Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 7365
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:58
6-11-2011, 20:58

Історія України - Пасічник М.С Бібліотека українських підручників

Категорія: Історія

У навчальному посібнику подано загальну характеристику історії України від найдавніших часів до сьогодення. Висвітлено питання становлення української державності, політичні та релігійні засади формування нації, розвиток культури, в тому числі ремесел та ужиткового мистецтва.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 9129
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:58
6-11-2011, 20:58

Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. Бібліотека українських підручників

Категорія: Політекономія

Розглядаються найважливіші закони і категорії економічної теорії, зокрема дія законів попиту і пропозиції в умовах індивідуального, ринкового і загальнонаціонального обміну, організація ринкової економіки, ринковий механізм регулювання соціально-економічних відносин, сучасні підходи до управління людськими і матеріальними ресурсами, роль держави та основні інструменти управління економічними процесами.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 18154
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:58
6-11-2011, 20:58

Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О.А. Бібліотека українських підручників

Категорія: Економіка

Підручник написано на новій концептуальній основі, що враховує орієнтацію України на побудову соціально орієнтованої ринкової економіки та створення спільного економічного, інформаційного й освітнього простору Європи. Повно і доступно висвітлено всі теми, передбачені програмою нормативного курсу "Економіка праці та соціально-трудові відносини.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 11384
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:58
6-11-2011, 20:58

Естетика - Мовчан В.С. Бібліотека українських підручників

Категорія: Етика та Естетика

Навчальний посібник містить систематизований виклад історії та теорії естетики як філософської науки, що розглядає закономірності становлення і вияву чуттєвої культури людства й особистості, своєрідність естетичного відношення до світу в оцінно-переживаючій і творчо-формуючій діяльності, закріплену в системі форм естетичної свідомості (естетичні почуття, смаки, ідеал), у категоріях (прекрасне, піднесене, трагічне, комічне), в мистецтві.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 5863
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:58
6-11-2011, 20:58

Банківські системи зарубіжних країн - Мельник П.В. Бібліотека українських підручників

Категорія: Банківська справа

У підручнику розкривається зміст, організаційна структура, призначення, функції та завдання банківських систем основних розвинених країн світу. Опи­суються труднощі становлення незалежних банківських систем деяких постра­дянських держав та країн Європи, розглядається механізм функціонування Єв­ропейської системи центральних банків та міжнародних кредитних організацій.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 17795
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:58
6-11-2011, 20:58

Основи охорони праці - Березуцький В.В. Бібліотека українських підручників

Категорія: БЖД

Підручник підготовлено відповідно до типової програми курсу «Основи охорони праці», розглянуто питання охорони праці, правові й організаційні основи забезпечення безпеки праці, а також методика розслідування причин травматизму і планування профілактичних заходів.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 14777
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:58
6-11-2011, 20:58

Соціальна робота - Тюптя Л.Т. Бібліотека українських підручників

Категорія: Соціологія

У навчальному посібнику відображено найбільш актуальні питання теорії і практики соціальної роботи, її основні принципи та методи, висвітлюються теми, що вперше включені до навчального курсу для студентів спеціальності "Соціальна робота". Розглянуто інноваційні підходи у застосуванні прийомів і засобів ведення індивідуальної та групової роботи, загальні та спеціальні технології підтримки людей, які перебувають у складній життєвій ситуації, а також інтеграції людей всіх вікових категорій у різні сфери життєдіяльності суспільства. Посібник дає цілісне уявлення про соціальну роботу як науку, навчальну дисципліну і професію.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 12438
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:58
6-11-2011, 20:58

Юридична деонтологія - Гусарєв С.Д. Бібліотека українських підручників

Категорія: Право

В запропонованому навчальному посібнику висвітлюються деякі питання юридичної діяльності, розкривається її поняття, система, зміст, форма, а також сфера здійснення. Автори також привертають увагу проблемам морального регулювання, формують вимоги, що ставляться до діяльності професійних юристів.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 31935
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:58
6-11-2011, 20:58

Філософія - Касьян В.І. Бібліотека українських підручників

Категорія: Філософія

Цей посібник – своєрідне узагальнення багаторічного досвіду викладання автором філософії студентам Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Матеріал курсу "Філософія" подається у формі відповідей на питання, які виносяться на іспит. За змістом питання і відповіді, що подаються у посібнику, відповідають програмі нормативного курсу з філософії для студентів гуманітарних спеціальностей і аспірантів вищих навчальних закладів.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3644
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:57
6-11-2011, 20:57

Історія української преси - Животко А.П. Бібліотека українських підручників

Категорія: Журналістика

Ця книга повертається в Україну через більш ніж півстоліття після першого її видання у Мюнхені.