Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 4494
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:48
6-11-2011, 20:48

Історія України - Коваль М. В. Бібліотека українських підручників

Категорія: Історія

Матеріали призначені для вивчення в школі. Вони висвітлюють основні проблеми української історії від 1917 р. до сьогоден­ня й ляжуть в основу майбутнього нового підручника.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 18303
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:48
6-11-2011, 20:48

Організація і методика аудиту - Кулаковська Л.П. Бібліотека українських підручників

Категорія: Бухоблік та Аудит

Навчальний посібник дає можливість забезпечити навчальний процес із підготовки студентів за спеціальностями "Облік і аудит", "Фінанси", "Бухгалтерський облік" із дисципліни "Організація і методика аудиту", яка є нормативною при здобутті освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра з економіки та підприємництва.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 8885
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:48
6-11-2011, 20:48

Господарське право України - Несинова С.В. Бібліотека українських підручників

Категорія: Право

У навчальному посібнику розглянуто теоретико-правові засади та умови здійснення господарської діяльності в Україні, роль держави та місцевого самоврядування щодо правової регламентації господарської діяльності, правове становище суб'єктів господарювання, розкрито характерні риси окремих видів господарювання та спеціальних режимів господарювання, особливості відповідальності та захисту прав суб'єктів господарювання.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 6758
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:48
6-11-2011, 20:48

Географія - Олійник Я.Б. Бібліотека українських підручників

Категорія: Географія

Навчальний посібник містить програму з географії для вступників на економічні, географічні та інші спеціальності вищих навчальних закладів, а також відповіді на кожне питання. Автори дають загальний географічний огляд земної кулі, детально розкривають зміст фізичної та економічної географії України. Значна увага приділяється висвітленню сучасної економічної і соціальної географії. Наводиться економіко-географічна характеристика 22 країн Європи, Азії, Америки, Африки і Австралії. Посібник схвалено Міністерством освіти і науки України. П'яте видання перероблене і доповнене.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 9373
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:48
6-11-2011, 20:48

Экономическая теория: политэкономия - Базилевич В.Д. Бібліотека українських підручників

Категорія: Політекономія

Это учебник нового поколения. Его наиболее важные особенности: системный и энциклопедический характер изложения законов и категорий экономической теории, глубокий анализ, взвешенность оценок и выводов, оригинальность и лаконичность изложения материала. Учебник содержит необходимые таблицы, рисунки, графики, глоссарий, вопросы для самоконтроля уровня усвоения теоретического материала и обеспечивает возможность использования новейших образовательных технологий, в частности дистанционных методов обучения, компьютерных технологий организации учебного процесса.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 9490
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:48
6-11-2011, 20:48

Історія Стародавнього Сходу - Крижанівський О.П Бібліотека українських підручників

Категорія: Історія

Книга є першим україномовним підручником з історії цивілізацій Стародавнього Сходу. Розкриваються особливості політичного й соціально-економічного розвитку, дається характеристика культури та релігії. Враховується роль екологічного, демографічного, психологічного чинників у розвитку найдавніших цивілізацій.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 19796
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:47
6-11-2011, 20:47

Економіка підприємства - Іванілов О.С. Бібліотека українських підручників

Категорія: Економіка

Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни «Економіка підприємства» і містить систематизований виклад питань теорії та практики формування і розвитку підприємств України в умовах ринкової економіки.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 7333
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:47
6-11-2011, 20:47

Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. Бібліотека українських підручників

Категорія: Педагогіка

У посібнику висвітлюються сучасні погляди на перспективи розвитку української освіти та становлення системи виховання на засадах християнського світогляду. Пропонуються нові підходи до організації та змісту едукації, розглядаються можливості виходу на нові педагогічні технології діяльності вчителя та учня.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 7612
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:47
6-11-2011, 20:47

Археологія України - Залізняк Л.Л. Бібліотека українських підручників

Категорія: Культурологія

У навчальному посібнику на тлі історичних процесів, що мали місце у первісній Європі, викладено основи сучасної археологічної науки, означено поняття головних археологічних явиш й окреслено найважливіші наукові проблеми української археології. Показано розвиток матеріальної культури України від часу появи першої людини до доби формування перших державних утворень.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 19666
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:47
6-11-2011, 20:47

Міжнародний туризм і сфера послуг - Мальська М.П. Бібліотека українських підручників

Категорія: Туризм

У підручнику розглянуто міжнародний туризм як суспільний феномен та індустрію, його види і чинники, що впливають на туристичний рух. Проаналізовано індустрію міжнародного ринку та її складові. Викладено засади та світовий досвід менеджменту і маркетингу міжнародного туризму, описано поняття та різновиди світового туристичного ринку н механізми його регулювання.