Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 71992
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 21:01
6-11-2011, 21:01

Економічна теорія - Мочерний С.В Бібліотека українських підручників

Категорія: Економіка

У підручнику проаналізовано набутий класичних і сучасних економічних напрямів, течій, шкіл, розкрито сутність і становлення соціально-економічних систем у процесі розвитку цивілізації, а також зміст основних економічних законів, категорій і явищ, які вони позначають. В окремих розділах окреслено загальну картину сучасного глобалізованого світу, перспективи народного господарства України, зародження і розвиток вітчизняної економічної думки від середніх віків до сучасності.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 9592
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:58
6-11-2011, 20:58

Зовнішньоекономічні операції і контракти - Козик В.В. Бібліотека українських підручників

Категорія: Економіка

У навчальному посібнику значне місце відведено змісту зовнішньоторговельних контрактів, описані обов'язки контрагентів та наведені необхідні документи для укладання угоди з урахуванням міжнародних норм і правил. Наведені у додатках зразки форм різних контрактів і нормативних документів можуть бути основою під час розробки і укладання аналогічних реальних зовнішньоторговельних контрактів.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 18154
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:58
6-11-2011, 20:58

Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О.А. Бібліотека українських підручників

Категорія: Економіка

Підручник написано на новій концептуальній основі, що враховує орієнтацію України на побудову соціально орієнтованої ринкової економіки та створення спільного економічного, інформаційного й освітнього простору Європи. Повно і доступно висвітлено всі теми, передбачені програмою нормативного курсу "Економіка праці та соціально-трудові відносини.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 4304
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:57
6-11-2011, 20:57

Міжнародна макроекономіка - Козак Ю.Г. Бібліотека українських підручників

Категорія: Економіка

У третьому, переробленому та доповненому виданні навчального посібника основні проблеми функціонування та розвитку міжнародної економіки розглядаються в системі сучасної економічної теорії (мікроекономіка, макроекономіка, міжнародна економіка). За допомогою інструментів макроекономічного аналізу висвітлюються система валютних курсів, платіжного балансу, функціонування міжнародних фінансових ринків в умовах глобалізації. Логічним завершенням змісту курсу є розгляд проблем регулювання міжнародної макроекономіки.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 10558
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:57
6-11-2011, 20:57

Потенціал і розвиток підприємства - Бачевський Б.Є. Бібліотека українських підручників

Категорія: Економіка

У навчальному посібнику розглядаються методичні аспекти формування та оцінки потенціалу промислового підприємства, а також концепції та передумови розвитку сучасного підприємства. До кожної теми додаються питання до самоконтролю.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 10639
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:57
6-11-2011, 20:57

Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання - Попович П.Я. Бібліотека українських підручників

Категорія: Економіка

У підручнику розкриваються теоретичні основи економічного аналізу, мета і завдання системи управління виробництвом. Наводиться методика аналізу виробничого потенціалу, витрат на виробництво продукції, фінансових результатів та інших показників. Уперше у вітчизняній практиці висвітлено питання організації операційного аналізу. Розглянуто методи аналізу фінансового стану підприємства, показники фінансової стійкості, ліквідності, ефективності використання оборотного капіталу. Розкрито методологічні засади аналізу зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарської діяльності.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 17682
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:48
6-11-2011, 20:48

Міжнародна економіка - Козак Ю.Г. Бібліотека українських підручників

Категорія: Економіка

У другому, переробленому та доповненому виданні навчального посібника основні проблеми функціонування та розвитку міжнародної економіки розглядаються в системі сучасної економічної теорії (мікроекономіка, макроекономіка, міжнародна економіка). За допомогою інструментів мікроекономічного аналізу висвітлюються основні теорії міжнародної торгівлі та торговельної політики, міждержавна мобільність чинників виробництва, проблеми та наслідки економічної інтеграції.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 19796
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:47
6-11-2011, 20:47

Економіка підприємства - Іванілов О.С. Бібліотека українських підручників

Категорія: Економіка

Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни «Економіка підприємства» і містить систематизований виклад питань теорії та практики формування і розвитку підприємств України в умовах ринкової економіки.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 9895
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:46
6-11-2011, 20:46

Економіка підприємства - Гетьман О.О. Бібліотека українських підручників

Категорія: Економіка

В навчальному посібнику розглянуто закономірності та проблеми розвитку вітчизняних підприємств в конкурентному ринковому середовищі. Охарактеризовано нормативно-правові засади їх функціонування та здійснення всіх виробничо-господарських процесів як в межах внутрішнього економічного механізму, так і при формуванні інтеграційних зв'язків із суб'єктами зовнішнього по відношенню до конкретного підприємства середовища.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 8937
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:46
6-11-2011, 20:46

Економіка торгівлі - Марцин B.C. Бібліотека українських підручників

Категорія: Економіка

У логічній послідовності розкрито засадничі питання дисципліни: торгівлю в період розбудови ринкової економіки в Україні, організаційно-економічні основи функціонування торгових підприємств. Окремим блоком подано питання для поглибленого вивчення розділів, серед яких запропоновано розширені тестові завдання, які повертають читача до вивченого матеріалу, тим самим сприяючи повторенню і належному засвоєнню кожної наступної теми.
Назад Вперед