Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 4780
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:59
6-11-2011, 20:59

Ділова кар'єра - Дахно І.І. Бібліотека українських підручників

Категорія: Менеджмент

У книзі розглядаються різноманітні аспекти ділової кар'єри на всіх її етапах, розпочинаючи з перших трудових кроків і закінчуючи виходом на пенсію. Книга є своєрідним мінімумом знань, необхідних для правильної побудови стратегії і тактики службової кар'єри. Створена на основі власного досвіду автора, а також передового вітчизняного і зарубіжного досвіду, висвітленого у різних засобах масової інформації.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 7418
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:58
6-11-2011, 20:58

Менеджмент организаций - Киржнер Л.А. Бібліотека українських підручників

Категорія: Менеджмент

В учебном пособии освещен широкий круг вопросов менеджмента на предприятии в условиях конкретной рыночной среды. Дан комплексный подход по важнейшим направлениям деятельности организации. Пособие содержит теоретические основы менеджмента, его функции, принципы и методы управления; основы выработки и принятия управленческих решений; методы организации и обеспечения производственных процессов. Кроме того, раскрыты пути обеспечения эффективности деятельности организаций: построение организационных структур и системы управления, их проектирование и моделирование.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 32260
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:57
6-11-2011, 20:57

Менеджмент - Дикань Н.В. Бібліотека українських підручників

Категорія: Менеджмент

У посібнику розкриваються найважливіші особливості сучасного менеджменту, знання яких необхідне для фахівців у галузі економіки і підприємництва. Крім теоретичного матеріалу відповідно до програми з навчальної дисципліни "Менеджмент" у посібнику наводяться плани семінарських занять для поглибленішого засвоєння матеріалу студентами. Особливістю посібника є його висока практична спрямованість.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 9648
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:47
6-11-2011, 20:47

Управління людськими ресурсами - Воронкова В.Г. Бібліотека українських підручників

Категорія: Менеджмент

В навчальному посібнику дається аналіз філософських засад управління людськими ресурсами; синергетично-рефлексивної моделі управління як єдиного соціального організму; кадрової політики організації; маркетингу персоналу, інвестицій в людський капітал; методологія аналізу філософії управління людськими ресурсами, антикризового менеджменту в умовах кризи; зарубіжні теорії управління людськими ресурсами, що в цілому сприяє формуванню парадигми філософії управління XXI ст.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 11399
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:46
6-11-2011, 20:46

Організація праці менеджера - Скібіцька Л.І. Бібліотека українських підручників

Категорія: Менеджмент

Навчальний посібник з дисципліни "Організація праці менеджера" призначений для студентів вищих навчальних закладів, які проходять підготовку за напрямом 0502 "Менеджмент".
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 12359
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:46
6-11-2011, 20:46

Менеджмент персоналу - Мурашко M.I. Бібліотека українських підручників

Категорія: Менеджмент

Ця книга — своєрідний синтез теорії і практики менеджменту пер­соналу. У ній докладно розкриваються основні принципи формування організації, стратегії ефективного менеджменту, методи управління, планування, добору, навчання працівників, формування команди. Подано основні законодавчі норми, пов'язані з наймом і звільненням персоналу. Наводяться поради з управління персоналом, створення власного іміджу, а також багато прикладів та зразків підготовки документів щодо персоналу.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 15207
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:46
6-11-2011, 20:46

Менеджмент організацій - Федулова Л. І Бібліотека українських підручників

Категорія: Менеджмент

Пропонований підручник підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни "Менеджмент організацій". У підручнику розглядаються методи підготовки висококваліфікованих менеджерів - керівників різних ланок управління. Висвітлюються специфіка, результативність і ефективність системи менеджменту організацій в умовах трансформації економіки України.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 10400
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:45
6-11-2011, 20:45

Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г.І. Бібліотека українських підручників

Категорія: Менеджмент

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні й практичні основи стратегічного менеджменту організації. Розглянуто формування місії та цілей, стратегічну діагностику середовища, стратегічний аналіз потенціалу ринку й організації, генерацію й аналіз стратегічних альтернатив, вибір і реалізацію стратегії. Розроблений автором навчально-методичний комплекс з дисципліни "Стратегічний менеджмент" містить методичні рекомендації щодо формування завдань для контролю знань студента і критерії їх оцінювання, а також тематику та методичні рекомендації до виконання курсової роботи.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 6269
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:45
6-11-2011, 20:45

Менеджмент підприємства - Хомяков В.І. Бібліотека українських підручників

Категорія: Менеджмент

Висвітлено загальні функції, а також теоретичні і практичні аспекти менеджменту. Викладені методика та умови використання основних управлінських моделей, методика оцінки потенціалу розвитку економічної системи. Розглянуті труднощі у прийняті фінансових рішень у галузі інвестування.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 13968
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:38
6-11-2011, 20:38

Управління персоналом - Балабанова Л. В. Бібліотека українських підручників

Категорія: Менеджмент

У навчальному посібнику розкрито сутність та зміст управління персоналом в системі менеджменту підприємств, особливості управління персоналом як соціальної системи; висвітлено питання формування колективу підприємства і соціального розвитку колективу; наведено характеристику діяльності служб персоналу в сучасних умовах; розглянуто сутність, види та основні напрямки кадрової політики підприємства.
Назад Вперед