Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 51043
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 21:01
6-11-2011, 21:01

Організація торгівлі - Апопій В.В. Бібліотека українських підручників

Категорія: Маркетинг

У підручнику висвітлені нові теоретичні положення і наукові підходи, які базуються на теоріях систем та організації, розглядаються сучасні концепції і тенденції, наукові обґрунтування організаційних структур і моделей, розкриті закони і принципи організації, умови їх реалізації, єдність структури і організаційних процесів, суть і зміст синергетики в організації торгівлі.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 6851
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:59
6-11-2011, 20:59

Реклама - Джефкінс Ф. Бібліотека українських підручників

Категорія: Маркетинг

Це перше видання українською мовою одного з найпопулярніших британських посібників з реклами. Він витримав чотири видання й успішно використовується тисячами читачів» які займаються практичною рекламною діяльністю або навчаються цій справі. У посібнику подається інформація про те, як ефективно організувати рекламу, знайти ринки збуту продукції, як привернути увагу до цієї продукції, як забезпечити її просування на ринку і провести рекламну кампанію тощо.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 4323
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:58
6-11-2011, 20:58

Основы маркетинга - Блайт Дж. Бібліотека українських підручників

Категорія: Маркетинг

Эта книга — перевод второго издания известного на Западе пособия по основам маркетинга. В ней рассматриваются различные концепции маркетинга, его цели, особенности маркетинговой среды, поведения потребителей и покупателей, освещаются вопросы сегментации, нацеливания и позиционирования, прогнозирования объемов продаж, управления ассортиментом продукции, брендинга, создания упаковки, сбыта, маркетинговых коммуникаций; раскрываются стратегии ценообразования, анализируются процессы маркетингового планирования и исследования рынка, затрагиваются проблемы международного маркетинга и маркетинга отношений.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 4714
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:37
6-11-2011, 20:37

Маркетингова політика розподілу - Біловодська O.A. Бібліотека українських підручників

Категорія: Маркетинг

Розглядаються теоретичні та методичні основи маркетингової політики розподілу, зокрема щодо організації та управління товарним рухом, оптової та роздрібної торгівлі у каналах розподілу. Висвітлено концептуальні засади розуміння маркетингової політики розподілу та маркетингової логістики, державної закупівлі та державного замовлення, вибору маркетингової політики та каналів розподілу. Посібник містить багато прикладів і фактичних матеріалів, що ілюструють теоретичні положення, а також практикум з усіх розділів курсу.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 12192
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:37
6-11-2011, 20:37

Маркетинг - Петруня Ю.Є. Бібліотека українських підручників

Категорія: Маркетинг

Книга знайомить читачів з основами маркетингу. У ній розглядаються такі складові маркетингової діяльності підприємства (організації) як маркетингове середовище, маркетингова інформація та маркетингові дослідження, сегментування, вибір цільового ринку і позиціювання, товарна і цінова політика, політика розподілу, маркетингові комунікації та організація маркетингової діяльності на підприємстві. За своїм змістом посібник відображає сучасні світові підходи у галузі маркетингу та особливості маркетингової діяльності в Україні. Книга — інформативна. Автор викладає матеріал живою, легкою мовою, що робить посібник доступним і цікавим.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 13344
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:36
6-11-2011, 20:36

Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л.O. Бібліотека українських підручників

Категорія: Маркетинг

У посібнику розглядаються принципи встановлення цін на продукцію та послуги підприємств усіх форм власності. У ньому висвітлено особливості кла­сифікації цін, фактори впливу на їх рівень, основи державного регулювання цін, що діють в Україні. Подано порівняння українського та зарубіжного цінового регулювання та зовнішньоторговельних цін. Значну увагу приділено нормативній та законодавчій базі сучасного ціноутворення. Посібник містить тестові та прак­тичні завдання, що допоможуть у перевірці одержаних теоретичних знань.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 4072
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:36
6-11-2011, 20:36

Інфраструктура товарного ринку - Бєлявцев М.І Бібліотека українських підручників

Категорія: Маркетинг

Навчальний посібник складений відповідно до програми дисципліни "Інфраструктура товарного ринку". У посібнику розглянуті суть, призначення і склад інфраструктури товарного ринку, характеризуються складові частини інфраструктурного комплексу товарного ринку. Особлива увага приділена специфічним особливостям роботи оптових посередників в сучасних умовах господарювання.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3412
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:35
6-11-2011, 20:35

Інфраструктура товарного ринку - Шубін О.О. Бібліотека українських підручників

Категорія: Маркетинг

У підручнику на системній основі розглядаються найважливіші елементи інфраструктури ринку товарів і послуг як передумови забезпечення ефективного функціонування національної економіки. Узагальнено великий практичний досвід з вивчення розвиненої інфраструктури західних країн, висвітлено способи його адаптації до умов транзитивної економіки України. Особливе місце відведено практичній діяльності комерційних посередників, їхній ролі в інфраструктурі товарного ринку, логістичним аспектам загальної системи розподілу, зберігання та продажу товарів.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 6645
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:23
6-11-2011, 20:23

Стратегічне управління - Міщенко А.П. Бібліотека українських підручників

Категорія: Маркетинг

Навчальний посібник присвячено стратегічному управлінню - одному з найважливіших напрямків сучасного менеджменту. У ньому комплексно, на основі досягнень передової управлінської думки, розглянуто: еволюцію систем управління й особливості стратегічного управління, стратегічний аналіз, прогнозування і моніторинг бізнес-середовища діяльності фірми, послідовність формування міністратегії фірми (бачення, місія, стратегічні цілі), планування стратегічної поведінки фірми. Особливу увагу приділено методичним прийомам, моделям і методам, що використовуються на різних етапах розробки і реалізації стратегії.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 6444
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:23
6-11-2011, 20:23

Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я.В. Бібліотека українських підручників

Категорія: Маркетинг

У посібнику ціна розглядається як економічна категорія, що в умовах ринкової економіки виконує важливі функції і розраховується на визначених принципах. Наводяться струк­тура вільної ціни, особливості її елементів, визначаються чин­ники, які впливають на рівень цін, подається класифікація цін за різними ознаками. Висвітлено питання державного регулю­вання ціноутворення, принципи та методи його здійснення в Україні, особливості регулювання цін в інших країнах світу. Розкриваються особливості маркетингової цінової політики підприємства, методичні підходи, етапи та конкретні методи її розробки.
Назад Вперед