Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 15595
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 21:01
6-11-2011, 21:01

Філософія історії - Бойченко І.В. Бібліотека українських підручників

Категорія: Філософія

У підручнику вперше не тільки у вітчизняній, а й у зарубіжній літературі на новій концептуальній основі дається системний аналіз проблем формування, розвитку та функціонування філософії історії. З'ясовуються її предмет, структура і функції, співвідношення з інши­ми галузями пізнання та соціальної практики. Розглянуто найваж­ливіші напрями та етапи розвитку класичної, некласичної, а також відмітні риси постнекласичної філософії історії.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 7634
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:59
6-11-2011, 20:59

Історія філософської думки в Україні - Огородник І.В Бібліотека українських підручників

Категорія: Філософія

Викладено один з перших систематизованих курсів історії філософської думки в Україні від її зародження до XX ст. Проаналізовано основні етапи розвитку філософської думки в Україні з урахуванням її специфіки та зв'язку із світовою філософською культурою, погляди провідних українських мислителів як метропольної України, так і діаспори. Основну увагу приділено тим мислителям, які обстоювали загальнолюдські цінності в контексті розвитку національної духовної культури, а також тим, імена яких були невиправдано забутими. У разі браку навчальних годин структурою посібника передбачено об'єднання двох суміжних лекцій.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 31935
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:58
6-11-2011, 20:58

Філософія - Касьян В.І. Бібліотека українських підручників

Категорія: Філософія

Цей посібник – своєрідне узагальнення багаторічного досвіду викладання автором філософії студентам Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Матеріал курсу "Філософія" подається у формі відповідей на питання, які виносяться на іспит. За змістом питання і відповіді, що подаються у посібнику, відповідають програмі нормативного курсу з філософії для студентів гуманітарних спеціальностей і аспірантів вищих навчальних закладів.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 13399
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:36
6-11-2011, 20:36

Філософія - Сидоренко О.П. Бібліотека українських підручників

Категорія: Філософія

Це новаторський підручник. Його зміст руйнує стереотипи сприйняття філософії як сукупності готових істин, які необхідно тільки завчити. Автори переконливо показують прогресивний рух філософії, її безцінне теоретичне та методологічне багатство і намагаються допомогти студентам оволодіти ним. Відповідно до програми навчальної дисципліни "Філософія" у підручнику систематизовано висвітлено основні філософські проблеми розуміння природи, суспільства і мислення, історичне становлення світової філософської думки, органічний взаємозв'язок розвитку філософії, науки і соціальної практики.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 5635
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:35
6-11-2011, 20:35

Філософія культури - Гатальська C.M. Бібліотека українських підручників

Категорія: Філософія

Підручник, що не має аналогів на видавничому просторі України, створений за матеріалами університетського курсу, який читається автором у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Міжнародному Соломоновому університеті; він апробований також у Національному університеті «Києво-Могилянська Академія».
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 8631
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:22
6-11-2011, 20:22

Філософія - Осічнюк Ю.В. Бібліотека українських підручників

Категорія: Філософія

У навчальному посібнику дається цілісне уявлення про специфіку філософського знання, пропонуються нові підходи до розкриття логіки побудови курсу філософії. У центрі уваги - проблема людини, її соціально-діяльна сутність. Філософія розглядається як методологічна основа осмислення цілей і сенсу життя.