Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 6918
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:23
6-11-2011, 20:23

Основи зовнішньоекономічної діяльності - Зінь Е.А. Бібліотека українських підручників

Категорія: Економіка

Підручник підготовлений відповідно до типової програми викладання дисципліни. В підручнику розкривається сутність предмету, зміст та завдань дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності»; наведена характеристика об'єктів та суб'єктів цього виду діяльності, національних та міжнародних органів регулювання, а також зміст методів регулювання. Значна увага приділена висвітленню форм виходу суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на зовнішній ринок та особливостей діяльності підприємств з іноземним капіталом.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 4818
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:23
6-11-2011, 20:23

Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B.M. Бібліотека українських підручників

Категорія: Економіка

Тематично посібник зорієнтований на ґрунтовне засвоєння студентами основ ринкових перетворень, які відбуваються в соціально-трудовій сфері України, висвітлення умов підвищення ефективності праці, вдосконалення організації оплати праці та гармонізації соціально-трудових відносин на всіх рівнях економічної системи. Посібник складається з двох розділів.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 5521
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:23
6-11-2011, 20:23

Проектний аналіз - Митяй О.В. Бібліотека українських підручників

Категорія: Економіка

У навчальному посібнику на базі чинного законодавства розглядаються інвестиційна стратегія розвитку підприємства, концепція проекту та його життєвий цикл, основні аспекти проектного аналізу (маркетинговий, технічний, екологічний, соціальний, інституційний, фінансовий, економічний), методологія та критерії оцінки проектів з позицій невизначеності зовнішнього середовища та обмеженості ресурсів, основи фінансового проектування та управління проектами в сучасних умовах господарювання. Посібник відповідає чинній типовій програмі навчальної дисципліни "Проектний аналіз".
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 8564
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:22
6-11-2011, 20:22

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О.В. Бібліотека українських підручників

Категорія: Економіка

Навчальний посібник "Зовнішньоекономічна діяльність підприємства" допоможе користувачеві опанувати зміст господарських операцій і процедур, що здійснюють господарюючі суб'єкти на зовнішньому ринку, засвоїти порядок укладання зовнішньоекономічних контрактів, отримати необхідні для професійної діяльності знання з практики здійснення міжнародних економічних зв'язків та міжнародного співробітництва.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2256
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:22
6-11-2011, 20:22

Економічна політика - Бєляєв О.О Бібліотека українських підручників

Категорія: Економіка

У навчальному посібнику розкриваються сутність, принципи, інструменти та цілі економічної політики. Показано її головні напрямки, особливості механізму реалізації в перехідній економіці України, проаналізовано взаємозв'язок економічної теорії й економічної політики.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 9920
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:22
6-11-2011, 20:22

Національна економіка - Мельникова В.І. Бібліотека українських підручників

Категорія: Економіка

Розглянуто поняття і ознаки національної економіки, її структуру та взаємодію елементів структури. Проаналізовано особливості розвитку національної економіки України, теорію суспільного добробуту і її вплив на соціально-ринкову економіку як основу підвищення якості життя громадян. Наведено стислий опис різних теорій щодо розвитку національної економіки.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2320
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:22
6-11-2011, 20:22

Франчайзинг - Кузьмін О.Є. Бібліотека українських підручників

Категорія: Економіка

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні та прикладні засади франчайзингу: сутність, види, переваги та недоліки франчайзингу, особливості формування та розвитку франчайзингових відносин, послідовність формування та засоби економічного обґрунтування франчайзингових систем, економічний зміст і порядок встановлення франчайзингових платежів, показники оцінювання економічної ефективності діяльності франчайзингових підприємств, особливості розвитку франчайзингових мереж в Україні. Матеріал подано з використанням прикладів діяльності підприємств на ринку України.
Назад Вперед