено і послідовно розкрито найголовніші положення сучасної екогеографії і геоекології. Висвітлено взаємозв'язки рослинних, тваринних організмів і людини як між собою, так і з навколишнім середовищем, найважливіші природні процеси на планеті Земля з погляду розвитку людства як біологічного виду в умовах природного планетарного розвитку і штучних змін. Наведено численні приклади екологічних ситуацій в Україні та за її межами.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 17756
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:22
6-11-2011, 20:22

Екологія - Потіш Л.А. Бібліотека українських підручників

Категорія: Екологія

Навчальний посібник укладений з використанням досвіду викладання дисциплін "Загальна екологія" та "Основи екології". У ньому розкриті базові питання класичної та сучасної екології, зокрема її фундаментальних підрозділів: вчення про фактори навколишнього середовища, демекологію, біоценологію, екосистемологію та біогеоценологію, глобальну екологію. Кожен розділ містить перелік контрольних питань у вигляді тестів.