Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 5632
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:37
6-11-2011, 20:37

Основи експертизи продовольчих товарів - Малигіна В.Д. Бібліотека українських підручників

Категорія: Економіка

Сьогодні, виходячи на вільний ринок в Україні, товар здобув нову властивість, про яку в умовах державного монополізму було не прийнято говорити. Мова йде про конкурентоспроможність товару, тобто здатність товару конкурувати серед собі подібних. Конкуруючі між собою фірми намагаються якомога повніше задовольнити потреби споживачів і забрати у них більше грошей. Всесвітньо відомі фірми намагаються отримати максимум грошей споживачів за свій якісний товар, але на ринку є й фірми, що шляхом обдурювання споживачів бажають отримати з покупців гроші за неякісний, а іноді і фальсифікований товар.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 8481
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:36
6-11-2011, 20:36

Стандартизація і сертифікація товарів та послуг - Кириченко Л.С Бібліотека українських підручників

Категорія: Економіка

У підручнику викладені загальні науково-теоретичні та методичні основи стандартизації і сертифікації, основні положення Національної стандартизації України і Національної системи сертифікації УкрСЕПРО; вміщено відомості про міжнародну стандартизацію та сертифікацію, взаємозв'язок стандартизації та сертифікації з виробництвом продукції високої якості.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 9868
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:36
6-11-2011, 20:36

Економічна безпека - Користін О.Є. Бібліотека українських підручників

Категорія: Економіка

У навчальному посібнику розкрито основні поняття економічної безпеки, проаналізовано найважливіші складові її забезпечення. Розглянуто такі аспекти безпеки, як фінансова, зовнішньоекономічна, інформаційна тощо. Окрему увагу приділено криміналізації економіки в Україні.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 14318
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:36
6-11-2011, 20:36

Економічний аналіз - Грабовецький Б.Є. Бібліотека українських підручників

Категорія: Економіка

У посібнику розкриті теоретичні основи та практика проведення економічного аналізу діяльності суб'єктів господарювання з метою підвищення аналітичної підготовки студентів і спеціалістів.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1973
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:35
6-11-2011, 20:35

Економічна злочинність в Україні - Кравчук С.Й. Бібліотека українських підручників

Категорія: Економіка

В лекціях розкриті основні механізми виникнення економічної злочинності в Україні, визначено понятійний аппарат, а також виокремлені проблеми її припинення. Головну увагу приділено виробленню законодавчих шляхів подолання економічної злочинності, розроблені конкретні пропозиції в її попередженні, а також заходи правоохоронних органів щодо правопорушників у сфері економіки.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 4515
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:35
6-11-2011, 20:35

Мале підприємництво: основи теорії і практики - Варналій З.С. Бібліотека українських підручників

Категорія: Економіка

Розглядається комплекс проблем, пов'язаних зі становленням і розвитком малого підприємництва в Україні. Досліджуються теоретичні засади й економічна природа малого підприємництва, його місце і роль у структурі ринкової економіки, тенденції та особливості розвитку в Україні. Значна увага приділяється питанням державної підтримки малого підприємництва, аналізу соціально-економічних наслідків розвитку малого підприємництва в Україні. Розкривається технологія заснування власної справи.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 14881
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:23
6-11-2011, 20:23

Логістика - Тридід О.М. Бібліотека українських підручників

Категорія: Економіка

У посібнику розкриваються теоретичні основи та найважливіші аспекти логістики як особливого виду господарської діяльності. Висвітлено етапи її розвитку, логістичні системи, їх види та характеристики. Після кожної теми подається навчальний тренінг, до складу якого входять короткі методичні рекомендації, плани практичних і семінарських занять, ділові ігри, практичні завдання та ситуаційні вправи для аудиторної роботи, завдання для самостійної роботи, перелік рекомендованих джерел інформації.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 6572
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:23
6-11-2011, 20:23

Ринок праці - Волкова О.В Бібліотека українських підручників

Категорія: Економіка

Зміст навчального посібника відповідає змісту дисципліни, викладеного в освітньо-професійній програмі підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра напряму 0501 - "Економіка і підприємництво". Навчальний посібник складається із трьох розділів і є зручним для опанування дисципліни за модульно-рейтинговою системою навчання.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2251
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:23
6-11-2011, 20:23

Вексельна справа - Демківський А.В. Бібліотека українських підручників

Категорія: Економіка

У книжці висвітлено економічно-правові засади короткострокового кредиту, головним знаряддям якого є вексель. Розглядаються історично напрацьовані світові норми й правила вексельного обігу, обґрунтовуються функції векселя у забезпеченні безперервності відтворювального процесу в ринковій економіці. Особливу увагу приділено необхідності широкого впровадження вексельних операцій в Україні з метою подолання кризи неплатежів та оперативної мобілізації кредитних ресурсів.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 6041
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:23
6-11-2011, 20:23

Економіка підприємства - Гринчуцький В.І. Бібліотека українських підручників

Категорія: Економіка

У навчальному посібнику розглядаються питання створення підприємств, їхні організаційно-правові форми, економічні та юридичні аспекти функціонування й ліквідації. Ґрунтовно висвітлено засади формування та використання всіх видів ресурсів (персоналу, основних фондів та обігових коштів, нематеріальних і інвестиційних ресурсів). Значну увагу приділено інноваційним процесам, плануванню діяльності та формуванню фінансово-економічних результатів діяльності суб'єктів господарювання.