Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 10734
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:46
6-11-2011, 20:46

Організація виробництва - Гриньова В.М. Бібліотека українських підручників

Категорія: Економіка

У підручнику розкриваються теоретичні та методичні основи організації виробництва на підприємстві (на прикладі галузі машинобудування). Особливу увагу приділено питанням організації виробничих і трудових процесів у первинних ланках підприємств, організації непотокового, потокового та автоматизованого виробництв, комплексній підготовці виробництва до випуску нової продукції. До кожної теми додаються контрольні запитання та завдання. У додатку наводяться рекомендації щодо виконання індивідуального навчально-дослідного завдання і список рекомендованої літератури.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3143
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:46
6-11-2011, 20:46

Зовнішньоекономічний менеджмент - Дахно І.І. Бібліотека українських підручників

Категорія: Економіка

Навчальний посібник висвітлює актуальні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю. Книга є п'ятою у серії навчальних посібників з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, створених на кафедрі менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Міжрегіональної академії управління персоналом (м. Київ). Попередніми книгами були "Зовнішньоекономічна діяльність", "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", "Управління зовнішньоекономічною діяльністю", "Регулювання зовнішньоекономічної діяльності".
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 4666
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:46
6-11-2011, 20:46

Міжнародні організації - Кучик О.С. Бібліотека українських підручників

Категорія: Економіка

У навчальному посібнику розглядаються проблеми і перспективи співробітництва держав у різних міжнародних регіональних спеціалі­зованих міждержавних організаціях. Проаналізовано функціональну структуру та практичну діяльність маловивчених в українській науці міжнародних організацій.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 11706
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:46
6-11-2011, 20:46

Теорія економічного аналізу - Купалова Г.І. Бібліотека українських підручників

Категорія: Економіка

У навчальному посібнику висвітлено сутність, значення, науково-методологічні основи здійснення, особливості організації та інформаційного забезпечення економічного аналізу, історичні етапи його становлення і розвитку.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 8038
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:45
6-11-2011, 20:45

Національна економіка - Круш П.В. Бібліотека українських підручників

Категорія: Економіка

У підручнику висвітлено політичні, правові та економічні аспекти функціонування національної економіки в контексті розвитку адміністративно-територіальних утворень. Розглянуто й проаналізовано законотворчі процеси в сфері регіонального і муніципального управління. Подано детальний аналіз організації системи державного управління адміністративно-територіальними утвореннями в Україні.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3563
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:45
6-11-2011, 20:45

Економіка розвитку - Царенко О.М. Бібліотека українських підручників

Категорія: Економіка

У пропонованому підручнику аналізуються процеси становлення і розвитку економіки незалежної України шляхом інвестування та кредитування відтворювальних процесів у сільськогосподарському і промисловому виробництві, впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та інформаційних технологій, метою яких є економічне процвітання держави.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 8341
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:38
6-11-2011, 20:38

Економіка праці та соціально-трудові відносини - Іляш О.І. Бібліотека українських підручників

Категорія: Економіка

У навчальному посібнику послідовно викладено теоретичні, методичні та практичні питання формування та використання потенціалу праці на макро- та мікрорівні функціонування підприємств. Наведено основи економіки праці з погляду мультидисциплінарних підходів до дослідження проблем працевикористання в ринковій економіці. Розглянуто сутність категорії "праця" та структуру людських ресурсів. Розкрито механізм відтворення населення та його показники. Запропоновано сучасне розуміння соціально-трудових відносин на виробничому, територіальному, галузевому і національному рівнях.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 7452
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:38
6-11-2011, 20:38

Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П. Бібліотека українських підручників

Категорія: Економіка

У підручнику на основі головних законодавчих актів, які регулюють митно-тарифні відносини, розглядається низка проблем, пов'язаних із функціонуванням митної системи в Україні: причини та передумови розвитку митно-тарифних відносин, система регулювання даного виду взаємовідносин у сфері зовнішньої торгівлі.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 4048
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:37
6-11-2011, 20:37

Інтелектуальна власність - Базилевич В.Д. Бібліотека українських підручників

Категорія: Економіка

Спираючись на метафізичний підхід як граничний вид філософського пізнання, пов'язаний з найбільш глибинною формою рефлексії людини над проблемами особистого і суспільного буття, автори монографії досліджують проблему інтелектуальної власності. Власність розглядається як невід'ємна складова всіх сфер життя людини, що наповнює раціональними та ірраціональними смислами її матеріально-практичне і духовно-культурне життя.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 5656
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:37
6-11-2011, 20:37

Митна справа - Дубініна А.А. Бібліотека українських підручників

Категорія: Економіка

У підручнику наведені загальні відомості основних положень з митної справи, охоплені питання митних режимів, митних платежів, контролю за переміщенням вантажів через кордон, митного оформлення зовнішньоекономічних операцій. Викладені питання пасажирських переміщень та митного оформлення багажу.