Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 8196
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:59
6-11-2011, 20:59

Фінанси країн Європейського Союзу - Карлін М.І. Бібліотека українських підручників

Категорія: Фінанси

У посібнику аналізуються фінансові системи 27 країн — членів Європейського Союзу. Значну увагу приділено особливостям фінансових систем постсоціалістичних країн, які увійшли в ЄС у 2004 та 2007 рр. Посібник устаткований необхідними таблицями. До кожного розділу додаються запитання і завдання для самоперевірки знань. У кінці книги наведено список використаної та рекомендованої літератури.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 31662
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:58
6-11-2011, 20:58

Фінанси - Юрій С.І. Бібліотека українських підручників

Категорія: Фінанси

У підручнику викладено теоретичні основи функціонування фінансів відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань "
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 11841
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:57
6-11-2011, 20:57

Фінанси підприємств - Славюк P.А. Бібліотека українських підручників

Категорія: Фінанси

У підручнику розглянуто питання організації фінансової роботи підприємств, оптимізації грошових потоків та забезпечення платоспроможної і фінансової стабільності розвитку підприємств, їх оподаткування. Розкрито механізми формування фінансових ресурсів підприємств, порядок їх використання та планування надходжень, методику проведення аналізу фінансового стану підприємства.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 12296
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:49
6-11-2011, 20:49

Міжнародні фінанси - Рогач О.І Бібліотека українських підручників

Категорія: Фінанси

У підручнику розглядаються теоретико-практичні питання розвитку світової фінансової системи, функціонування фінансових ринків та світових фінансових центрів. Характеризуються особливості сучасної міжнародної банківської справи, роль ТНК у світовому фінансовому середовищі, структура портфельного інвестування, складові й чинники процесу управління ризиками.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 8982
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:47
6-11-2011, 20:47

Гроші і кредит - Колодізєв О.М. Бібліотека українських підручників

Категорія: Фінанси

У підручнику наведено матеріал, який є основою для формування у майбутніх фахівців системи базових знань з теорії і практики використання грошей та кредиту, розуміння закономірностей функціонування грошового ринку, принципів реалізації грошової і фінансово-кредитної політики в умовах розвитку світових інтеграційних процесів. Особлива увага приділяється таким питанням, як еволюція теорії грошей, кредиту, банківської системи, становлення ринку цінних паперів. За змістом підручник відповідає програмі курсу "Гроші і кредит" за напрямом підготовки "Фінанси і кредит" і вимогам кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 15156
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:46
6-11-2011, 20:46

Фінанси - Лондар С.Л. Бібліотека українських підручників

Категорія: Фінанси

У навчальному посібнику розглянуто сутність фінансів, їх функції та роль у суспільстві, особливості функціонування фінансової системи, типи, основні напрями фінансової політики держави. Окремі розділи навчального посібника присвячені актуальним питанням розвитку державних фінансів, а саме методам мобілізації державних доходів, сутності та класифікації державних видатків, бюджетному процесу, складу та структурі доходів і видатків Державного бюджету України, особливостям регулювання міжбюджетних відносин, особливостям формування та використання ресурсів державних цільових фондів.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 17310
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:45
6-11-2011, 20:45

Ринок фінансових послуг - Науменкова С.В. Бібліотека українських підручників

Категорія: Фінанси

Посібник підготовлено відповідно до навчальної програми нормативної дисципліни "Ринок фінансових послуг" для студентів, які здобувають вищу освіту у галузі знань "Економіка і підприємництво". У ньому вперше комплексно викладено теоретичні засади та практичні аспекти діяльності фінансових посередників на ринку фінансових послуг. Розглянуто структуру ринку фінансових послуг і методи його регулювання. Висвітлено історію походження, нормативно-правові, організаційні засади та порядок надання окремих видів фінансових послуг з урахуванням світового досвіду та вітчизняної практики.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 12743
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:45
6-11-2011, 20:45

Фінансовий менеджмент - Шелудько В.М. Бібліотека українських підручників

Категорія: Фінанси

У підручнику розглядаються основні категорії, поняття і методи фінансового менеджменту, особливості управління активами, капіталом, фінансовими інвестиціями та капіталовкладеннями підприємства. Висвітлюються теоретичні і актуальні практичні аспекти фінансового менеджменту в умовах трансформації економіки країни. До кожного розділу додається практикум, до складу якого входять задачі для самостійної роботи студентів, розв'язки, контрольні запитання і завдання для перевірки засвоєних знань.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3994
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:38
6-11-2011, 20:38

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях - Данілов О.Д. Бібліотека українських підручників

Категорія: Фінанси

У навчальному посібнику висвітлюється сутність, основи та завдання організації фінансів підприємств. Розглянуто базисні теоретичні поняття фінансів підприємств та розкрито практичні аспекти здійснення фінансової роботи. Докладно висвітлено сутність і структура необоротного та оборотного капіталу підприємства, окремі аспекти його формування та показники, які характеризують ефективність його використання.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 6121
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:38
6-11-2011, 20:38

Гроші та кредит - Круш П.В. Бібліотека українських підручників

Категорія: Фінанси

Вивчення сутності грошей та кредиту, їхньої ролі та функції в розвитку товарного виробництва, ринкової економіки України є змістом загальнотеоретичного курсу "Гроші та кредит". Цей курс - необхідна складова підготовки економістів та менеджерів. Мета і завдання навчального посібника - надати майбутнім менеджерам та економістам теоретичних знань і навичок у практичному використанні грошово-кредитних механізмів.
Назад Вперед